Njoftim Shpallje për lëvizje paralele/pranimin në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE/PRANIMIN NË SHËRBIM CIVIL NË
KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës “Drejtësi”
niveli minimal i diplomës “Master Profesional”
Specialist në Sektorin e Licencave në Drejtorinë Juridike dhe Licencave

Shkarko Këtu
Perpara Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive