+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

Raport Vjetor

Raporti vjetor – AMA – 2019 / Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2019

Raporti vjetor – AMA – 2019

Raporti vjetor – AMA – 2018 / Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2018

Raporti vjetor – AMA – 2017 / Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2017

Raporti vjetor – AMA – 2016 Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2016

Raporti vjetor – AMA – 2015 / Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2015

Raporti vjetor – AMA – 2014 / Rezolutë për vleresimin e veprimtarisë së AMA-s për vitin 2014

Raporti vjetor – AMA – 2013

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2012

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2011

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2010

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2009

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2008

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2007

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2006

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2005

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2004

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2003

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2002

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2001

Raporti vjetor – Keshilli Kombetar i Radios dhe Televizionit – 2000