Njoftim për çeljen e procedurës të dhënies së 1 licence të transmetimit audio të komunitetit

NJOFTIM PËR ÇELJEN E PROCEDURËS TË DHËNIES SË 1 LICENCE TË TRANSMETIMIT AUDIO TË KOMUNITETIT

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbështetje të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullores “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit” miratuar me vendimin nr. 55, datë 04.04.2016 të AMA-s, si dhe vendimit nr. 28, datë 21.02.2018 të AMA-s “Për përcaktimin e frekuencave për shërbimin e transmetimit audio të komunitetit dhe çeljen e garës për dhënien e licencës të transmetimit audio të komunitetit”, do të organizojë procedurën e përzgjedhjes së kandidaturave për dhënien e 1 licence të transmetimit audio të komunitetit, për zonat e mëposhtme:

 

Nr. Zona e ofrimit të shërbimit Përcaktimi i operatorit Pika
transmetuese
Frekuenca
(MHz)
 1

 

 

 

 

 

Qarqet Elbasan, Fier, Korçë  

Audio Komuniteti

 

 

Petresh 93.4
Librazhd 89.3
Gramsh 89
Prrenjas 89.9
Çervenakë 90.6
Çardhak 88.7
Ersekë 87.7
Ardenicë 98.7
Ligovun 96.8
Ballsh 88.1

 

Subjektet e interesuara për t’u pajisur me licencë private tӫ transmetimit audio tӫ komunitetit, janë të lutur që të depozitojnë aplikimet në Autoritetin e Mediave Audiovizive, rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15, Kutia Postare 1010, Tiranë, brenda datës 03.04.2018  ora 10.00.

Dokumentacioni i plotë i konkurrimit të kandidaturave, që përfshin:

  • Rregulloren “Për dhënien e licencave të transmetimit audio të komunitetit”;
  • Karakteristikat teknike të transmetimit.

 mund të tërhiqet në zyrën e Arkivë-Protokollit, në AMA, nga çdo subjekt që synon të marrë pjesë në konkurrim.

 Aplikimet do të hapen më datë 03.04.2018, ora 10.00, në mjediset e AMA-s ku aplikuesit apo përfaqësuesit e autorizuar prej tyre, kanë të drejtë të jenë të pranishëm në momentin e hapjes së dosjeve të aplikimit.

Perpara Njoftim “E drejta e transmetimit audioviziv të dy eventeve sportive ndërkombëtare për vitin 2018”