24-05-2021 - In Akte nënligjore në proces
  • Projekt-Rregullore-Mbi-Veprimtarine-Organizimin-dhe-Funksionimin-e-Autoritetit-te-Mediave-Audiovizive.pdf pdf (431kb) [ download ]
  • Projekt-Rregullore-Mbi-Organizimin-dhe-Funksionimin-e-Sekretariatit-Teknik-dhe-Percaktimin-e-Mases-se-Pageses-per-pjesmarrje-ne-Sekretariatin-Teknik.pdf pdf (292kb) [ download ]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara