E Hënë - E Enjte 08:00 - 16:30 | E Premte: 08:00 - 14:00

Njoftim Shpallje për lëvizje paralele/pranimin në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

Specialist në Sektorin e Inspektimeve në Drejtorinë e Mbikëqyrjes

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/Drejtësi”
Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Shkarko Këtu
Perpara Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive