Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve për procedurën e konkurrimit të lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive

Specialist në Sektorin e Inspektimeve në Drejtorinë e Mbikëqyrjes– Kategoria III-b

Shkarko Këtu
Perpara Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak të kandidatëve me procedurën e pranimit në shërbimin civil