SUBJEKTE TË AUTORIZUAR PËR PËRSËRITJEN E PROGRAMIT AUDIOVIZIV

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN BERAT. NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) NIPT ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT 1.         TV ME KABËLL “IRLA” Shoqëria “IRLA” sh.p.k K32515025A Irakli Kuqo (adm+100%) 02.04.2001 – 03.04.2018 Qyteti Berat Cel: 0692060875 Tel: 03234424 Adresa: L. “30 Vjetori”, Rr;“Antipatrea”, Pll. nr. 72, […]