SUBJEKTE TË AUTORIZUAR PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV

OFRUES SHËRBIMI PROGRAMI AUDIOVIZIV SHËRBIM KABLLOR/ONLINE (IPTV/OTT/INTERNET TV)   NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E OFRIMIT TË SHËRBIMIT ADRESA/KONTAKT 1.         “STV” Ofrues shërbimi programi audioviziv mbështetur në internet   Shoqëria “Super Sonic” shpk/NIPT L41407004E Diana Hoxha Cerova (adm.  + 15%), Riza Hoxha Cerova […]