Anëtarët e AMA-s

IMG-20181101-WA0033 a
ARMELA KRASNIQI

KRYETAR

Vendim
Jetëshkrim
Foto - Sami Neza

ZEVENDESKRYETAR

Vendim
Jetëshkrim
20210726_175725

ANETAR

Vendim
Jetëshkrim
Foto - Suela

ANETAR

Vendim
Jetëshkrim