Njoftim fituesi

Lloji i diplomës: “Drejtësi”
Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Pozicioni:
“Specialist” në Sektorin e Licencave, në Drejtorinë Juridike dhe Licencave,
Kategoria e pagës III-b

Shkarko Këtu
Perpara Delegacioni i AMA-s, takim zyrtar me Komisionin e Pavarur te Medias Kosove