+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Lista e anëtarëve të Kabinetit të Kryetarit dhe lista e anëtarëve të Këshillit të Ankesave të Autoritetit të Mediave Audiovizve

Të cilët kanë dorëzuar formularët e vetëdeklarimit

 

Nr.

Emër

Mbiemër

Funksioni

Formulari i Vetëdeklarimit

1.

Dritan

Xhelili

Drejtor Kabineti

Formulari

2.

Fioralba

Trebicka

Këshilltar

Formulari

3.

Urim

Bajrami

Anëtar i Këshillit të Ankesave

Formulari

4.

Erald

Kapri

Anëtar i Këshillit të Ankesave

Formulari