+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

 Lista e anëtarëve të Kabinetit të Kryetarit dhe lista e anëtarëve të Këshillit të Ankesave të Autoritetit të Mediave Audiovizve

Të cilët kanë dorëzuar formularët e vetëdeklarimit

 

Nr. Emër Mbiemër Funksioni Formulari i Vetëdeklarimit
1. Dritan Xhelili Drejtor Kabineti Formulari
2. Edlira Prendi Këshilltar Formulari
3. Urim Bajrami Kryetar i Këshillit të Ankesave Formulari
4. Erald Kapri Anëtar i Këshillit të Ankesave Formulari
5. Irida Fështi Anëtar i Këshillit të Ankesave Formulari