Ligje

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.7″ background_color=”rgba(0,0,0,0)”][et_pb_row _builder_version=”3.7″][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_sidebar area=”et_pb_widget_area_10″ _builder_version=”3.7″ header_font=”Lato|700|||||||” header_text_color=”#da182b” body_font=”Lato||||||||” text_orientation=”left”]

 

[/et_pb_sidebar][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text _builder_version=”3.19.7″ text_font=”|||on|on||||”]

Ligje

 

KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

LIGJI NR. 97/2013 PER MEDIAT AUDIOVIZIVE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, I NDRYSHUAR

LIGJ NR. 9851-2007 AKTET FINALE RRC 06 PËR PLANIFIKIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT NUMERIK TOKËSOR NË PJESË TË RAJONEVE 1 DHE 3

LIGJI NR. 34, DATË 30.3.2017 “PËR LIRIMIN E FREKUENCAVE TË DIXHITAL – DIVIDENTIT”

LIGJI NR. 28/2018, date 24.5.2018 PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 34/2017 “PËR LIRIMIN E FREKUENCAVE TË DIXHITAL-DIVIDENTIT”

LIGJI NR. 152-2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”

LIGJI NR. 8480 DATË 27.5.1999 “PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE”

LIGJI NR. 44, DATË 30.4.2015 “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPERISË”

LIGJI NR. 9131 DATË 8.9.2003 “PËR RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE”

LIGJI NR. 10 279, DATË 20.5.2010 “PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE”

LIGJI NR. 9367 DATË 7.4.2005 “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE”

LIGJI NR.9643 2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR.9800 2007, LIGJIN NR. 9855 2007 DHE LIGJIN NR. 10170 2009 PËR PROKURIMIN PUBLIK“

LIGJI Nr. 9975, Date 28.07.2008 PER TAKSAT KOMBETARE, i ndryshuar

Ligji nr. 9154, datë 6/11/2003 “Për arkivat”

[/et_pb_text][et_pb_text disabled_on=”on|on|on” _builder_version=”3.19.7″ disabled=”on”]

Ligje

LIGJI NR. 97/2013 PER MEDIAT AUDIOVIZIVE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”, I NDRYSHUAR

DIRECTIVE 2010/13/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002-19-EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

DIRECTIVE 2002-21-EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

LIGJI NR. 8485, DATË 12.5.1999 “KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE”

VENDIM NR 914 DATE 29-12-2014 PER MIRATIMIN E RREGULLAVE TE PROKURIMIT PUBLIK

LIGJI NR.9643 2006, NDRYSHUAR ME LIGJIN NR.9800 2007, LIGJIN NR. 9855 2007 DHE LIGJIN NR. 10170 2009 PËR PROKURIMIN PUBLIK“

LIGJI NR. 152-2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”

LIGJI NR. 9367 DATË 7.4.2005 “PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE”

LIGJI NR. 9131 DATË 8.9.2003 “PËR RREGULLAT E ETIKES NE ADMINISTRATEN PUBLIKE”

LIGJI NR. 8480 DATË 27.5.1999 “PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE”

LIGJI NR. 10 279, DATË 20.5.2010 “PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE”

LIGJ NR. 9851-2007 AKTET FINALE RRC 06 PËR PLANIFIKIMIN E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT NUMERIK TOKËSOR NË PJESË TË RAJONEVE 1 DHE 3

VENDIM NR. 277, DATË 29.03.2017 “PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE”

VENDIM NR. 480, DATË 03.06.2015 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE PËR APARATET MARRËSE TELEVIZIVE QË DO TË VENDOSEN NË TREG”

LIGJI Nr. 9975, Date 28.07.2008 PER TAKSAT KOMBETARE, i ndryshuar

UDHEZIMI Nr. 32, Date 29.12.2014 PER PERCAKTIMIN E E TARIFES SE SHERBIMIT PER SHERBIMET E TRANSMETIMEVE RADIOTELEVIZIVE

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara