Kategorizimi i Pozicioneve te Punes te AMA

Vendim 19/2016  “Për miratimin e Strukturës, Organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA)”

Vendim 77/2018 “Për një ndryshim në Vendimin e Kuvendit nr. 19/2016 “Për miratimin e Strukturës, Organikës dhe kategorizimit të pozIcioneve të punës të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA)”

Organika Dhe Kategorizimi I Pozicioneve Të Punës Të Autoritetit Të Mediave Audiovizive

ORGANIKA DHE KATEGORIZIMI I POZICIONEVE TË PUNËS TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Nr.Emërtimi i funksionitProfesioniNumri i punonjësveKlasa/Kategoritë e pagave
1KRYETARJurist1 Grupi D
2KABINETI 3 
Drejtor KabinetiEkonomist1II-a
KëshilltarGazetari1II-b
Sekretar 1VKM nr. 545, dt 11.08.2011
3ZËVENDËSKRYETARShkenca Natyrore1Grupi F
4SEKRETAR I PËRGJITHSHËMJurist1I-b
5KËSHILLI I ANKESAVE 3 
KryetarGjuhë letërsi1II-b
AnëtarGjuhë e huaj/Gazetari1III-a
AnëtarGazetari1III-a
6DREJTORIA JURIDIKE DHE LICENCAVE 7 
DrejtorJurist1II-b
 – Sektori i Licencave 3 
Përgjegjes sektoriJurist1III-a
SpecialistJurist1III-b
SpecialistJurist1III-b
 – Sektori i Çështjeve Juridike 3 
Përgjegjës sektoriJurist1III-a
SpecialistJurist1III-b
SpecialistJurist1III-b
7DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË FREKUENCAVE DHE TIK7 
DrejtorInxhinier Elektronik1II-b
 – Sektori i planifikimit dhe administrimit  të frekuencave3 
Nr.Emërtimi i funksionitProfesioniNumri i punonjësveKlasa/Kategoritë e pagave
Përgjegjës sektoriInxhinieri mekanike dhe elektrike1III-a
SpecialistInxhinieri mekanike dhe elektrike1III-b
SpecialistInxhinier Elektronik1III-b
 – Sektori Teknik 3 
Përgjegjës sektoriInformatikë1III-a
SpecialistInxhinier Elektronik1III-b
SpecialistTeknologji Informacioni dhe komunikimi1III-b
8DREJTORIA E PROGRAMEVE8 
DrejtorGazetari1II-b
 – Sektori i Përmbajtjes dhe Analizës 4 
Përgjegjës sektoriGjuhësi1III-a
SpecialistGjuhë e Huaj1III-b
SpecialistShkenca Komunikimi1III-b
SpecialistGjuhë Letërsi1III-b
 – Sektori I Publikimeve dhe Bashkëpunimit 3 
Përgjegjës sektoriGazetari1III-a
SpecialistUniversiteti Bujqësor1III-b
SpecialistGjuhë e Huaj1III-b
9DREJTORIA E MBIKËQYRJES13 
DrejtorShkenca Sociale/politike1II-b
Sektori I Inspektimeve 5 
Përgjegjës SektoriJurist1III-a
SpecialistJurist1III-b
SpecialistJurist1III-b
SpecialistShkenca Shoqërore1III-b
SpecialistShkenca Shoqërore1III-b
Sektori i Monitorimit dhe Arkivës 7 
Nr.Emërtimi i funksionitProfesioniNumri i punonjësveKlasa/Kategoritë e pagave
    
Përgjegjës SektoriShkenca Natyrore1III-a
SpecialistGjuhë e Huaj1III-b
SpecialistShkenca Natyrore1III-b
SpecialistUniversiteti Bujqësor1III-b
SpecialistGazetari1III-b
TeknikAkademia e Arteve1Klasa VI
TeknikArsim i mesëm1Klasa VI
10DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME 9 
DrejtorEkonomist1II-b
Sektori I Finacës 3 
Përgjegjës SektoriEkonomist1III-a
 SpecialistEkonomist1III-b
 SpecialistEkonomist1 
 Sektori i Administratës 5 
 Përgjegjës Sektori i AdministratësEkonomist1III-a/1
  – ShoferArsim i Mesëm1Klasa IV
  – ShoferArsim i Mesëm1Klasa IV
  – Punëtore pastrimiArsim i Mesëm1Klasa I
  – Punëtor mirëmbajtjeArsim i Mesëm1Klasa I
11DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË8 
 DrejtorShkenca Shoqërore Gjeografi1II-b
 – Sektori i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun 3 
Përgjegjës sektoriShkenca Shoqërore/ Histori1III-a
Specialist Gazetari1III-b
Punonjës InformacioniFakulteti  i Shkencave të Natyrës1Klasa III
 – Sektori i burimeve njerëzore 4 
Përgjegjës sektoriJurist1III-a
Nr.Emërtimi i funksionitProfesioniNumri i punonjësveKlasa/Kategoritë e pagave
    
Specialist Ekonomist1III-b
Specialist arkiv protokollitGjuhë e huaj1IV-b
ProtokollistShkenca sociale1Klasa VII
 TOTAL:61