+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

GLEDIS GJIPALI

Drejtues i organizatës Lëvizja Europiane në Shqipëri prej disa vitesh, eshte angazhuar duke ndihmuar per përshpejtimin e Shqiperise në procesin e integrimit Europian. I diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, z. Gjipali  ka drejtuar per kater vite njesine prane Ministrise se Integrimit duke u marrë ekskluzivisht me përafrimin e legjislacionit të BE -së në fushën e emigracionit, azilit, krimit të organizuar, bashkëpunimit gjyqësor, drejtave të njeriut, politikave audiovizuale, dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Z. Gjipali është angazhuar dhe ka bërë disa publikime dhe raporte në fushën e Integrimit Europian, lëvizjes së lirë të personave, ndihmës së BE-së në zhvillimin rajonal dhe rural, sistemeve zgjedhore dhe parlamentit.