Formularë aplikimi për autorizim

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Autorizim-VoD.pdf pdf (555kb) Formular-Aplikimi-për-Autorizim-SHERBIM-AUDIO.pdf pdf (8528kb) Formular-Aplikimi-për-Autorizim-Satelitor.pdf pdf (3168kb)

Read More

Formularë aplikimi për rinovim

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-SHERBIM-AUDIO.pdf pdf (7162kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-Satelitor.pdf pdf (10318kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-OTT.pdf pdf (8335kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-Kabllor.pdf pdf (10315kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-IPTV.pdf pdf (10225kb) Formular-Aplikimi-për-Rinovim-Autorizim-INTERNET-TV.pdf pdf (8824kb)

Read More

Formularë aplikimi për zgjerim zone

Dokumenta Bashkangjitur Formular-Aplikimi-për-Zgjerim-Zone-Kabllor.pdf pdf (6522kb) Formular-Aplikimi-për-Zgjerim-Zone-IPTV.pdf pdf (10426kb)

Read More