Select Page

Subjekte të pajisur me autorizim

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

BERAT.

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

NIPT

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

1.        

TV ME KABËLL

“IRLA”

Shoqëria “IRLA” sh.p.k

K32515025A

Irakli Kuqo (adm+100%)

02.04.2001 – 03.04.2018

Qyteti Berat

Cel: 0692060875

Tel: 03234424

Adresa: L. “30 Vjetori”, Rr;“Antipatrea”, Pll. nr. 72, shkalla 1, kati 1, pranë stadiumit të vjetër, Berat.

E-mail: anila-kuqo@hotmail.com;

2.        

TV ME KABELL “ILIRIA”

Eduart Azizolli

K32923143K

 

Eduart Azizolli

21.10.2004 – 21.10.2016

21.10.2016 – 21.10.2021

Njesia Administrative: Berat

Cel:  0699665561 / 0692505974

Tel:   032233377 / 032236139

Adresa: (1) Lagjia “Dëshmoret e Kombit”, godinë dy katëshe, kati I, pranë Stacionit, Berat. (2) L. 30 vjetori Antipatrea, pallati nr 72, shk.1. kati I, zona kadestrale nr 8502, Berat.

E-maileduartazizolli@gmail.com;

ctvberat@hotmail.com;

3.        

TV ME KABELL

“ANI”

Manushaqe Dervishi

K99007401M

Manushaqe Dervishi

12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Njesia Administrative Çorovodë

Cel:  0662017828 /

Tel:    031222295

Adresa: Lagjia 2 Dhjetori, Pallati pranë komisariatit të policisë, shk.1 ap 15 Berat, Çorovodë.

E-mail : luftar.dervishi@gmail.com;

4.        

TV ME KABELL

“KUÇOVA”

Eduart Feka

K38228134E

Eduart Feka

12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Bashkia Kucovë me njësitë administrative përkatëse, Kucovë, Kozare, Perondi, Lumas

Cel:  0695547848

FIKS: 031123750

Adresa: Lagjia “Llukan Prifti”, Kuçovë, Berat

E-mailedifeka@fieri.com;

kabell@hotmail.com

 

5.        

TV ME KABELL

“URA VAJGURORE

Milika Nito

K63113001G

 

Milika Nito

22.12.2006 – 22.12.2018

1. Qyteti  Ura Vajgurore

2. Nj.A. Poshnje

3. Nj.A. Perondi

Cel:  06920882265

Adresa: L. “ 28 Nëntori”, ” rruga “Miltjadh Koci”Urë Vajgurore, Berat.

E-mail: viron.nito@yahoo.com;

6.        

TV ME KABELL

“LAPARDHA”

Shaban Merkaj

K32515057O

 

Shaban Merkaj

07.05.2011 – 07.05.2017

Komuna Otllak

Cel: 0693831227

Adresa: Godinë 2 katëshe, kati II, në ambjetet e Pallatit të Kulturës Lapardha 1, Komuna Olltak, Berat.

E-mailermalmerkaj@hotmail.com;

7.        

TV ME KABELL

“ANDOR”

Dorina Marini

L58713401M

Dorina Marini

13.07.2015 – 13.07.2020

1. Poliçan

Cel: 0697607308

Adresa: Lagjja Qendër, godinë 2 katëshe, kati i 2, zona kadastrale 3019, Poliçan.

E-mail: anivavla@hotmail.com;

tvkabllorandor@outlook.com

 

8.        

TV ME KABELL

ANTIPATREA XH&A

Ferdi Bejko

L12809003H

Ferdi Bejko

28.03.2014 – 28.03.2019

Njesia administrative;

1.Velabisht 2.Roshnik

3.Vërtop

Cel: 0692765489

Adresa: Godinë dy katëshe, kati II, ne qëndër te Bilces, Berat.

E-mal: ferdibejko@hotmail.com;

hajrielezi@yahoo.com

9.

TV ME KABELL

“ERDEN”

Fitim Goga K93030001A

Fitim Goga

25.11.2014 – 25.11.2019

1. Komuna KUTALLI

2. Nj.A. Cukalat (Bashkia Ura Vajgurore)

3. Hingë, Agim (Nj.A. Poshnjë)

4. Suk, Arapaj (Nj.A. Strum)

5. Jagodinë (Nj.A. Roskovec)

Cel: 0664136410

Adresa:  Godinë 2-katëshe në ish qëndrën e kooperativës në Goriçan, Berat.

E-mail:krenargoga1@gmail.com;

 

NR.10

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

11.    

TV ME KABELL

“HB-CA”

Hajri Hoxha

K36315771B

Hajri Hoxha

10.09.2004 – 10.09.2016 – 10.09.2021

Qyteti  Peshkopi

Cel:  0686315400 / 0686504007/ 0682210080

Adresa: L. “Gjek Doci”, Blv. Eles Isufi, ndërtesa përballëTelecomit, kati II, Peshkopi, Dibër.

E-mailhajrihoxha59@gmail.com;

12.    

TV ME KABELL

“MATI”

Shoqëria “Vani” sh.p.k.

K37508981Q

Luftim Vani

(adm. + 100%)

 

12.11.2004 – 12.11.2016

1.  Qyteti Burrel

2. Njesia Administrative  Klos

Cel:  0682057883/ 0672029501/

Tel: 521723009/ Fax:  21722736

Adresa: L. “Partizani”, Rr. “Kuvendi i Dukagjinit”, ndërtesë private 3 katëshe përballë shkollës “31 Koriku”, Burrel.

E-mailtvmati@yahoo.com;

13.    

TV ME KABELL

“BULQIZA”

Shoqëria “Mariuxho” sh.p.k.

K76716402J

Edmond Isaku

(adm. + 100%)

 

28.12.2004 – 28.12.2016

Qyteti  Bulqizë

Cel:   0682020663 /  0692040663/              021922705/   021922371

Adresa: Pallati i Kulturës, Lagjja “Minatori”, Bulqizë.

E-mailedmondisaku@yahoo.com;

14.    

TV ME KABELL

MAQELLARA

Shoqëria “Maqellara Tv Kabllor” sh.p.k.

K86820701U

Irfan Nasufi

(adm. + 100%)

 

04.06.2009 – 04.06.2015

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative: Maqellarë

Cel:  0682514679 / 029220070

Adresa:  Godinë 2 katëshe, kati 2, pranë Postës, Maqellarë, Dibër.

E-mail:tv_kabllorimaqellare@hotmail.com;

15.    

TV ME KABËLL

 “E & G”

Endri Leka

L37427701S

Endri Leka

26.11.2015 – 26.11.2020

Njësia Administrative:

Peshkopi

 

Cel: 0672311444

Adresa: Lagjia “Gjok Doçi”, rruga dali Ndreu, pall. 7 katësh, kati 7, Dibër.

E-mailal-hdtv@hotmail.com;

 

DIBËR

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

DURRËS

NR.116.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

17.    

TV ME KABELL

“KL-ED”

Shoqëria “KL-ED KABELL” sh.p.k. K52112501F

Edmond Xoxi (adm. + 40%.), Doklead Ademi (40%), Julian Sefa (20%)

 

14.10.2005 – 14.10.2017

Bashkia Durrës

 

Cel:    0672070200

Tel:     052/261211

Adresa: (1) Lagjja. 13, përballë Hotel “Floridës”, Plazh, Durrës. (2) Lagjja 16,Rruga “Mujo Ulqinaku”, kati i parë,Zona Kadastrale 8513, Nr.Pasurie 2/816, objekti 7 katësh, përball zyrave të OSSHE, Durrës.

E-mailkl_ed@gmail.com;

edmond.xoxi@gmail.com;

18.    

TV ME KABELL

“SHIJAKU”

Shoqëria “TV Kabllor Shijaku”sh.p.k.

Shkelqim Berhami  (adm. + 100%)

28.07.2006 – 28.07.2018

Bashkia Shijak

Cel: 0694009300 / 0697571442

Adresa: Lagjja Popullore, Shijak, Durrës.

E-mailshijak.kabllor@gmail.com;

 

19.    

TV ME KABELL

“ERGI”

Erjon Keta K91603501A

Erion Keta

 

31.12.2011 – 31.12.2017

Njesia Administrative  Rrashbull

Cel: 0695371818

Adresa: Godinë një katëshe, në të djathtë të rrugës kryesore Durrës-shen Vlash, 100 metra pranë xhamisë. Rrashbull, Durrës.

E-mailarberketa@gmail.com;

20.    

TV ME KABELL “MANZA”

Muharrem Sula L41419503R

Muharrem Sula

 

14.07.2015 – 14.07.2020

Bashkia Manëz

Cel: 0672693422

Adresa: Lagjja e re pranë karburant Kastrati, fshati Manëz,  Durrës.

E-mailmsula21@yahoo.it;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

NR. 21.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

22.    

TV ME KABELL

“DEVI E.R.I.”

Shoqëria “DEVI –E.R.I” sh.p.k

K36811830M

 

Ramadan Bici (adm), Erion Coka (70%), Ilir Bici (25%),  Ramadan Boco (5%)

12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Qyteti  Gramsh

Cel:  0674489888/

Tel: 051352000

Adresa:  L. “Xhile Lici”, Gramsh.

E-mailramadanbici@gmail.com;

23.    

TV ME KABELL

“KAM”

Besnik Deliu

K68723121M

Besnik Deliu

 

08.03.2006 –  08.03.2018

Qyteti  Peqin, Komuna Gjocaj

Cel: 0695171999 / 0692062875

Tel: 051252000

Adresa: L. Xhami Peqin, Peqin, Elbasan

E-mailk.a.m@outlook.com;

24.    

TV ME KABELL “PËRRENJAS

Ergys Çaushi

K87628601E

Ergys Çaushi

 

23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Bashkia Përrenjas

Cel: 0682987815

Tel: 059150026

Adresa: Rruga Nacionale, Lagjja nr. 1, Godinë përballë xhamisë, Prrenjas, Elbasan.

E-mailergys-caushi@hotmail.com;

25.    

TV ME KABELL

“M&G”

Gentian Biqiku

K92807201K

Gentian Biqiku

 

01.09.2010 – 01.09.2016

01.09.2016 – 01.09.2021

Njesia Administrative:  Papër, Njesia Administrative:    Cërrik

Njesia Administrative:  Gostime

Cel:   0693645568

Adresa: L.2, zona kadestrale 1389, pasuria nr3/135.6.1, blloku nr.3, ndertese nje katëshe, Cerrik, Elbasan.

E-mailgentikabell@gmail.com;

26.    

TV ME KABELL

“2ASL”

Arben Asllani

L02703205L

Arben Asllani

 

07.05.2011 –  07.05.2017

Komuna Shirgjan, Komuna Bradashesh

Cel: 0692070509

0607079102

Adresa: Fshati Shirgjan, pranë shkollës 9-vjeçare, Elbasan.

E-mailarben2asl@yahoo.com;

andreaasllani@yahoo.com;

27.    

TV ME KABELL

“BRADO”

Adem Boriçi

K32803221V

Adem Boriçi

 

07.05.2011 – 07.05.2017

Komuna BRADASHESH

Cel: 0692053778 / 0692046213

Adresa: Rruga tek ish zyrat e vjetra të komunës Bradashesh, Elbasan.

E-mailbledarkaraj1@gmail.com;

 

 

 

 

 

 

 

28.    

TV ME KABELL

“ELBASAN CABLE”

Shoqëria “Elbasan Cable” sh.p.k.

L33410202S

Edmond Kristo (35%); Tring TV (65%); Gersi Karanxha (adm.)

07.12.2013 – 07.12.2018

Qarku ELBASAN

Cel: 0696047490

Adresa: Lagjia Partizani, pranë Drejtorise Rajonale Arsimore, Elbasan.

E-mail:gersikaranxha@gmail.com;

29.    

TV ME KABELL

“AMAREGI”

Agron Beqiri K78014608T

Agron Beqiri

28.02.2014 – 28.02.2018

Komuna QUKËS

Cel: 0692437233 / 0672810302

Adresa: Qukës, Prrenjas.

E-mailbeqiri.agron@yahoo.com;

 

30.    

TV ME KABELL

“KRISTAL”

Rahman Mekollari L37815601K

Rahman Mekollari

03.03.2014 – 03.03.2019

Njësitë Administrative : Shirgjan dhe Qendër Librazhd

Cel: 069737733

0692835511

Adresa: Fshati Hotolisht, zyra afër spitalit, Elbasan

E-mailjasujosif@hotmail.com;

31.    

TV ME KABELL

“SULOVA”

Besim Sula L02906201A

Besim Sula

07.03.2014 – 07.03.2019

Komuna Mollas, Komuna Gjergjan

Cel: 0684679968 /0682966358

0684679965 /0682966355

Adresa: Fshati Gjergjan, përballë zyrave të Komunës, Elbasan.

E-mailbesim.sula@hotmail.com;

32.    

 

TV ME KABELL

“BEST CABLE”

 

Shoq. “BEST CABLE” sh.p.k.

L42606203L

 

Andrea Asllani (adm. + 50%), Xhevahir Kalemani (50%)

 

27.04.2014 – 27.04.2019

 

Rrethi Elbasan

Cel: 0692070509/0677079102

Tel: 05426347

Adresa: Lagjia, Viserion Xhuvani, pallati 585, kati i 1 (pare), Elbasan.

E-mail: asllaniandrea@gmail.com;

andreaasllani@yahoo.com

best_cable@yahoo.com

33. 

TV ME KABELL

“SKY ELBASAN”

Shoq. “SKY ELBASAN” sh.p.k. L42605202V

Leonard Prifti (adm. + 34%), Arjan Kola​​ (33%), Alfred Allkosha (33%)

27.04.2014 – 27.04.2019

Qyteti Elbasan

Cel: 0692083323

 

 

0692029470

Tel: 054259793

Adresa: L. « Brigada 17 Sulmuese », Rr. Zogu i parë (pranë stacionit të trenit), Elbasan.

E-mail: priftileonard@yahoo.com;

info@skyelbasan.al

34.    

TV ME KABËLL

“NET 3 DIGITAL”

Shoqeria “ Net 3 Digital” sh.p.k.

L63629201A

 

 

 

Xhevdet Poshja (adm. + 50%); Xhevdet Rusta (50%)

09.11.2015 – 09.11.2020

Njesia Administrative  Belsh

Cel: 0682392708

0685292910

Adresa: Rruga Belsh – Kajan km. 1, nga rrethrrotullimi ne qëndër te Belshit, pasuria 257/1-N/9, kati i dytë, Blesh.

E-mailnet3digital@gmail.com;

xhevdetposhja@hotmail.com

astritelezi721@gmail.com

ELBASAN

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

FIER

 

 

35.

TV ME KABELL

“ERI A&A”

Shoq. “ERI A&A” sh.p.k

K58607809U

Altin Hoxha (adm. + 50%), Afërdita Jahaj (10%), Besim Hoxha (40%) Altin Hoxha (adm. + 100%)

08.03.2006 – 08.03.2018

Bashkia Ballsh

Cel: 0692376167 /

Tel: 031322846

Adresa: L. 5 Shkurti Ballsh, Fier.

E-mailhoxhatino@gmail.com;

36.

TV ME KABELL “DIVJAKA”

Gentian Kusta

K74712401A

Gentian Kusta

23.04.2008 –

23.04.2014 –

23.04.2019

 

Divjakë

Cel: 0692117861 / 0682241638 037122032

Adresa:  Lagjia nr.2, Rruga Plazhit, Divjakë.

E-mailgentikusta@yahoo.com;

 

 

37.

TV ME KABELL

“TËRBUF”

Shpresa Boriçi

K74701401O

Shpresa Boriçi

04.06.2009 – 04.06.2015

 

 

Njësitë Administrative:

1. Milot

2. Fushë-Kuqe,

3. Thumanë.

4. Fushë- Krujë

5. Kallmet

Cel: 0696678392

0662044160

Adresa: Banese private, prane Shkolles se Mesme Mekanike, Komuna Terbuf, Fier.

E-mailbertiballa@yahoo.co.uk;

 

 

38.

TV ME KABELL

“ROSKOVEC”

Arben Xhaxhaj

K92712405H

Arben Xhaxhaj

04.06.2009 – 04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative Roskovec

Cel: 0697289403

0686337366

Adresa: L. 2, Sheshi qëndror, pallati 6 katësh, kati 6, Roskovec, Fier.

E-mail:  tvroskoveci@gmail.com

 

 

39.

TV ME KABELL

“ENT-KABLLOR TV”

Fatjon Latifi

L54431418K

K94223402E (akep)

 

 

Fatjon Latifi

01.09.2010 – 01.09.2016

Njësitë administrative:

1. Lushnjë

2. Krutje

3. Fier-Shegan

4. Allkaj

 

 

 

Cel: 0695123484

Tel: 03522206

Adresa: Metropol Center, Lushnjë.

E-mailent.kabllortv@gmail.com;

 

 

40.

TV ME KABELL “CAKRANI”

Rustem Xhelaj

K92904403D

Rustem Xhelaj

01.09.2010 –  01.09.2016

Njesia Administrative Cakran

Cel: 0682329506

Adresa: Fshati Cakran, banesa 10 m ne veri te ambulances se fshatit Cakran, Fier.

E-mailrustem.xhelaj@yahoo.com;

xhulian.xhelaj@hotmail.com;

verakodheli@gmail.com

 

 

41.    

TV ME KABELL

“TOSHKËZ”

Sadete Jaho

L53706402V

 

Sadete Jaho 100%

01.09.2010 – 01.09.2016 – 01.09.2021

Njesia

Administrative Allkaj

Cel: 0696810024 / 0693255580

Adresa: Banesë private në qendër të fshatit Toshkëz, Fier.

E-mailsadete.jaho@gmail.com;

 

 

42.    

TV ME KABELL

“PUPA”

Eneritan Pupa K93715401P

 

Eneritan Pupa 100%

01.09.2010 –

01.09.2016 – 01.09.2021

Njesitë administrative:

 • Divjakë

 • Rremas

Cel: 0692425212

Adresa: Fashati Xenge, banesë private ish zyrat e Kooperativës, Divjakë Lushnje.

E-maileni61@live.com;

 

 

43.    

TV ME KABELL

“FIERI”

Shoqëria “Arlibon” sh.p.k.

K42618402F

Bilbil Hajdini

(adm. + 100%

07.05.2011 – 07.05.2017

Qyteti Fier

Cel:   0692149884

Adresa: L. Afrimi I Ri, rr: Cercemo Celo, Fier.

E-mailbilbilhajdini@hotmail.com;

 

 

44.    

TV ME KABELL

“OREXH”

Ëngjëllushe Veliaj

K93307402R

Ëngjëllushe Veliaj

07.05.2011 – 07.05.2017

 • Komuna Mbrostar

 • Fshati Patos

Cel:  0694269467/

Tel: 0381224047

Adresa: Lagjia Mbrostar Ura, banesë private 100m ne lindje te komunës. Mbrostar Ura, Fier.

E-mailorexh.fr@gmail.com;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

TV ME KABELL

“JUG”

Shoq. “INTEL MEDIA” sh.p.k

K82803409T

Edmond Sulejmani (admin.1); Hamza Himo (admin.2);

 

Rexhep Himo (33%)

Shan Sulejmani (33%)

Erjon Marini (33%)

04.06.2015 – 04.06.2015

 

Njesia Administrative Fier

Cel:   069266218/ 0692020010 / 0692031281/069 76 88 811

Tel: 038324202 / 034704466

Adresa: L. “Apollonia”, Sheshi “Fitorja”, mbrapa fotostudio “Rustemi”, Fier.

L. “ Kongresi Përmeti, Rr; Jakov Xoxa, Fier

E-maile.sulejmani@intel-media.tv;

 

 

46.    

TV ME KABELL

“ARTEN”

Arben Mërtiri

L03812401S

Arben Mërtiri

31.08.2012 – 31.08.2018

1.       Komuna Bubullimë

2.       Komuna Gradishtë

Cel: 0682186661

Adresa: Lagjia qëndër, Godinë një katëshe,ngjiturme ish furrën e vjetër, Bubullimë, Fier.

E-mailenea1992@hotmail.com;

kabllor.arten@gmail.com;

 

 

47.    

TV ME KABELL

“HYSGJOKAJ

Altin Sharka L43706407O

Altin Sharka

11.05.2014 – 11.05.2019

Njësitë administrative:

 • Hysgjokaj;

 • Ballagat,

 • Golem,

 • Karbunarë e vogël;

 • Lushnjë

Cel:  0684234180 /0695279130 / 0695241096

Tel: 035224333

Adresa: Godinë 1 katëshe, 100m pranë komunës, Fshati Hysgjokaj, Fier.

E-mailaltinsharka@live.com;

sheashpk01@yahoo.it

 

 

48.    

TV ME KABELL

“POJAN”

Emin Grenica

K92526403J

L12721403G (akep)

Emin Grenica

04.06.2009 –04.06.2015 –  04.06.2020

 

Njësitë Administrative:

 • Dermenas (FR)

 • Levan (FR)

 • Libofshe (FR)

Cel: 0697557075/ 0692427444

Adresa: Fshati Dërmenas, rruga kryesore, vila 2, Dermenas, Fier.

E-mail:emingenica2011@outlook.com;

 

 

49.    

TV ME KABËLL “TOPOJË”

Aristir Kërri

K43029402V

Aristir Kërri

 

04.04.2016 – 04.04.2021

Njësia administrative Topojë (FR)

Cel: 0695530413

Adresa:  Rruga kryesore, banesa nr 2 Topojë, Fier.

E-mail: aristirkerri@gmail.com

tvkabllortopoje@gmail.com

Entela.Kerri@fti.edu.al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

GJIROKASTËR

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

50.    

TV ME KABELL

“IR-GEN”

Shoqëria “IR-GEN” sh.p.k

K93017601Q

Bashkim Graçi

(admin. + 100%)

08.03.2006 – 08.03.2018

1.         Qyteti Gjirokastër

2.         Bashkia Libohovë

Cel: 0692022505

Tel: 084268797

Adresa: Gjirokastër, Lagjia “ 18 Shtatori” Rruga “ Vasil Dilo” Godina 5- katëshe, kati I 2-te nr pasurie, 25/ 13+3-13, ZK 8541

Adresa: Nr 2. Lagjia “ 11 Janari”  Rruga “ Alqi Kondi” godina 4-katëshe, kati 1, nr pasurie, 14/27, zona katastrale 8541

E-mail:bashkimgraci@yahoo.com;

irgen1974@yahoo.com

51.    

TV ME KABELL

“SIN-TEL”

Shoqëria “SIN – TEL” sh.p.k.

K32522623J

Ismir Basha

(adm. + 90%), Spiro Dhjamandi (10%)

09.03.2014 – 09.03.2019

1.Lazarat 2.Dropull i Poshtëm 3.Dropull i Sipërm  4.Antigon

Cel: 0692092212/

Tel: 088430320/ 088430325

Adresa: Dervican, Gjirokaster.

E-mailbashaco@bashaco.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

KORÇË

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

52.    

TV ME KABELL “INKUSAT”

Artan Zhiva

K43924655C

Artan Zhiva

 10.09.2004 – 10.09.2016

Njësia Administrative Pogradec

Cel: 0696070855 /

Tel: 083226080

Adresa: Rr. Reshit Collaku, pallati nr 23, kati I,  Pogradec.

E-mailinkusat@yahoo.com;

53.    

TV ME KABELL “KORÇA”

Shoqëria “M.R.M”sh.p.k

K33927043D

 

Renato Koçibelli (adm. + 100%)

12.11.2004 – 12.11.2016

1. Bashkia Korçë,

2.Nj.A

Drenovë,

3.       Nj.A. Libonik,

4.       Nj.A. Bulgarec,

5.       Nj.A. Mollaj,

6.       Nj.A. Maliq.

 

Cel: 0692092940

Tel: 0822 43532

Adresa: (1) L. 7, Bulevardi “Shën Gjergji”, Turizmi, Behar Koçibelli, Korçë; (2) Blloku Nr.3, Shtëpia e Oficerave, TV Kabllor, Maliq.

E-maillobitv@hotmail.com;

54.    

TV ME KABELL

“FOKUS”

Shoqëria “FOKUS CABLE” sh.p.k

K53710001I

Enida Rusi  (adm.), Naun Prifti (20%), Dudi Bici (80%)

30.05.2005 – 30.05.2017

1.    Qyteti Maliq;

2.    Komuna Libonik;

3.    Komuna Pirg.

 

Cel: 0684010216/

Tel: 086142000

Adresa: Maliq, Korçë.

E-maililirbici@yahoo.com;

55.    

TV ME KABELL “FRAHOLLI”

Abidin Fraholli

K84004601V

 

Abidin Fraholli (adm. + 100%)

04.06.2009 –

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative Çërravë

Cel: 0682272645/ 0673369995/ 0696322630

Tel: 086930081

Adresa: Banesë private, pranë shkollës së mesme, Çërravë, Korçë.

E-mail:tvkabllor.cerrave1@yahoo.com;

rfraholli@yahoo.com

mardifraholli@yahoo.com

56.    

TV ME KABELL

“MASA GRUP”

Shoqëria “MASA GRUP 2009” sh.p.k.

K94705001M

 

Sulejman Neziri (adm. + 50%), Adem Xhambazi (50%)

07.05.2011 – 07.05.2017

1.       Komuna Vreshtas,

2.       Komuna Pirg

Cel: 0696655302

Adresa: Pallat në qëndër te Fshatit, Kati I, Sheqeras Vreshtas, Korçë.

E-mailmasagrup2009@gmail.com;

57.    

TV ME KABELL

“PIRG”

Fredi Hasa

K83730003M

 

Fredi Hasa

07.05.2011 – 07.05.2017

Komuna Pirg

Cel: 0694866512

Adresa: Banesë private, pranë rrugës Nacionale Korcë-Pogradec, Pirg, Korçë.

E-mailfredihasa2000@hotmail.com;

tvkabllorpirg@yahoo.com

58.    

TV ME KABELL

“ZAGORÇAN

Gezim Cake

K94717601Q

L44113602F (akep)

Gezim Cake

07.05.2011 – 07.05.2017

 • Nj.A. Udenisht,

 • Nj.A. Memlisht,

 • Nj.A. Piskupat,

 • Fshati Zagorçan.

Cel: 0695889872/ 069 4736796/ 0699461991

Adresa: Banesë private me nr 197/9, pranë xhamisë së poshtme, Bucimas, Korçë.

E-mailnexhmitorra@yahoo.com;

alfredpere40@yahoo.com;

alfred.pere@yahoo.com

59.    

TV ME KABELL

“ANFAB”

Sevi Mediu

L43706001L

Sevi Mediu

23.02.214 – 23.02.2019

Njesia Administrative Vreshtas

Cel: 0692829472

Adresa: Vreshtas, Fshati Potgorije, banesë 1 katëshe, në qendër të fshatit Potgorie, Korçë.

E-mailtvkablloranfab@hotmail.com;

tv.kabllor.anfab123@gmail.com

60.    

TV ME KABELL

HYMETLLARI

Floresha Hymetllari

L34618601N

Floresha Hymetllari

28.11.2013 – 28.11.2018

Komuna Çërravë

Cel: 0696746286

Adresa: Fshati Petrushe, banesa private, qëndër fshat. Petrushë, Cërravë, Korçë.

E-mail:tvkabllorhymetllari@hotmail.com;

Floresha.Hymetllari@gmail.com

61.    

TV ME KABELL

“TVM DEVOLLI”

Shoqëria “TVM Devolli” sh.p.K

L56306601T

 

Nevrus Mersuli K77211601V (akep)

 

Nevrus Mersuli (admin.+100%)

 

 

Nevrus Mersuli

25.11.2013 – 25.11.2018

1.       Komuna Bilisht,

2.       Komuna Mirash,

3.       Komuna Hoçisht,

4.       Komuna Proger.

Cel: 0692079991/0692515443/ 0699648019

Tel: 08113695/ 08113692/081122202

Adresa: Sheshi “1 Maji”, Prapa Mapos, Bilisht, Korçë.

E-mailtvm.albania@gmail.com;

tvmcable@gmail.com

tvmdevolli@gmail.com

62.    

TV ME KABËLL “ARAL”

Guri Meko

K74805602L

Guri Meko

09.11.2015 – 09.11.2020

Komuna Buçimas

Komuna Pojan

Cel: 0672018510

Adresa: Lagjja Nr. 9, Rruga “Midhi Kostani”, Pallati Samarina. Korçë.

E-mailcatv.al@hotmail.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

 

 

 

 

 

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

63.    

TV ME KABELL

“KUKËSI”

Shoqëria “TELEVIZIONI KUKËSI” sh.a.

K48021203K

Lutfi Meçka (adm. + 60%), Remzije Meçka (40%)

28.12.2004 – 28.12.2016

 • Qyteti  Kukës,

 • Qyteti Krumë.

Cel: 0682023606 / 0672311111/

Tel: 024223271/ 024223090

Adresa: Lagjja nr. 4, Kukës.

E-mailkukes.tv@hotmail.com;

64.    

TV ME KABELL

“TATA JUNIOR”

Shoqëria “Tata Junior” sh.p.k.

K89115601U

Ervin Tahiri

(admin. + 100%)

04.06.2009 – 04.06.2015 – 04.06.2020

 

Bashkia Bajram Curri

Cel: 0693326780/ 0682060313/ 068 2474825

Adresa: Lagjja “Partizani”, pallat 3 katësh, kati 1, Bajram Curri.

E-mailervindr1979@hotmail.com;

Tatajunior.tv@gmail.com

KUKËS

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

65.  

TV ME KABELL

“MAMURRAS”

Gjergj Gega

L08303302Q

 

Gjergj Gega

07.05.2011 – 07.05.2017

Qyteti Mamurras

Cel: 0686364220 / 0672766148/

Adresa: L. Zef Hoti, pallati 20, kati I, 20 m pranë postës, Mamurras, Kurbin, Lezhë.

E-mailgjergjgega2010@yahoo.com;

gjergjmarku@hotmail.com

66.    

TV ME KABELL

“TV kabllor LAÇI”

Pashk Laska K87521301R

Pashk Laska

 

30.08.2015 – 04.08.2020

Njësia Administrative Laç.

Cel: 0682058933

Adresa: Lagjja Nr. 2, Rruga “Unaza”, Pall. 4 katësh, kati 2, Laç.

E-mailfloriing_1980@hotmail.com;

67.    

TV ME KABËLL “BESËLIDHJA”

Preng Doda

L69012001L

 

G70307098A (akep)

 

Preng Doda

18.07.2016 – 18.07.2021

 • Bashkia Mirdite

 • Bashkia Lezhe

Cel: 0686491353

Adresa: (1) Lagjja 1, Rruga “Gjergj Fishta”, godina e Pallatit Kulturës, kati dytë, Rrëshen. (2) Lagjja “Beslidhja”, Ndërtese 3-katëshe, kati parë, nr. Pasurie 6/188, zona kadastrale 8632, Lezhë.

E-mailpreng.doda.2016@gmail.com;

LEZHË

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

68.    

TV ME KABELL

“DANJA”

Edi Tanushi

K76818004O

 

Edi Tanushi

23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Njesia Administrative Vau i Dejës

Cel: 0684831154

Adresa: Rr. Rilindja, pallati nr.26, kati V, Vau I Dejes, Shkodër.

E-mailEddy-74@hotmail.it;

bibetanushi15@hotmail.com

kabllordanja@hotmail.com

69.    

TV ME KABELL “DRINI”

Liberta Thanza

L46403009L

Liberta Thanza

14.07.2015 – 14.07.2020

 • Komuna BUSHAT

 • Komuna Guri i zi

 • Komuna Velipojë

Cel: 0662323333/0698787892/0674122723

Adresa: Rruga Nacionale Bushat-Shkodër, pranë zyrave të Komunës Bushat, Shkodër.

E-maillibertathanza@live.com;

floriing_1980@hotmail.com

 

 

 

 

 

 •  

 

SHKODËR

 

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

 

70.    

TV ME KABELL

“ASPARAG”

Bardhyl Tosku

K33019864G

 

Bardhyl Tosku 100%

28.12.2004 – 28.12.2016 –28.12.2021

Bashkia Rrogozhinë

Cel: 0674133111/ 0695232470

Adresa: Lagjja nr.1, rruga e Kavajës, banesa nr.2, Rrogozhinë.

E-mail:bardhyl.tosku@hotmail.com;

elona_fetollari@yahoo.com;

tv_asparag@yahoo.com

 

71.    

TV ME KABELL

“BLU”

Shoqëria “TV-BLU” sh.p.k

K83617801A

 

Roland Murrizi (admin.)

 

Besnik Murrizi  (50%), Myslim Murrizi (50%)

10.04.2006 – 10.04.2018

Komuna Golem

Cel: 0682020630 / 0692095695 /

Adresa: Fshati Golem në Kavajë, ngjitur me “Hotel Delsa”, Kavajë.

E-mail:

 

72.    

TV ME KABELL

“LUNA”

Admir Leka

L03301801S

Admir Leka

04.06.2009 –

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative :

Luz i Vogël

Cel: 0692052285 / 0692083175

Adresa: Ndertesë nje katëshe, pranë qëndrës, Vorrozen, Luz i vogël, Kavajë.

E-mail:ardiandardha@hotmail.com;

 

73.    

TV ME KABELL

“C.A.KAVAJË

Shoqëria “CABLE ALBANIA KAVAJË” sh.p.k.

K92626801U

 

Arjan Sotiri (adm.),

 

Arben Skuqi (18%),

Brizida Sotiri (11.5%);

Arjan Sotiri (11%); Gentian Halili (10%) CABLE GROUP (49.5%)

10.07.2011 – 10.07.2017

Qyteti Kavaje

Cel: 0692077854/  0697396936/ 0698360621

Tel: 055245469 /

Adresa: Lagja nr. 2, Pallati Habili, (11 Katësh) ne hyrje te qytetit, L. nr 2, Pallati Habili (11 katësh), në hyrje te qytetit, Kavajë.

E-mailbriz_ida@yahoo.com;

Arjani1964@gmail.com

 

74.    

TV ME KABELL

“VAQARR”

Edmond Manja

L32404012E

Edmond Manja

10.05.2014 – 10.05.2019

1.       Komuna Vaqarr,

2.       Komuna Pezë,

3.       Komuna Gjipal

Cel: 0686949111 / 0672044020

Tel: 042374982

Adresa: Tv kabllor Vaqarr, nr zonës kadastrale 2376, nr pasurisë 148, përballë kthesës Arbanës, ndërtesë një katëshe.

E-mail:manjaedmond@yahoo.com;

 

75.    

TV ME KABELL

“J&P PRO”

Shoqëria“J & P PRO” sh.p.k

K72404002A

Gjergji Toshi

(admin. + 100%)

10.12.2014 – 17.12.2019

1. Vorë

2.    Bashkia Sukth

Cel: 0692069100

Tel: 044800102/0694040707

Adresa: Rruga “Fabrika e Qelqit”, zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qëndrore, Njësia Bashkiake nr.6, Tiranë.

E-mail:  gjergji.toshi@outlook.com;

infojppro@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRANË

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

76.    

TV ME KABELL

“DELVINA”

Adriatik Bajrami

K66424519Q

 

Adriatik Bajrami

15.09.2005 – 05.09.2017

Bashkia Delvinë

Cel: 0694319633/ 081522090

Adresa:  Rruga “ Vasil Nelo, Pallati nr 23, Hyrja nr 2, kodi postar 9704 L.”S. Ballaci”, Delvinë

E-mailtvkabllordelvina.@hotmail.com;

VLORË

 

77.    

TV ME KABELL

“ORIKUM”

Altin Shkurti

K77315201U

 

Altin Shkurti

23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Bashkia Orikum

Cel: 0696568181

Adresa: Banesë dy katëshe ne hyrje te qytetit,tek kryqezimi, Orikum, Vlorë

E-mailaltinshkurti@yahoo.com;

78.    

TV ME KABELL

“VJOSA”

 

Shezai Aliaj

K96530203C

 

Shezai Aliaj

01.09.2010 – 01.09.2016 –01.09.2021

Njësia administrative: Novoselë

Cel: 0692039949

Tel: 039540454

Adresa: Fshati Fitore, banesa 10 m pas ish SMT, Komuna Novoselë, Vlorë.

E-mailshezaialiaj@yahoo.com;

79.    

TV ME KABELL “VLORA CABLE”

Shoqëria “Tv Kabllor Vlora Cable” sh.p.k.

L27112201S

Vexhi Danaj (adm. + 40%.),

Ndue Guri (30%), Nexhmedin Danaj (30%)

01.09.2011 – 01.09.2016 – 01.09.2021

Njesia Administrative Vlorë

Cel: 0684096191 / 0682086856

Tel: 033409100 / 0428800

Adresa: (1) Kulla e parë, rrethi Skelë, kati I, Vlorë. (2) Lagjja 28 Nëntori, Sheshi Artur Rustemi, Pallati 1174, Kati i parë, Vlorë.

E-mailvloracable@gmail.com;

80.    

TV ME KABELL

“TIVO CABLE”

Arben Lame L24722801B

Arben Lame

13.02.2014 – 13.02.2019

Bashkia Konispol

Cel: 0696598417 /0696431695

Adresa: Rruga: Konispol Nd, 591, 9705 Sarandë, pranë varrezave të dëshmorëve Konispol.

E-mail: tivo.kabell@yahoo.com; null.sql@gmail.com;

81.    

TV ME KABELL

“SARANDA KABËLL”

Krenar Avdulla  L43724802T

Krenar Avdulla

10.12.1014 – 10.12.2019

Sarandë

Cel: 0692785859

Adresa: Lagjja nr. 4, rruga “Idriz Alimadhi”, pranë ish Burgut, Sarandë.

E-mailerjon_sarande@hotmail.com;

82.    

TV ME KABELL

“BEQAJ”

Shoqëria “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k.

L46528201S

Gazmir Beqaj (Admin. + 100%)

17.12.2014 – 17.12.2019

1. Selenicë

Cel: 0692077466

Adresa: Pallati 5 katësh, nr. 513, kati i 1-rë, Selenicë, Vlorë.

E-mail: valeronshpk@gmail.com; beqajkabllor@gmail.com;

83.    

TV ME KABËLL “SABATEL”

 

Shoqëria “Sabatel” sh.p.k.

K06924228G

Izder Avdulla (admin. + 30%);

AvdulYzeiri (30%);

SaliSaliu (305)

NISATEL (10%)

16.09.2016 -16.09.2021

Njesia Administrative, Babice Qender,

Cel: 0682035215 / 033710065

Adresa: Bulevardi Ismail Qemali, lagjia Babicë e Madhe, Nr.703, kati 2, Babicë, Vlorë.

E-mail: sabatel2011@hotmail.com

melsiajazi@hotmail.com

sali_saliu@yahoo.com;

 

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

84.    

TV ME KABELL

“ABCOM”

Shoq. “ABCOM” sh.p.k.

K11308001B

American Broadband B.V (100%); Genti Daci (Përfaqësues ligjor), Altin Leksani (Përfaqësues ligjor)

02.07.2013 – 02.07.2018

1.       Qyteti Tiranë;

2.       Nj.A. Farkë,

3.       Nj.A Kashar;

4.       Qyteti Fier,

5.       Qyteti Durrës,

6.       Qyteti Kavajë,

7.       Qyteti Lushnje,

8.       Qyteti Elbasan,

9.       Qyteti Vlorë,

10.   Qyteti Krujë

11.   Qyteti Fushë Krujë,

12.   Qyteti Pogradec,

13.   Qyteti Shkodër;

14.   Bashkia Kamëz

15.   Bashkia Vorë

16. Luz i Vogël

17. Lekaj

18. Gosë

19.  Maliq

20. Libonik

21. Pirg

22. Pojan

23.Vreshtas

24. Gramsh

25. Pishaj 26.Kodonjat

Cel: 0682064090 / 0694045139 / / 0672045139 /0682035215

Tel: 044500139 / 044501044/ 044501015

Adresa: (1) Rr. R. Collaku, mbrapa Telecomit Tiranë; (2) Rr. “Ibrahim Rugova”, Nd. 42, H. 7, Kati 2, Njësia bashkiake nr. 5, Tiranë

E-mailgdaci@abcom.al;

aleksani@abcom.al;

info@abcom.al

ypulaj@abcom.al;

vdedolli@abcom.al;

85.    

TV ME KABELL

“TELE.co. ALBANIA”

Shoqëria “Tele.co.Albania” sh.p.k.

J72510459J

Agim Çobo (admin.1); Shezai Çobo (admin.2);

 

Vladimir Çobo (18%)

Agim Çobo (18%)

Astrit Çobo (20%)

Shezai Çobo (26%)

Ismet Çobo (20%)

10.12.2014 – 10.12.2019

 

 

 

1. Njësia Administrative Fier

2. Njësia Administrative Kashar,

Cel: 0692086562

Tel: 034502502

Adresa: (1) Lagjja “Kastriot”, Rr. “Brigada XI Sulmuese”, Fier. (2) Rrethrrotullimi i ri i Kasharit, rruga Tom Plezha, pallati Concord, kati i pare, Kashar, Tiranë.

E-mailcobo_teleco@yahoo.com;

agimcobo@gmail.com;

86.    

TV ME KABELL

“APT”

Eltion Thanasi

K74805602L

 

K69007514A (akep)

 

Eltion Thanasi

08.03.2006 – 08.03.2018

1.       Qyteti Memaliaj,

2.       Qyteti Sarandë,

3.       Qyteti Pukë,

4.       Qyteti Himarë

Bashkia Përmet

Bashkia Këlcyrë

Cel: 0662073736

Adresa: (-) Rr. “Irfan Tomini”, Pll. 24, Ap. 5, Tiranë.

(1) Lagjja nr. 5, rruga Shpetim Disha, zona kadastrale 2646, nr. pasurisë 101, godine 1-kateshe, Memaliaj.

(2) Lagjja nr.2, rruga Abedin Dino, pallati nr.8, kati i pare, Sarandë.

(3) Rruga “Ymer Puka”, Blloku Nr1, Pallati nr 6, Kati 1, Sheshi Terbuni, Pukë.

(4) Qender Himare,ngjiturme Albtelekomin, Himarë.

E-mail:eltionthanasi@hotmail.com;

infi@aptcable.com;

info@apt.al

87.    

TV ME KABELL

“TEPELENA SAT”

Dritan Memushi

K69007513P (akep)

 

K68406007P

 

Dritan Memushi (adm. + 100%)

10.04.2006 – 10.04.2018

Bashkia Tepelenë,

Bashkia Ersekë

Komuna Ksamil

Cel:  0698791224

Adresa: L. Mustafa Matohiti, Tepelene

E-mail: hoxhatino@hotmail.com;

gentian_sala@yahoo.com;

 

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN NË

DISA QARQE

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN NË INTERNET OTT / IPTV

 

NR.

EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA)

EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

ORTAKET (AKSIONERET)

AFATI I AUTORIZIMIT

ZONA E LICENCIMIT

ADRESA/KONTAKT

88.    

ALBTELECOM

IPTV

Shoqëria “ALBTELECOM” sh.a.

J61824053N

POSTA SHQIPTARE sh.a. (3%); Ministria e​​ Ekonimsë Tregëtisë dhe Energjitikës (16.77%)

09.12.2015 – 09.12.2020

IPTV: Berat, Uravajgurore, Kucovë, Corovodë,​​ Polican, Durrës, Sukth, Manëz, Shijak, Krujë, Fushë-Krujë, Elbasan, Cërrik, Belsh, Peqin, Gramsh, Librazhd, Prrenjas, Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, Divjakë, Ballsh, Gjirokastër, Libohovë, Tepelenë, Memaliaj, Përmet, Këlcyrë, Korcë, Maliq, Ersekë, Leskovik, Bilisht, Pogradec, Kukës, Krumë, Bajram Curr, Lezhë, Shëngjin, Rrëshen, Rubik, Lac,​​ Mamurras, Milot, Peshkopi, Bulqizë, Burrel, Klos, Shkodër, Koplik, Vau Dejës, Pukë, Fushë Arrëz, Tiranë, Kamëz, Vorë Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Orikum, Selenicë, Himarë, Sarandë, Ksamil, konispol, Delvinë, Pezë, Kashar, Farkë, dhe Cakran.

Cel: 0672000080 / 0672015820

Tel: 042290151/042290301

Adresa: (1) Autostrada Tr-Dr, Km 3, Tiranë. (2) Rr. Myslym SHYRI 42, Tiranë.

E-mail: info@albtelecom.al

1iber.shpori@albtelecom.al;

hekuran.cengu@albtelecom.al;

loreta.pistolja@albtelecom.al;

89.    

ALBTELECOM

OTT

Shoqëria “Albtelecom” sh.a.

J61824053N

POSTA SHQIPTARE sh.a. (3%); Ministria e Ekonimsë Tregëtisë dhe​​ Energjitikës (16.77%)

09.12.2015 – 09.12.2020

Republika e Shqiperisë

Cel: 0672000080 / 0672015820

Tel: 042290151/042290301

Adresa: (1) Autostrada Tr-Dr, Km 3, Tiranë. (2) Rr. Myslym SHYRI 42, Tiranë.

E-mail: info@albtelecom.al

1iber.shpori@albtelecom.al;

hekuran.cengu@albtelecom.al;

loreta.pistolja@albtelecom.al;

90.    

TRING TV

OTT

Shoqëria “Tring tv” sh.a.

K61931005K

Sotiraq Toshi 80%

Holta Dulaku 6 %

Melina Dulaku 6 %

Ridvana Dulaku 8%

 

Republika e Shqipërisë

Tel: +355 44 800 000 / +355 44 800 001/044800102/ +355 44 800 102

Adresa: Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë

Rruga Fabrika e Qelqit” , Zona kadastrale 8230, Nr. Pas2/63, Tirane

E-mailinfo@tring.al; ridvana.dulaku@tring.tv

91.    

TIBO

OTT

Tibo sh.p.k.

L31708013Q

Adnand Mahmuti (admin)

09.12.2015 – 09.12.2020

Republika e Shqiperise

Cel:

Tel: 042223380

Adresa: Njesia bashkiake nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati G&P, Kujdesi i Klientit, Kati II, 1001, Tiranë.

E-mailadnand.hate@tibo.tv;

 

92.    

BLETA

IPTV

Bleta sh.p.k.

K61819510N

Bledar Rrushi (admin.)

09.12.2015 – 09.12.2020

Qyteti Durres

Cel: 0692031477 / 0694088838/

+3552800808 / 0692084801

Tel: 052235498

Adresa: Rr. Dalip Peza, lagjia 17, pranë Ujësjellësit, Durrës.

E-mailinfo@bleta.net;

brrushi@bleta.net;

arian@bleta.net;

93.    

ABISSNET

OTT

Abissnet sh.a.

K01417001C

Herjeta Deliaj (admin)

09.12.2015 – 09.12.2020

Republika e Shqiperise

Cel: 0696036067/0689048521/0692954420

Tel: 044300002/  044300003/ 044318217/ 044303673/135

Adresa: Rr. Ismail Qemali, Pallati nr 18 Abissnet, Kati i Dytë, Tiranë.

E-mailnterkoneksion@abissnet.al;

genti@abissnet.al;

info@abissnet.al

jonela.zani@abissnet.al

herjeta.deliaj@abissnet.al

94.    

DIGICOM

IPTV

Digicom sh.p.k.

L42018012R

 

I50830192B (akep)

Marin Gjonaj (admin)

 

Bashkia Tirane

Cel: 0694083396

Tel: 045600000

Adresa: Rr. Dervish Hima, nr.1, Ada Tower, Tiranë.

E-mailmarin.gjonaj@infotelecom.al;

95.    

“NEXT TV”

OTT

 

Shoqëria “Next-TV” sh.p.k.

L41903016A

 

Vasil Luadhi adm +100%

 27.02.2013 – 27.02.2019

1.Bashkia Kamëz

2. Republika e Shqipërisë

Cel: 0672084855 / 0692054468 / 0696033330

Adresa: Lagjja nr. 1, rr. “New York”, godina nr. 67, Kamëz, Tiranë.

Bulevardi Blu, qender, Kamëz, godinë një katëshe , zona kadastrale 2066, Tiranë

E-mailinfo@marion.al;

admin@next-tv.al

marionshpk@yahoo.com

 

 

96.       

 CITY TV

OTT

 

 Shoqëria “Triangle Media Group” sh.p.k.

 

 

 

 

97.

ITCOM

Shoqeria “ITCOM” sh.p.k. K 87230005 V

Marin Palushi 100%

 

 

31.01.2018

Njësia  administrative Shkoder

Lagjja “Vasil Shanto”, Bulevardi Skëndërbeg, Pall. 164, Shk. 1 nr. Pasurie 4/337+1-1/2, zona kadastrale 8597, Shkodër.

98.    

Cable Net

Shoqeria “Cable Net” sh.p.k. L 18431501 D.

Ervin Vaso 100% Te aksioneve

31.01.2018

13.12.2017

 

Qarku Elbasan, Bashkia Lezhë dhe Njësia  administrative Fier.

Lagjja “Skënderbeg”, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallati nr. 34, kati 1, Njësia me nr. Pasurie 4/33-N 15.