+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

ZYLYFTAR BREGU

Pedagog prej shume vitesh në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Tiranës, prejt te cilit dhe ka fituar gradën “Doktor Shkencash” në Gazetari dhe Komunikim.

Gazetar me eksperiencë disa vjeçare në disa nga mediat më të mëdha të vendit, të shkuara dhe elektronike. Z. Bregu është fitues i disa çmimeve midis të cilave ai i dhënë nga Fondacioni Soros në vitin 2000, për “Raportin më të mirë investigativ gjatë vitit 1999″, si dhe ai i vitit 2006, dhënë nga Qendra Shqiptare për të Drejtat e Njeriut (QSHDNJ) për kontributin që ka dhënë në Mbrojtjen dhe Respektimin e të Drejtave të Njeriut. Z. Bregu ka qenë aktivist prej disa vitesh pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit, kohë në të cilën ka kontribuar edhe si specialist i marredhenieve me publikun në këtë organizatë. Falë eksperiencës së tij, Z. Bregu është bashkëpunëtor për hartimin e disa teksteve si “Fjalor Gazetarësh”, “Komunikimi në institucionet e mbyllura-Burgu” dhe autor i monografisë “Raportim nga burgu”.