Shpallje rekrutimi ekspertesh te jashtem per komision te vleresimit te ofertave mbikqyrje

Shpallje rekrutimi ekspertesh te jashtem per komision te vleresimit te ofertave mbikqyrje