MONITORIMI I PËRMBAJTJEVE

Monitorimi për periudhën Maj 2018

Koha e plote ne minuta
Koha e plote ne perqindje
Koha sinkron ne minuta
Koha sinkron ne perqindje
Aktori sinkron Tv Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron Rtsh 1
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti Tv Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti Rtsh 1
Raport subjekti Vizion Plus
Koha per temen e lajmit ne perqindje
Koha per temen e lajmit ne minuta
Volumi i reklamave në televizionet kombetare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive (2)

Monitorimi për periudhën Prill 2018

Koha e plote ne minuta
Koha e plote ne perqindje
Koha sinkron ne minuta
Koha sinkron ne perqindje
Aktori sinkron Tv Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania radio
Aktori sinkron Rtsh 1
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti Tv Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti RTSH 1
Raport subjekti Vizion Plus
Koha per temen e lajmit ne perqindje
Koha per temen e lajmit ne minuta
Volumi i reklamave në televizionet kombetare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Mars 2018

Koha e plote ne minuta
Koha e plote ne perqindje
Koha sinkron ne minuta
Koha sinkron ne perqindje
Aktori sinkron Tv Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Rado
Aktori sinkron RTSH 1
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti Tv Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti RTSH 1
Raport subjekti Vizion Plus
Koha per temen e Lajmit ne perqindje
Koha per temen e Lajmit ne minuta
Volumi i reklamave në televizionet kombetare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Shkurt 2018

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti RTSH 1
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Janar 2018

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

 

Monitorimi për periudhën Dhjetor 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Nëntor 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Tetor 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Shtator 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Gusht 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Korrik 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

 

Monitorimi për periudhën Maj 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

 

 

 

Monitorimi për periudhën Prill 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

 

Monitorimi për periudhën Mars 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Shkurt 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tiranal
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje                                                                                                                              Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Janar 2017

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Vizion Plus
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti Vizion Plus
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Dhjetor 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Nëntor 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Tetor 2016                                                                                         

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Shtator 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Gusht 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Korrik 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Qershor 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje                                                                                                                              Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën Maj 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën prill 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Top Albania Radio
Aktori sinkron TVSH
Raport subjekti TV Klan
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Top Albania Radio
Raport subjekti TVSH
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Koha e plotë për temën në minuta
Koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive

Monitorimi për periudhën mars 2016

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje
Koha sinkron në minuta
Koha sinkron në përqindje
Raport subjekti TVSH
Raport subjekti TV Klan<
Raport subjekti Top Channel
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Albania Radio
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Tv Klan
Aktori sinkron Top Channel
Aktori sinkron Radio Tirana
Aktori sinkron Top Albania Radio
koha e plotë për temën në minuta
koha e plotë për temën në përqindje
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare;
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive;

Monitorimi për periudhën shkurt 2016

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron;
Aktori sinkron TVSH;
Aktori sinkron Tv Klan;
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana;
Aktori sinkron Top Albania Radio;
koha e plotë për temën në minuta;
koha e plotë për temën në përqindje;
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare;
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive;

Monitorimi për periudhën janar 2016

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron;
Aktori sinkron TVSH;
Aktori Sinkron Tv Klan:
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana;
Aktori sinkron Top Albania Radio;
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;
Volumi i reklamave në televizionet kombëtare;
Blerësit më të mëdhenj të hapësirës televizive;

Monitorimi për periudhën janar – dhjetor 2015

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron;
Aktori sinkron TVSH;
Aktori Sinkron Tv Klan:
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana;
Aktori sinkron Top Albania Radio;
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;

Monitorimi për periudhën dhjetor 2015

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron;
Aktori sinkron TVSH;
Aktori sinkron Tv Klan
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana;
Aktori sinkron Top Albania Radio;
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;

Monitorimi për periudhën nëntor 2015

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Aktori sinkron TVSH;

Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana;
Aktori sinkron Top Albania Radio
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;

Monitorimi për periudhën tetor 2015

Koha e plotë në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana
Raport subjekti Top Albania Radio
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron;
Aktori sinkron TVSH:

Aktori sinkron TV Klan
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana:
Aktori sinkron Top Albania Radio:
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;

Monitorimi për periudhën shtator 2015

Koha e plotë në minuta
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje
 Raport subjekti TVSH;
Raport subjekti Tv Klan;
Raport subjekti Top Channel;
Raport subjekti Radio Tirana;
Raport subjekti Top Albania Radio;
Tabela përmbledhëse Aktori sinkron
Aktori sinkron TVSH
Aktori sinkron Tv Klan;
Aktori sinkron Top Channel;
Aktori sinkron Radio Tirana:
Aktori Sinkron Top Albania Radio
Koha e plotë për temën në minuta;
Koha e plotë për temën në përqindje;

 
 Monitorimi për periudhën gusht 2015
 

Koha e plote në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit në minuta;
Koha për temën e lajmit në përqindje.

Monitorimi për periudhën korrik 2015

Koha e plote në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit në minuta;
Koha për temën e lajmit në përqindje.

Monitorimi për periudhën maj 2015

Koha e plote në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit në minuta;
Koha për temën e lajmit në përqindje.

Monitorimi për periudhën prill 2015

Koha e plote në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit në minuta;
Koha për temën e lajmit në përqindje.

Monitorimi për periudhën mars 2015

Koha e plote në minuta;
Koha e plotë në përqindje;
Koha sinkron në minuta;
Koha sinkron në përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit në minuta;
Koha për temën e lajmit në përqindje.

Monitorimi për periudhën shkurt 2015

Koha e plote ne minuta;
Koha e plote ne përqindje;
Koha sinkron ne minuta;
Koha sinkron ne përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit ne minuta;
Koha për temën e lajmit ne përqindje.

Monitorimi për periudhën janar 2015

Koha e plote ne minuta;
Koha e plote ne përqindje;
Koha sinkron ne minuta;
Koha sinkron ne përqindje;
Raport subjekti tvsh;
Raport subjekti tv klan;
Raport subjekti top channel;
Raport subjekti radio tirana;
Raport subjekti top albania radio;
Tabela përmbledhëse aktori sinkron;
Aktori sinkron tvsh;
Aktori sinkron tv klan;
Aktori sinkron top channel;
Aktori sinkron radio tirana;
Aktori sinkron top albania radio;
Koha për temën e lajmit ne minuta;
Koha për temën e lajmit ne përqindje.