Autoriteti i Mediave Audiovizive organizon tryezën e diskutimit: Transmetimi i reklamave dhe komunikimeve tregetare – dukuri dhe qasje ligjore ne tregun audioviziv

Autoriteti i Mediave Audiovizive organizon tryezën e diskutimit: Transmetimi i reklamave dhe komunikimeve tregetare – dukuri dhe qasje ligjore ne tregun audioviziv

Autoriteti i Mediave Audiovizive organizoi, të enjten, datë 16 mars tryezën e diskutimit me temë: Transmetimi i reklamave dhe komunikimeve tregetare – dukuri dhe qasje ligjore ne tregun audioviziv. Kjo tryezë diskutimi vjen pas një sërë hapash që AMA ka ndërmarrë në zbatimin e plotë të ligjit dhe rolit të saj në hapësirën audiovizive.

Hapësira e reklamave dhe komunikimeve tregtare ka qenë dhe mbetet një ndër fokuset kryesore të AMA-s për të nxitur subjektet audiovizive në respektimin e kuadrit ligjor në fuqi, në shërbim të informimit dhe orientimit sa më të mirë të publikut. Problematikën që haset në këtë aspekt, Autoriteti e ka bërë prezent në komunikimet shkresore dhe të drejtpërdrejta me OSHMA-të.

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive gjatë kësaj tryeze Z. Gentian Sala tha se ky takim është vazhdë e filozofisë së AMA-s për partneritet me OSHMA-të, si një zgjedhje që forcon zbatueshmërinë e kuadrit legjislativ, që ndikon drejtpërdrejt në aktivitetin dhe performancën e vetë subjekteve audio dhe audiovizive, që ka efekte dhe impakt pozitiv tek publiku.

Drejtori i Programeve në AMA, Z. Arben Muka tha se nga fundi i vitit 2015 dhe gjatë vitit 2016-të dhe në vijim aspekti i emetimit të reklamave dhe komunikimeve tregtare nga OSHMA-të është në listën e prioriteteve për Autoritetin.

Në këtë takim ishin të ftuar aktorë të cilët kanë rol thelbësor në përmbushjen dhe bashkërendimin e forcave për rregullimin e tregut të reklamave: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ku Znj. Ina Verzivolli foli për “Reklamat dhe mbrojtjen e të miturve, përmirësimet ligjore në këtë aspekt”, Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, ku Z. Fatmir Brahimaj foli për “Promocionin audioviziv për shëndetin dhe respektimin e Kodit të etikës dhe deontologjinë mjekësore”, nga Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë, Znj. Diana Toma foli për “Rekomandimet për barnat përmes transmetimeve audiovizive”.

Z. Brahimaj, President i Urdhrit të Mjekut, theksoi se ai është i vendosur që të bashkëpunojë për vendosjen e besimit pacient-mjek, sigurimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor, ruajtjen me ndërshmëri të profesionit mjekësor dhe parandalimin e ushtrimit të tij në mënyrë të pandershme.

Znj. Toma, Presidente e Urdhrit të Farmacistëve tha se ka angazhim të plotë nga ana e këtij urdhri që të ketë rigorozitet në zbatim të të gjitha rregullimeve në përmbushjen e etikës.

Znj. Ina Verzivolli, tha se është e angazhur që të rrisin rolin promovues të të drejtave të fëmijëve në media.

Ky takim ishte një rast shumë i mirë për prezantimin e gjetjeve dhe dukurive të evidentuara gjatë monitorimeve të përmbajtjeve të emetuara nga subjektet audiovizive: mënyrat e menaxhimit të hapësirës promocionale dhe impakti tek audienca; reklamat dhe mbrojtja e fëmijëve; promocioni audioviziv për shëndetin dhe rekomandimi për barnat përmes transmetimeve audiovizive etj.

Në tryezë merrnin pjesë: përfaqësues nga Instituti i Medias, Departamenti i Gazetarisë, OSHMA-të lokale dhe kombëtare, organizatat dhe partnerët ndërkombëtar në vend. Kjo tryezë e parë me ketë fokus do të pasohet nga tryeza të tjera të cilat do të dalin me rekomandime dhe masa më konkrete.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 16 Mars 2017

Autoriteti i Mediave Audiovizive në bashkëpunim me MIAP organizojnë konfererencën “Media e gjeneratës tjetër”

balline

Autoriteti i Mediave Audiovizive në bashkëpunim me MIAP organizojnë konfererencën “Media e Gjeneratës Tjetër”

Më datë 20 Maj, Autoriteti i Mediave Audiovizive në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Administratës Publike në kuadër të Javës së Inovacionit organizuan konferencën “Media e gjeneratës tjetër”. Në aktivitet u prezantuan risitë e fundit nga bota teknologjike dhe inovacionit të aplikuara në Shqipëri në infrastruktura të ndryshme të transmetimit numerik si ato tokësore, satelitore, CaTv, IPTV, etj. Në këtë etapë të re të digjitalizimit që po hyn Shqipëria mediat pritet të kenë rolin e tyre më me përkushtim sa i përket garantimit të parimeve bazë të demokracisë dhe në promovimin e lirisë së shprehjes, pluralizmit, diversitetit etnik dhe kulturor si dhe pavarësin në politikat editoriale të saj.

Konferencën me titullin “Media e gjeneratës tjetër” e hapi me fjalën e saj përshendetëse Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, znj. Milena Harito. Ajo solli një përshkrim të shkurtër mbi procesin e digjitalizmit që po kalon vendi, duke e cilësuar atë si një dukuri komplekse që mund të realizohet vetëm në një bashkëpunim të frytshëm mes shumë aktorëve. Zj. Harito theksoi se deri tani ky proces në Shqipëri ka ecur në rrugën e duhur falë këtij bashkëpunimi dhe sot vendi gjendet në një fazë të avancuar të tij. Në vijim, Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën e përqëndroi fjalën e saj duke thënë se ky ndryshim i ri teknologjik pritet të sjellë një peizazh mediatik të ndryshuar, të ridimensionojë mënyrën e të parit të TV dhe mbi të gjitha pritet të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë së vendit.

Ndërsa në fjalën e tij, Kryetari i Autoritetit dhe Mediave Audiovizive, z. Gentian Sala theksoi se fokusi i Autoritetit që ai drejton ka qenë dhe mbetet maksimizimi i ofertës për publikun. Për qytetarët sipas kreut të këtij institucioni, ngjall më shumë interes buqeta e programeve që platformat dhe kanalet ofrojnë, se sa parametrat e teknikës dhe teknologjisë. Me fokusin tek Transmetuesi Publik, Z. Sala shpjegoi se AMA mbetet e investuar tek shumëfishimi dhe cilësia e programeve, në mënyrë që ato të destinohen për të gjitha grupmoshat, por dhe të jenë të shumëllojshme.

“Ne kemi besim se dialogu dhe komunikimi mes dy institucioneve tashmë do të jetë edhe më intensiv me zgjedhjen e menaxhmentit të ri të RTSH-së, për të mbërritur tek objektivi ynë i përbashkët, nënshkrimi i Kontratës së Shërbimit Publik” – përfundoi z. Sala fjalën e tij.

Drejtori i ri i Radio Televizionit Shqiptar, gjatë fjalës së tij e vuri theksin mbi gjendjen e gazetarisë sot, 25 vjet që nga koha kur ai kish qenë vetë gazetar. Duke i dhënë rëndësi ruajtjes së dinjitetit dhe personalitetit të gazetarit ai dha shpjegime mbi atë cfarë mediat duhet të ofrojnë lidhur me atë cfarë publiku dëshiron të ndjekë. Radio Televizioni Shqiptar për Z. Gëllçi është një mekanizëm shoqëror që duhet t’u paraprijë ndryshimeve të mira në shoqëri dhe teknologjia është vetëm një mjet në shërbim të këtij qëllimi.

Konferencën e përshëndeti dhe Z. Erkan Tabak, Drejtori i Përgjithshëm i Albtelekom, ku dha një pasqyrë të plotë të investimeve të kryera nga kjo shoqëri në fushën e teknologjisë dhe medias.

Operatorët kryesorë në fushën e transmetimeve audiovizive paraqitën një panoramë të investimeve të kryera gjatë viteve të fundit në teknologjinë audio dhe audiovizive në vend. Kjo, si në infrastrukturën transmetuese ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve programore. Gjatë këtyre prezantimeve u trajtuan dhe argumente të cilat lidhen me sfidat dhe angazhimet me të cilat përballet tregu audioviziv në kuadër të zhvillimeve të reja në teknologjinë e transmetimeve audiovizive dhe të telekomunikacionit.

Në konferencë ishin të ftuar, gazetarë, subjekte audioviozive, organizatat ndërkombëtare, studiues të medias, shoqëri të telekomunikacionit si dhe gjithë grupet e interesit mbi median dhe teknologjinë.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 20 maj 2016

Komunikimi me publikun, konferenca, takime

Konferenca ndërkombëtare shkencore: “Digjitalizimi i transmetimeve tokësore: sfida, paradokse, shpresa” 

Të mërkurën, më datë 25 nëntor, në Hotel Sheraton u organizua konferenca “Digjitalizimi i transmetimeve tokësore: sfida, paradokse, shpresa”.Kjo konferencë vjen si bashkëpunim i departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive.

më shumë