Zgjerimi i transmetimeve audiovizive në Shqipëri dhe Kosovë

Zgjerimi i transmetimeve audiovizive në Shqipëri dhe Kosovë

Ditën e martë, më 3 tetor 2017, në mjediset e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA në Tiranë u zhvillua një takim pune mes drejtuesve të rregullatorëve nga Shqipëria dhe Kosova.

Kryetari i AMA-s, Gentian Sala dhe homologu i tij nga Komisioni i Pavarur i Medias, KPM, Adnan Merovci, si dhe delegacionet e dy institucioneve diskutuan mbi aspekte të zgjerimit të tregut audioviziv të dy vendeve.

Për përfshirjen e kanaleve televizive të Shqipërisë në platformat që operojnë në territorin e Republikës së Kosovës, si dhe anasjelltas për kanalet televizive nga Kosova në fluksin e transmetimeve në territorin e Shqipërisë.

Në takim u trajtuan dhe ndjeshmëritë e audiencës shqipfolëse për emetimet audiovizive, por dhe për respektimin e të drejtave të transmetimit.

Dy autoritetet rregullatore do te intensifikojnë bashkëpunimin mes tyre në ndjekje të praktikave dhe eksperiencave më të mira në gjallërimin e transmetimeve mes dy vendeve bazuar dhe në standardet më të mira perëndimore audiovizive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 3 tetor 2017

Këshilli i Ankesave organizon konferencën “Fake News dhe sfida për të vërtetën në media”

Këshilli i Ankesave organizon konferencën “Fake News dhe sfida për të vërtetën në media”

Këshilli i Ankesave, strukturë kryesore e AMA-s në përmbushje të disa prej objektivave kryesore që vijnë nga ligji 97 /2013 “Për median audio dhe audiovizive në Republikën e Shqipërisë” për Kodin e Transmetimit por edhe rregulloreve të tjera të nxjerra nga AMA për përmirësimin e peizazhit mediatik organizoi sot një konferencë me temë: “Fake news dhe sfida për të vërtetën në media”.

Znj. Monika Stafa, Kryetare e Këshillit të Ankesave, në hapje të aktivitetit theksoi qëllimin e diskutimit të kësaj teme. Sipas saj, zhvillimi i teknologjisë, digjitalizimi i jetës ka anën e vet të errët: shkarjen nga profesioni i gazetarisë dhe një nga pasojat e këtij deformimi është dhe fenomeni fake news.

Kryetari i AMA-s Z. Gentian Sala, përshëndeti konferencën dhe falenderoi palët për bashkëpunimin e palodhur me qëllim lajmin e vërtetë. Ai vuri theksin tek bashkëpunimi me aktorët e medias dhe rolin gjenerues që ka AMA në këtë debat.

Zonja Adelheid Feilcke, një gazetare e njohur e DW (Deutche Welle), aktualisht shefe e Departamentit të Gjuhëve Evropiane në DW, solli përvojën gjermane në betejën ndaj lajmeve të rreme. Ajo tregoi se frika nga fake news gjatë fushatës zgjedhore në Gjermani ishte e madhe, edhe pse u konstatua se nuk pati ndonjë rast të bujshëm. Sipas saj, manipulimi i fakteve apo opinionit, sidomos nga mediat që supozohet të ishin të vëzhguara nga Rusia, konsideroheshin si mundësi destabiliteti.

Profesori Mark Marku solli në vëmendje deformimet më të zakonshme që i bëhën lajmit:
-në nivel shoqëror: media nga pushtet i katërt po kthehet në instrument i pushteteve të tjerë;
-në nivel komunikimi: gazetaria si nënsistem u brendashkruhet sistemeve të tjerë të komunikimit, si PR, publiciteti apo marketingu politik, etj;
-në plan profesional: cënohet pavarësia dhe liria e ushtrimit të profesionit të gazetarit.

Anëtari i AMA-s dhe pegagogu i gazetarisë Z. Zylyftar Bregu, e sheh fake news si sfidën për të vërtetën në media. Facebook apo fakebook?! Vetë rrjeti social Facebook konfirmon se janë rreth 83 milionë adresa false, ose fake profile. Kjo situatë është një shtrat i mirë për ta kthyer Facebookun në fakebook.
Për pedagogun e Departamentit të Gazetarisë në UT Z. Ervin Goci më shumë se çështje respektimi i etikës nga një media, kemi të bëjmë me një krizë të përgjithshme të sistemit të mediave, një krizë besimi mbi informimin në tërësi.
Eksperti i medias Z.Rrapo Zguri u përqendrua tek “seeing is believing”, si dhe problematikat që lidhen me manipulimin e imazhit televiziv. Pjesë e panelit ishte dhe znj. Ilda Londo, nga Instituti Shqiptar i Medias, eksperte e njohur e medias, solli në vëmendje alternativën “media literacy” (edukim-aftësim të medias) si një barrikadë ndaj fake news. Media dhe informacioni, sipas Londos, janw të rëndwsishme në një shoqëri demokratike, pasi supozohet t’u japin mundësi qytetarëve të marrin pjesë në vendimemarrje të rëndësishme, duke ndikuar pozitivisht në fuqizimin dhe kontributin e tyre në shoqëri. Duke u ndalur tek politikat arsimore në vend, Londo tha se ende jemi larg një situate të pranueshme. Ajo adresoi kritere dhe koncepte të aplikuara në fushën e ‘media literacy’ në botë, duke supozuar se kjo alternativë është një armë e fortë njohjeje në morinë e informacionit me të cilin përballen qytetarët ditët e sotme.

Për Z. Lutfi Dervishi, një tjetër ekspert i njohur i medias, fenomeni fake news ka dhe anën e mirë. Ai nxit mendimin për t’u rikthyer drejt bazave tw gazetarisë profesioniste. Dervishi, si dhe referuesit e tjerë, përmendën tri mënyra për të dalluar ose shmangur informacionin e rremë; procesin e verifikimit të lajmit ne disa burime si dhe kontrollin për të prodhuar lajmin e vërtetë në gjithë këtë proces.

Fake news fatkeqësisht ia ka dalë të depërtojë në mediat tradicionale dhe rrjetet sociale. Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Këshilli i Ankesave në AMA po punojnë në disa drejtime me qëllimin ndërgjegjësimin e të gjitha palëve për lajmin dhe rëndësinë e informimit objektiv të publikut. Kjo konferencë shumë interesante do të pasohet edhe nga një botim i të gjithë referatëve që do të jetë i arritshëm për specialistët e fushës dhe për publikun e gjerë.

Autoriteti i Mediave Audiovizive
Tiranë, më 2 tetor, 2017

15 Nëntor 2017, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Korçës

15 Nëntor 2017, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Korçës

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në vijim të mbylljes së transmetimeve analoge në qarkun e Beratit, njofton se qarku i ardhshëm ku do të mbyllen transmetimet analoge do të jetë ai i Korçës.

Afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në këtë qark, është data 15 Nëntor, 2017.

Për sa më sipër, AMA tërheq vëmendjen e të gjithë subjekteve analogë vendorë që ushtrojnë veprimtari televizive në qarkun e Korçës, në marrjen e masave për të mbështetur programin e tyre në rrjetin numerik të RTSH-së, ose në njërin prej rrjeteve numerike private kombëtare, të licencuara nga AMA.

Nga ana tjetër, AMA kërkon nga publiku i cili përfiton transmetimet televizive nëpërmjet teknologjisë analoge, të pajiset me marrës digjital (dekoderë universalë të tipit DVB-T2), pasi në të kundërt, mbas datës 15 Nëntor 2017, nuk do të mund të shohë më transmetime televizive në këtë qark.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë,  më 26.09.2017

Kodi i Transmetimit për Median Audiovizive në Këshillim Publik

Kodi i Transmetimit për Median Audiovizive në Këshillim Publik

Në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), ditën e enjte, datë 21 Shtator, zhvilloi takimin e dytë konsultativ me institucione publike, shoqata joqeveritare dhe organizata ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut. Kodi i Transmetimit është një nga aktet kryesore nënligjore që rregullon veprimtarinë e operatorëve audio dhe audiovizivë në transmetimin e programeve.

Pas propozimeve dhe sugjerimeve konkrete që janë dërguar në AMA gjatë dy muajve të fundit nga partneret dhe bashkëpunëtorët e drejtorive të ndryshme, si dhe pas përgatijes së draftit të ri mbi tekstin ekzistues, ky takim i dytë ishte një rast i mirë për shkëmbim mendimesh dhe opinionesh bazuar mbi atë cfarë ofrohet në ligj, duke e shtyrë më tej punën për të përmirësuar dukshëm një prej dokumenteve bazë të kuadrit rregullativ të tregut audio dhe audioviziv në Shqipëri.

Në këtë takim u theksua se ky draft i ri i Kodit të Transmetimit, i cili ka pasqyruar propozimet brenda dhe jashtë AMA-s, me një fokus më të madh tek mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtja e të dhënave personale, do të shfaqet për një periudhë 30 ditore para një këshillimi publik. Qëllimi i kësaj forme organizimi është përfshirja në mënyrë sa më të gjerë në këtë proces përpunimi me sugjerime/mendime dhe propozime mbi tekstin aktual të Kodit të Transmetimit nga partnerët, OSHMA-të dhe subjekte a individë të interesuar për të kaluar më pas në miratimin e tij.

Kryetari i AMA-s, Z. Gentian Sala, duke e konsideruar Kodin e Transmetimit, si një ndër aktet nënligjore kryesore në veprimtarine audiovizive, shprehu gatishmërinë e Autoritetit për të vlerësuar maksimalisht në këtë process konsultimi cdo mendim a sugjerim që do të vijë nga partnerët, grupi i interest apo publiku i gjerë

Në takim morën pjesë specialistë dhe ekspertë nga Drejtoria e Programeve, ajo Juridike si dhe nga Këshilli i Ankesave pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA). Aktivë në diskutimet e tyre ishin dhe përfaqsues nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Agjensia Shqiptare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Rrjeti për demokraci I grave në Shqipëri,si dhe nga Urdhëri i Mjekut. Gjithashtu të pranishëm ishin dhe përfaqësues të OSBE-së dhe Këshillit të Europës të cilët këshilluan që Kodi të rishihej edhe nga një ekspertizë e huaj, për të qenë më afër standarteve evropiane.

Të gjithë pjesëmarrësit pasi përshëndetën dhe vlerësuan domosdoshmërinë për arritjen e këtyre takimeve, e panë tryezën si një mundësi shumë të mirë për vazhdimin e mbarë të punës si dhe premtuan për dhënien e kontributit të tyre sipas fushave që mbulojnë, në funksion të finalizimit me sukses të kësaj inisiative.

Autoriteti i Mediave Audiovizve

Tiranë më 21 shtator 2017

 

Të ndalohet reklama që cënon të drejtat e publikut

Të ndalohet reklama që cënon të drejtat e publikut

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka evidentuar në 24 orët e fundit transmetimin e një reklame televizive mbi aktivitetin e Universitetit Europian të Tiranës, për pranimet e reja në këtë vit akademik studimor.

Përmbajtja e reklames haptazi cënon të drejtat e konsumatoreve, duke iu dhënë atyre informacion për këtë subjekt arsimor privat dhe njëkohësisht duke përçmuar sistemin arsimor publik të Republikës së Shqiperisë

AMA iu kërkon operatoreve audiovizive të ndërpresin menjëherë transmetimin e kësaj reklame, që ka haptazi natyrë të pandershme tregtare për shkak të krahasimit me institucione të tjera të identifikuara.

AMA kërkon dhe nga Autoriteti i Konkurrencës dhe nga Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve që ta shqyrtojnë këtë rast për përputhshmërinë ligjore.

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 16 Shtator 2017

15 Gusht 2017, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun Berat

15 Gusht 2017, afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun Berat

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, njofton se afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në qarkun e Beratit do të jetë data 15 Gusht, 2017.

Për sa më sipër, AMA tërheq vëmendjen e të gjithë subjekteve audiovizivë që ushtrojnë veprimtari televizive analoge në qarkun e Beratit, në marrjen e masave për të mbështetur programin e tyre në rrjetin numerik të RTSH-së, ose në njërin prej rrjeteve numerike kombëtare të licencuara nga AMA.

Nga ana tjetër, AMA kërkon nga publiku i cili përfiton transmetimet televizive nëpërmjet teknologjisë analoge, të pajiset me marrës digjital (dekoderë universalë të tipit DVB-T2), pasi në të kundërt, mbas datës 15 Gusht 2017, nuk do të mund të shohë më transmetime televizive në këtë qark.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Njoftim për shtyrjen e afatit për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë- Durrës

Njoftim për shtyrjen e afatit për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë- Durrës

Autoriteti i Mediave Audiovizive AMA, njofton se afati për mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë – Durrës i parashikuar të ishte më datë 30 qershor 2017, shtyhet për një kohë të shkurtër. Shkak për këtë vendim është sasia e pamjaftueshme në treg e pajisjeve dekoder tokësorë, të cilët mundësojnë marrjen e sinjalit televiziv digjital. Nisur nga numri i larte i banoreve ne qarqet Tirane e Durrës vlerësohet si shumë i rëndësishëm sigurimi i sasisë së mjaftueshme të dekoderëve digjital për t’u garantuar qytetarëve marrjen e programeve pa pagesë.

AMA, në bashkëpunim dhe koordinim me të gjithë institucionet e përfshira në procesin e kalimeve nga analogu në digjital tokësor, po vijon të ndërmarrë hapa nxitës në sigurimin e sasive të mjaftueshme të këtyre pajisjeve, si një mundësi për ecurinë dhe finalizimin e këtij objektivi në të dy qarqet. Me plotësimin e kushteve të domosdoshme dhe të nevojshme për mbarëvajtjen e procesit të digjitalizimit, AMA do të njoftojë zyrtarisht për afatin e mbylljeve të transmetimeve analoge në qarqet Tiranë e Durrës.

Procesi i digjitalizimit do të vijoje në qarkun e Beratit, me fillimin e transmetimeve digjitale ne datë 3 Korrik 2017, ndërkohë qe transmetimet analoge do të vijojnë edhe për një periudhë një mujore.

AMA kërkon nga publiku, i cili përfiton transmetimet televizive nëpërmjet teknologjisë analoge, të pajiset sa më parë me marrës digjital (dekoder të tipit DVB-T2), pasi në të kundërt, nuk do të mund të shohë më transmetime televizive në qarkun e Beratit mbas mbylljes së transmetimeve analoge.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 27 Qershor 2017

Në datën 3 korrik mbyllen transmetimet analoge në qarkun e Beratit

Në datën 3 korrik mbyllen transmetimet analoge në qarkun e Beratit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat  audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Strategjisë për Kalimin nga Transmetimet Analoge në Transmetimet Numerike, miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 292, datë 02.05.2012, njofton se procesi i digjitalizimit të transmetimeve audiovizive do të vijojë në qarkun e Beratit, datë 3 Korrik 2017. Ky është afati përfundimtar për mbylljen e transmetimeve analoge në këtë qark.

Për sa më sipër, AMA tërheq vëmendjen për të gjithë subjekteve audiovizivë që ushtrojnë veprimtari televizive analoge në qarkun e Beratit, në marrjen e masave për të mbështetur programin e tyre në rrjetin numerik të RTSH-së, ose në njërin prej rrjeteve numerike kombëtare të licencuara nga AMA.

Nga ana tjetër, AMA kërkon nga publiku i cili përfiton transmetimet televizive nëpërmjet teknologjisë analoge, të pajiset me marrës digjital (dekoderë të tipit DVB-T2), pasi në të kundërt, mbas datës 3 Korrik 2017, nuk do të mund të shohë më transmetime televizive në këtë qark.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 22. 06.2017

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv

AMA publikon Buletinin Periodik me të dhëna të tregut audioviziv

Autoriteti i Mediave Audiovizive, sot, prezantoi Buletnin Perdiodik Nr. 1 –të dhëna nga dinamika e tregut audioviziv në Republikën e Shqipërisë (janar-qershor 2016).

Buletini është përmbledhje e treguesve mbi sektorin e mediave audiovizive në Republikën e Shqipërisë, duke përmbushur në këtë mënyrë edhe një nga funksionet kryesore të që i atribuohen AMA-s nga ligji për mediat audiovizive.

Takimi ishte i organizuar në dy seanca prezantuese: “Transparenca e aktivitetit audioviziv, ndikimi në treg dhe tek konsumatori”; “Misioni dhe funksioni i një Buletini Periodik- vështrim në dinamikën e treguesve të Edicionit të Parë”, ku referuan Z. Gentian Sala, Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive, dhe Z. Arben Muka Drejtor i Programeve në AMA.

Modernizimi që sjell ky botim në fushën e medias u vlerësua nga të pranishmit. Po ashtu edhe fakti që deri më tani kanë munguar të dhëna të tilla për subjektet audiovizivë.

Në seancën e diskutimeve u trajtuan disa tema, si: “Rregullimi i tregut të punës në radhët e operatorëve audiovizivë përmes standardizimit të marrëdhënieve kontraktuale punëdhënës – punëmarrës” nga Znj. Irida Qosja, përgjegjëse sektori në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore; “Aspekte metodologjike në mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e të dhënave statistikore” nga Znj. Delina Ibrahimaj, drejtoreshë e përgjithshme në INSTAT; “Rëndësia e botimit të të dhënave e besueshmëria tek publiku dhe grupet e interesit” nga dr. Selami XHEPA, zëvendësrektor në UET; “Kurikula e e studimeve në Gazetari dhe Shkencat e Komunikimit në përputhje me nevojat e industrisë mediatike, si dhe trendet e përhapjes së internetit dhe rrjeteve sociale” nga Prof. Asoc Mark Marku, përgjegjës i Departamentit të Gazetarisë & Komunikimit në Universitetin e Tiranës; “Kualifikimi i gazetarëve dhe redaktorëve të medias audiovizive për respektimin e Kodit të Transmetimit dhe parimeve deontologjike”, nga Z. Remzi LANI, drejtor i Institutit Shqiptar të Medias në Tiranë.

Ky buletin është i dyti i publikuar, nga AMA, brenda këtij viti pas atij të Këshillit të Ankesave.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30.05.2017

AMA nuk do të lejojë çeljen e kanaleve të reja televizive pa autorizim

AMA nuk do të lejojë çeljen e kanaleve të reja televizive pa autorizim

Duke marrë shkak edhe nga eksperiencat e viteve të kaluara, ku gjatë fushatës elektorale, subjekte të ndryshëm kabllorë, përsëritës të programit (kanaleve) të të tretëve, kanë çelur kanal televiziv të ri, pa autorizim, të quajtur si kanal i kabllorit, duke e përdorur atë për qëllime politike dhe jo vetëm, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ju tërheq vëmëndjen që të respektoni parashikimet ligjore. Hapja e kanaleve të reja apo pëfshirja e ndonjë kanali të palicencuar në rrjetin tuaj kabllor do të konsiderohet shkelje e ligjit.

Sjellim në vëmendjen tuaj se çelja e një kanali të ri televiziv, pa autorizimin e AMA-s, dënohet me gjobë nga 5.000.000 – 10.000.000 lekë dhe me sekuestrimin e pajisjeve që përdoren për të mundësuar transmetimin e paligjshëm.

Përgjatë gjithë fushatës zgjedhore, AMA do të vijojë të monitorojë rregullisht transmetimin e çdo kanali nga ana juaj dhe do të marrë të gjitha masat e parashikuara në ligj për çdo rast të konstatimit të shkeljes dhe mosrespektimit të parashikimeve ligjore.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 29 Maj 2017