SUBJEKTE TË AUTORIZUAR PËR PËRSËRITJEN E PROGRAMIT AUDIOVIZIV

OFRUES SHËRBIMI MEDIATIK AUDIOVIZIV (OSHMA) TË PAJISUR ME AUTORIZIM NGA AMA

OSHMA PËRSËRITËS MBËSHTETUR NË RRJET KABLLOR

 OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN NË QARKUN

BERAT
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK)

NIPT

ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E OFRIMIT TË SHËRBIMIT ADRESA/KONTAKT
1.         TV ME KABËLL

“IRLA”

Shoqëria “IRLA” sh.p.k

K32515025A

Irakli Kuqo (adm+100%) 02.04.2001 – 03.04.2018 Qyteti Berat Cel: 0692060875

Tel: 03234424

Adresa: L. “30 Vjetori”, Rr;“Antipatrea”, Pll. nr. 72, shkalla 1, kati 1, pranë stadiumit të vjetër, Berat.

E-mail: anila-kuqo@hotmail.com;

2.         TV ME KABELL “ILIRIA” Eduart Azizolli

K32923143K

 

Eduart Azizolli 21.10.2004 – 21.10.2016

21.10.2016 – 21.10.2021

Njesia Administrative: Berat Cel:  0699665561 / 0692505974 /

Tel:   032233377 / 032236139

Adresa: (1) Lagjia “Dëshmoret e Kombit”, godinë dy katëshe, kati I, pranë Stacionit, Berat. (2) L. 30 vjetori Antipatrea, pallati nr 72, shk.1. kati I, zona kadestrale nr 8502, Berat.

E-mail: eduartazizolli@gmail.com;

ctvberat@hotmail.com;

3.         TV ME KABELL

“ANI”

Manushaqe Dervishi

K99007401M

Manushaqe Dervishi 12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Njesia Administrative Çorovodë Cel:  0662017828 /

Tel:    031222295

Adresa: Lagjia 2 Dhjetori, Pallati pranë komisariatit të policisë, shk.1 ap 15 Berat , Çorovodë.

E-mail : luftar.dervishi@gmail.com;

4.         TV ME KABELL

“KUÇOVA”

Eduart Feka

K38228134E

Eduart Feka 12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Bashkia Kucovë me njësitë administrative përkatëse, Kucovë, Kozare, Perondi, Lumas Cel:  0695547848

031123750

Adresa: Lagjia “Llukan Prifti”, Kuçovë, Berat

E-mail: edifeka@fieri.com;

kabell@hotmail.com

5.         TV ME KABELL

“URA VAJGURORE

Milika Nito

K63113001G

 

Milika Nito 22.12.2006 – 22.12.2018 1. Qyteti  Ura Vajgurore

2. Nj.A. Poshnje

3. Nj.A. Perondi

Cel:  06920882265

036122561

069 62 45 315

Adresa: L. “ 28 Nëntori”, Urë Vajgurore, Berat.

E-mail: viron.nito@yahoo.com;

6.         TV ME KABELL

“LAPARDHA”

Shaban Merkaj

K32515057O

 

Shaban Merkaj 07.05.2011 – 07.05.2017 Komuna Otllak Cel: 0693831227

Adresa: Godinë 2 katëshe, kati II, në ambjetet e Pallatit të Kulturës Lapardha 1, Komuna Olltak, Berat.

E-mail: ermalmerkaj@hotmail.com;

7.         TV ME KABELL

“ANDOR”

Dorina Marini

L58713401M

Dorina Marini 13.07.2015 – 13.07.2020 Bashkia Poliçan Cel: 0697607308

0035536824099

03553240017

Adresa: Lagjja Qendër, godinë 2 katëshe, kati i 2, zona kadastrale 3019, Poliçan.

E-mail: anivavla@hotmail.com;

tvkabllorandor@outlook.com

dorinamarini@outlook.com;

8.         TV ME KABELL

ANTIPATREA XH&A

Ferdi Bejko

L12809003H

Ferdi Bejko 28.03.2014 – 28.03.2019 Njesia administrative; Fushe Peshtan, Vertop, Bregas, Peshtan, Drenove, Vodice, Blice, Karkanjos, Rabiat

 

Cel: 0692765489

Adresa: Godine dy kateshe, kati II, ne qender te Bilces, Berat.

E-mal: ferdibejko@hotmail.com;

hajrielezi@yahoo.com

9.         TV ME KABELL

“M.O.D”

Edmond Zane K98607101K Edmond Zane 15.03.2014 – 15.03.2019 Komuna Perondi (BR) Cel: 0693669707

Adresa: Banese private nr.292 ne Magjate Perondi, Berat.

E-mail: tv.m.o.d@live.com;

zaniedmond@hotmail.com

10.     TV ME KABELL

“ERDEN”

Fitim Goga K93030001A Fitim Goga 25.11.2014 – 25.11.2019 1. Komuna KUTALLI

2. Nj.A. Cukalat (Bashkia Ura Vajgurore)

3. Hingë, Agim (Nj.A. Poshnjë)

4. Suk, Arapaj (Nj.A. Strum)

5. Jagodinë (Nj.A. Roskovec)

Cel:    0694143500

0664136410

Adresa:  Godinë 2-katëshe në ish qendrën e kooperativës në Goriçan, Berat.

E-mail: krenargoga@yahoo.com;

11.     TV ME KABËLL “XH&L” Ladimir Fiska

L43601001G

Ladimir Fiska 09.11.2015 – 09.11.2020 Njësia administrative Velabisht dhe Roshnik Cel: 0696335743

Adresa: Fshati Duhanas, rruga hyrëse, godinë 1 katëshe, zk. 1561 nr. pasurie 245/10 Velabisht, Berat.

E-mail: ladimir.fiska@gmail.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

DIBËR
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
12.     TV ME KABELL

“HB-CA”

Hajri Hoxha

K36315771B

Hajri Hoxha 10.09.2004 – 10.09.2016 – 10.09.2021 Qyteti  Peshkopi Cel:  0686315400 / 0686504007/ 0682210080

Adresa: L. “Gjek Doci”, Blv. Eles Isufi, ndertesa perballe Telecomit, kati II, Peshkopi, Diber.

E-mail: hajrihoxha59@gmail.com;

13.     TV ME KABELL

“MATI”

Shoqëria “Vani” sh.p.k.

K37508981Q

Luftim Vani

(adm. + 100%)

 

12.11.2004 – 12.11.2016 1.  Qyteti Burrel

2. Njesia Administrative  Klos

Cel:  0682057883/ 0672029501/

Tel: 521723009/ Fax:  21722736

Adresa: L. “Partizani”, Rr. “Kuvendi i Dukagjinit”, ndërtesë private 3 katëshe përballë shkollës “31 Koriku”, Burrel.

E-mail: tvmati@yahoo.com;

afrimvani@yahoo.it

14.     TV ME KABELL

“BULQIZA”

Shoqëria “Mariuxho” sh.p.k.

K76716402J

Edmond Isaku

(adm. + 100%)

 

28.12.2004 – 28.12.2016 Qyteti  Bulqizë Cel:   0682020663 /  0692040663/                Tel:      021922705/   021922371

Adresa: Pallati i Kulturës, Lagjja “Minatori”, Bulqizë.

E-mail: edmondisaku@yahoo.com;

15.     TV ME KABELL

MAQELLARA

Shoqëria “Maqellara Tv Kabllor” sh.p.k.

K86820701U

Irfan Nasufi

(adm. + 100%)

 

04.06.2009 – 04.06.2015

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative: Maqellarë Cel:  0682514679 /

Tel:    029220070

Adresa:  Godinë 2 katëshe, kati 2, pranë Postës, Maqellarë, Dibër.

E-mail: tv_kabllorimaqellare@hotmail.com;

16.     TV ME KABËLL

 “E & G”

Endri Leka

L37427701S

Endri Leka 26.11.2015 – 26.11.2020 Njësia Administrative:

Peshkopi

 

Cel: 0672311444

Adresa: Lagjja “Gjok Doçi”, rruga dali Ndreu, pall. 7 katësh, kati 7, Dibër.

E-mail: al-hdtv@hotmail.com;

endri-21@hotmail.com


OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

DURRËS 
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
17.     TV ME KABELL

“KL-ED”

Shoqëria “KL-ED KABELL” sh.p.k. K52112501F Edmond Xoxi (adm. + 40%.), Doklead Ademi (40%), Julian Sefa (20%)

 

14.10.2005 – 14.10.2017 Bashkia Durrës

 

Cel:    0672070200

Tel:     052/261211

Adresa: (1) Lagjja. 13, përballë Hotel “Floridës”, Plazh, Durrës. (2) Lagjja 16,Rruga “Mujo Ulqinaku”, kati i parë,Zona Kadastrale 8513, Nr.Pasurie 2/816, objekti 7 katësh, përball zyrave të OSSHE, Durrës.

E-mail: kl_ed@gmail.com;

edmond.xoxi@gmail.com;

18.     TV ME KABELL

“SHIJAKU”

Shoqëria “TV Kabllor Shijaku”sh.p.k. Shkelqim Berhami  (adm. + 100%) 28.07.2006 – 28.07.2018 Bashkia Shijak Cel: 0694009300 / 0692343998

Adresa: Lagjja Popullore, Shijak, Durrës.

E-mail: shijak.kabllor@gmail.com;

 

19.     TV ME KABELL

“ERGI”

Erjon Keta K91603501A Erion Keta

 

31.12.2011 – 31.12.2017 Njesite Administrative  Rrashbull dhe Shënvlash Cel: 0695371818

Adresa: Godine nje kateshe, ne te djathte te rruges kryesore Durres-shen Vlash, 100 metra prane xhamise. Rrashbull, Durrrës.

E-mail: arberketa@gmail.com;

20.     TV ME KABELL “MANZA” Muharrem Sula L41419503R Muharrem Sula

 

14.07.2015 – 14.07.2020 Bashkia Manëz Cel: 0672693422

Adresa: Lagjja e re pranë karburant Kastrati, fshati Manëz, Manëz, Durrës.

E-mail: msula21@yahoo.it;


OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

ELBASAN
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
21.     TV ME KABELL

“DEVI E.R.I.”

Shoqëria “DEVI –E.R.I” sh.p.k

K36811830M

 

Ramadan Bici (adm), Erion Coka (70%),  Ilir Bici (25%),  Ramadan Boco (5%) 12.11.2004 – 12.11.2016

12.11.2016 – 12.11.2021

Qyteti  Gramsh Cel:  0674489888/

068 36 68 161

Tel: 051352000

Adresa:  L. “Xhile Lici”, Gramsh.

E-mail: ramadanbici@gmail.com;

22.     TV ME KABELL

“KAM”

Besnik Deliu

K68723121M

Besnik Deliu

 

08.03.2006 –  08.03.2018 Qyteti  Peqin, Komuna Gjocaj Cel: 0695171999 / 0692062875

Tel: 051252000

Adresa: L. Xhami Peqin, Peqin, Elbasan

E-mail: k.a.m@outlook.com;

oshma.k.a.m@gmail.com

23.     TV ME KABELL “PËRRENJAS Ergys Çaushi

K87628601E

Ergys Çaushi

 

23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Bashkia Përrenjas Cel: 0682987815 /

+35559122293

Tel: 059150026

Adresa: Rruga Nacionale, Lagjja nr. 1, Godine perballe xhamise, Prrenjas, Elbasan.

E-mail: ergys-caushi@hotmail.com;

24.     TV ME KABELL

“M&G”

Gentian Biqiku

K92807201K

Gentian Biqiku

 

01.09.2010 – 01.09.2016

01.09.2016 – 01.09.2021

Njesia Administrative:  Papër, Njesia Administrative:    Cërrik

Njesia Administrative:  Gostime

Cel:   0693645568

Adresa: L.2, zona kadestrale 1389, pasuria nr3/135.6.1, blloku nr.3, ndertese nje kateshe, Cerrik, Elbasan.

E-mail: gentikabell@gmail.com;

25.     TV ME KABELL

“2ASL”

Arben Asllani

L02703205L

Arben Asllani

 

07.05.2011 –  07.05.2017 Komuna Shirgjan, Komuna Bradashesh Cel: 0692070509

Adresa: Fshati Shirgjan, pranë shkollës 9-vjeçare, Elbasan.

E-mail: arben2asl@yahoo.com;

andreaasllani@yahoo.com;

26.     TV ME KABELL

“BRADO”

Adem Boriçi

K32803221V

Adem Boriçi

 

07.05.2011 – 07.05.2017 Komuna BRADASHESH Cel: 0692053778 / 0692046213

Adresa: Rruga tek ish zyrat e vjetra të komunës Bradashesh, Elbasan.

E-mail: bledarkaraj1@gmail.com;

27.     TV ME KABELL

“ELBASAN CABLE”

Shoqëria “Elbasan Cable” sh.p.k.

L33410202S

Edmond Kristo (35%); Tring TV (65%); Gersi Karanxha (adm.) 07.12.2013 – 07.12.2018 Qarku ELBASAN Cel: 0696047490

Adresa: Lagjia Partizani, pranë Drejtorise Rajonale Arsimore, Elbasan.

E-mail: gersikaranxha@gmail.com;

28.     TV ME KABELL

“AMAREGI”

Agron Beqiri K78014608T Agron Beqiri 28.02.2014 – 28.02.2018 Komuna QUKËS Cel: 0692437233 / 0672810302

Adresa: Qukës, Prrenjas.

E-mail: beqiri.agron@yahoo.com;

 

29.     TV ME KABELL

“KRISTAL”

Rahman Mekollari L37815601K Rahman Mekollari 03.03.2014 – 03.03.2019 Njësitë Administrative : Shirgjan dhe Qendër Librazhd Cel: 069737733

Adresa: Fshati Hotolisht, zyra afër spitalit, Elbasan

E-mail: jasujosif@hotmail.com;

30.     TV ME KABELL

“SULOVA”

Besim Sula L02906201A Besim Sula 07.03.2014 – 07.03.2019 Komuna Mollas, Komuna Gjergjan Cel: 0684679968 /0682966358

0684679965 /0682966355

Adresa: Fshati Gjergjan, përballë zyrave të Komunës, Elbasan.

E-mail: besim.sula@hotmail.com;

31.      

TV ME KABELL

“BEST CABLE”

 

Shoq. “BEST CABLE” sh.p.k.

L42606203L

 

Andrea Asllani (adm. + 50%), Xhevahir Kalemani (50%)

 

27.04.2014 – 27.04.2019

 

Rrethi Elbasan

Cel: 0692070509

Tel: 05426347

Adresa: Lagjia, Viserion Xhuvani, pallati 585, kati i 1 (pare), Elbasan.

E-mail: asllaniandrea@gmail.com;

32.     TV ME KABELL

“SKY ELBASAN”

Shoq. “SKY ELBASAN” sh.p.k. L42605202V Leonard Prifti (adm. + 34%), Arjan Kola (33%), Alfred Allkosha (33%) 27.04.2014 – 27.04.2019 Qyteti Elbasan Cel: 0692083323

Tel: 054259793

Adresa: L. « Brigada 17 Sulmuese », Rr. Zogu i parë (pranë stacionit të trenit), Elbasan.

E-mail: priftileonard@yahoo.com;

33.     TV ME KABELL

“SHALËS”

Taulant Kurti L33407203L Taulant Kurti 06.04.2014 – 06.04.2019 Komuna Shalës Cel: 0682298264

Adresa: Fshati Shales, prane zyrave te komunes. Shales, Elbasan.

E-mail: andi_kurti@alblove.com;

34.     TV ME KABËLL

“NET 3 DIGITAL”

Shoqeria “ Net 3 Digital” sh.p.k.

L63629201A

 

 

 

Xhevdet Poshja (adm. + 50%); Xhevdet Rusta (50%) 09.11.2015 – 09.11.2020 Njesia Administrative  Belsh Cel: 0682392708

Adresa: Rruga Belsh – Kajan km. 1, nga rrethrrotullimi ne qender te Belshit, pasuria 257/1-N/9, kati i dyte, Blesh.

E-mail: net3digital@gmail.com;


OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

FIER
35. TV ME KABELL

“ERI A&A”

Shoq. “ERI A&A” sh.p.k

K58607809U

Altin Hoxha (adm. + 50%), Afërdita Jahaj (10%), Besim Hoxha (40%) Altin Hoxha (adm. + 100%) 08.03.2006 – 08.03.2018 Bashkia Ballsh Cel: 0692376167 /

Tel: 031322846

Adresa: L. 5 Shkurti Ballsh, Fier.

E-mail: hoxhatino@gmail.com;

36. TV ME KABELL “DIVJAKA” Gentian Kusta

K74712401A

Gentian Kusta 23.04.2008 –

23.04.2014 –

23.04.2019

 

Bashkia Divjakë Cel: 0692117861 / 037122032

Adresa:  Lagjia nr.2, Rruga Plazhit, Divjakë.

E-mail: gentikusta@yahoo.com;

37. TV ME KABELL

“TËRBUF”

Shpresa Boriçi

K74701401O

Shpresa Boriçi 04.06.2009 – 04.06.2015

 

 

Njësitë Administrative:

1. Milot

2. Fushë-Kuqe,

3. Thumanë.

4. Fushë- Krujë

5. Kallmet

Cel: 0696678392

Adresa: Banese private, prane Shkolles se Mesme Mekanike, Komuna Terbuf, Fier.

E-mail: bertiballa@yahoo.co.uk;

38. TV ME KABELL

“ROSKOVEC”

Arben Xhaxhaj

K92712405H

Arben Xhaxhaj 04.06.2009 – 04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative Roskovec Cel: 0697289403

Adresa: L. 2, Sheshi qendror, pallati 6 katesh, kati 6, Roskovec, Fier.

E-mail: arben.xhaxhaj@live.com;

 

39. TV ME KABELL

“ENT-KABLLOR”

Fatjon Latifi

L54431418K

K94223402E (akep)

 

 

Fatjon Latifi 01.09.2010 – 01.09.2016 Njësitë administrative:

 1. Lushnjë
 2. Krutje
 3. Fier-Shegan
 4. Allkaj

 

 

 

Cel: 0695123484

Tel: 03522206

Adresa: Metropol Center, Lushnjë.

E-mail: ent.kabllortv@gmail.com;

40.     TV ME KABELL “CAKRANI” Rustem Xhelaj

K92904403D

Rustem Xhelaj 01.09.2010 –  01.09.2016 Njesia Administrative Cakran Cel: 0682329506

Adresa: Fshati Cakran, banesa 10 m ne veri te ambulances se fshatit Cakran, Fier.

E-mail: rustem.xhelaj@yahoo.com;

xhulian.xhelaj@hotmail.com;

41.     TV ME KABELL

“TOSHKËZ”

Sadete Jaho

L53706402V

 

Sadete Jaho 100% 01.09.2010 – 01.09.2016 – 01.09.2021 Njesia

Administrative Allkaj

Cel: 0696810024 / 0693255580

Adresa: Banesë private në qendër të fshatit Toshkëz, Fier.

E-mail: sadete.jaho@gmail.com;

42.     TV ME KABELL

“PUPA”

Eneritan Pupa K93715401P

 

Eneritan Pupa 100% 01.09.2010 –

01.09.2016 – 01.09.2021

Njesitë administrative:

 1. Divjakë
 2. Rremas
Cel: 0692425212

Adresa: Fashati Xenge, banese private ish zyrat e Kooperativës, Divjakë Lushnjë.

E-mail: eni61@live.com;

43.     TV ME KABELL

“FIERI”

Shoqëria “Arlibon” sh.p.k.

K42618402F

Bilbil Hajdini

(adm. + 100%

07.05.2011 – 07.05.2017 Qyteti Fier Cel:   0692149884

Adresa: L. Afrimi I Ri, rr: Cercemo Celo, Fier.

E-mail: bilbilhajdini@hotmail.com;

44.     TV ME KABELL

“OREXH”

Ëngjëllushe Veliaj

K93307402R

Ëngjëllushe Veliaj 07.05.2011 – 07.05.2017
 1. Komuna Mbrostar
 2. Fshati Patos
Cel:  0694269467/

Tel:    0381224047

Adresa: Lagjia Mbrostar Ura, banese private 100m ne lindje te komunes. Mbrostar Ura, Fier.

E-mail: orexh.fr@gmail.com;

45.     TV ME KABELL

“MANASTIRI

Arben Nazëraj

L14721402C

Arben Nazëraj 11.05.2012 – 11.05.2018 Komuna Kolonjë Cel:    0695269770

Tel:   034232240 /

Adresa: Prane zyrave te komunes, Fshati Kolonje, Fier.

E-mail: arben.nazeraj@yahoo.com;

46.     TV ME KABELL

“FIER-SHEGAN”

Bajram Skraqi

K34319406N

 

Bajram Skraqi 31.08.2012 – 31.08.2018 Komuna Fier-Shegan Cel:   0698620800

Adresa: Banese private 1 kateshe ne qender te fshatit Shegan, Fier.

E-mailFier-Shegan@live.com;

47. TV ME KABELL

“JUG”

Shoq. “INTEL MEDIA” sh.p.k

K82803409T

Edmond Sulejmani (admin.1); Hamza Himo (admin.2);

 

Rexhep Himo (33%)

Shan Sulejmani (33%)

Erjon Marini (33%)

04.06.2015 – 04.06.2015

 

Njesia Administrative Fier Cel:   069266218/ 0692020010 / 0692031281/

Tel: 038324202 /

Fax: 038324000

Adresa: L. “Apollonia”, Sheshi “Fitorja”, mbrapa fotostudio “Rustemi”, Fier.

E-mail: e.sulejmani@intel-media.tv;

48.     TV ME KABELL

“ARTEN”

Arben Mërtiri

L03812401S

Arben Mërtiri 31.08.2012 – 31.08.2018 1.       Komuna Bubullimë

2.       Komuna Gradishtë

Cel: 0682186661

Adresa: Lagjia qender, Godine nje kateshe,ngjitur me ish furren e vjeter, Bubullime, Fier.

E-mail: enea1992@hotmail.com;

49.     TV ME KABELL

“HYSGJOKAJ

Altin Sharka L43706407O Altin Sharka 11.05.2014 – 11.05.2019 Njësitë administrative:

 1. Hysgjokaj;
 2. Ballagat,
 3. Golem,
 4. Karbunarë e vogël;
 5. Lushnjë
Cel:  0684234180 /0684234180/

Tel: 035224333

Adresa: Godine 1 kateshe, 100m prane komunes, Fshati Hysgjokaj, Fier.

E-mail: altinsharka@live.com;

50.     TV ME KABELL

“ARBËR”

Shkëlqim Bylykbashi L0472640D Shkëlqim Bylykbashi 09.03.2014 – 09.03.2019

 

Komuna Grabian Cel: 0692068229 /   0685551472/                Tel: 035224409

Adresa: L. Grabjan, pallat 2 katesh, kati II, 30 m prane filialit te Postes, Grabjan, Fier.

E-mail:

shkelqimbylykbashi@yahoo.com;

 

51.     TV ME KABELL

“POJAN”

Emin Grenica

K92526403J

L12721403G (akep)

Emin Grenica 04.06.2009 – 04.06.2015 –  04.06.2020

 

Njësitë Administrative:

 1. Dermenas (FR)
 2. Levan (FR)
 3. Libofshe (FR)
Cel: 0697557075

Adresa: Fshati Dermenas, rruga kryesore, vila 2, Dermenas, Fier.

E-mail: emingenica2011@outlook.com;

52.     TV ME KABËLL “TOPOJË” Aristir Kërri

K43029402V

Aristir Kërri

 

04.04.2016 – 04.04.2021 Njësia administrative Topojë (FR) Cel: 0695530413

Adresa: Topoje, Fier.

E-mail:

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

GJIROKASTËR
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
53.     TV ME KABELL

“IR-GEN”

Shoqëria “IR-GEN” sh.p.k

K93017601Q

Bashkim Graçi

(admin. + 100%)

08.03.2006 – 08.03.2018 1.         Qyteti Gjirokastër

2.         Bashkia Libohovë

Cel: 0692022505

Tel: 084268797

Adresa: Lagjia ’11 Janari”, pallati perballe Kryqit te Kuq, kati I, Gjirokaster.

E-mail: bashkimgraci@yahoo.com;

54.     TV ME KABELL

“SIN-TEL”

Shoqëria “SIN – TEL” sh.p.k.

K32522623J

Ismir Basha

(adm. + 90%), Spiro Dhjamandi (10%)

09.03.2014 – 09.03.2019 1.         Komuna Dropull

2.         Komuna Lazarat

3.         Komuna Antigone

Cel: 0692092212/

Tel: 088430320/ 088430325

Adresa: Dervican,  Gjirokaster.

E-mail: bashaco@bashaco.com;


OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

KORÇË
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E OFRIMIT TË SHËRBIMIT ADRESA/KONTAKT
56.     TV ME KABELL “INKUSAT” Artan Zhiva

K43924655C

Artan Zhiva  10.09.2004 – 10.09.2016 Njësia Administrative Pogradec Cel: 0696070855 /

Tel: 083226080

Adresa: Rr. Reshit Collaku, pallati nr 23, kati I,  Pogradec.

E-mail: inkusat@yahoo.com;

57.     TV ME KABELL “KORÇA” Shoqëria “M.R.M”sh.p.k

K33927043D

 

Renato Koçibelli (adm. + 100%) 12.11.2004 – 12.11.2016 1.       Bashkia Korçë,

2.       Nj.A. Drenovë,

3.       Nj.A. Libonik,

4.       Nj.A. Bulgarec,

5.       Nj.A. Mollaj,

6.       Nj.A. Maliq.

 

Cel: 0692092940 /

Tel: 0822 43532

Adresa: (1) L. 7, Bulevardi “Shën Gjergji”, Turizmi, Behar Koçibelli, Korçë; (2) Blloku Nr.3, Shtepia e Oficerave, TV Kabllor, Maliq.

E-mail: lobitv@hotmail.com;

58.     TV ME KABELL

“FOKUS”

Shoqëria “FOKUS CABLE” sh.p.k

K53710001I

Enida Rusi  (adm.), Naun Prifti (20%), Dudi Bici (80%) 30.05.2005 – 30.05.2017 1.    Qyteti Maliq;

2.    Komuna Libonik;

3.    Komuna Pirg.

 

Cel: 0684010216/

Tel: 086142000

Adresa: Maliq, Korçë.

E-mail: ilirbici@yahoo.com;

59.     TV ME KABELL “FRAHOLLI” Abidin Fraholli

K84004601V

 

Abidin Fraholli (adm. + 100%) 04.06.2009 –

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative Çërravë Cel: 0682272645

Tel: 086930081

Adresa: Banesë private, pranë shkollës së mesme, Çërravë, Korçë.

E-mail: tvkabllor.cerrave1@yahoo.com;

60.     TV ME KABELL

“MASA GRUP”

Shoqëria “MASA GRUP 2009” sh.p.k.

K94705001M

 

Sulejman Neziri (adm. + 50%), Adem Xhambazi (50%) 07.05.2011 – 07.05.2017 1.       Komuna Vreshtas,

2.       Komuna Pirg

Cel: 0696655302

Adresa: Pallat ne qender te Fshatit, Kati I, Sheqeras Vreshtas, Korçë.

E-mail: masagrup2009@gmail.com;

61.     TV ME KABELL

“ZAGORÇAN

Gezim Cake

K94717601Q

L44113602F (akep)

Gezim Cake 07.05.2011 – 07.05.2017
 1. Nj.A. Udenisht,
 2. Nj.A. Memlisht,
 3. Nj.A. Piskupat,
 4. Fshati Zagorçan.
Cel: 0695889872

Adresa: Banese private me nr 197/9, prane xhamise se poshtme, Bucimas, Korçe.

E-mail: nexhmitorra@yahoo.com;

alfredpere40@yahoo.com;

62.     TV ME KABELL

“ANFAB”

Sevi Mediu

L43706001L

Sevi Mediu 23.02.214 – 23.02.2019 Njesia Administrative Vreshtas Cel: 0692829472

Adresa: Vreshtas, Fshati Potgorije, banesë 1 katëshe, në qendër të fshatit, Korçë.

E-mail: tvkablloranfab@hotmail.com;

63.     TV ME KABELL

HYMETLLARI

Floresha Hymetllari

L34618601N

Floresha Hymetllari 28.11.2013 – 28.11.2018 Komuna Çërravë Cel: 0696746286

Adresa: Fshati Petrushe, banesa private, qender fshat. Petrushe, Cërravë, Korçë.

E-mail: tvkabllorhymetllari@hotmail.com;

64.     TV ME KABELL

“TVM DEVOLLI”

Shoqëria “TVM Devolli” sh.p.K

L56306601T

 

Nevrus Mersuli K77211601V (akep)

 

Nevrus Mersuli (admin.+100%)

 

 

Nevrus Mersuli

25.11.2013 – 25.11.2018 1.       Komuna Bilisht,

2.       Komuna Mirash,

3.       Komuna Hoçisht,

4.       Komuna Proger.

Cel: 0692079991

Tel: 08113695/ 08113692

Adresa: Sheshi “1 Maji”, Prapa Mapos, Bilisht, Korçë.

E-mail: tvm.albania@gmail.com;

65.     TV ME KABËLL “ARAL” Guri Meko

K74805602L

Guri Meko 09.11.2015 – 09.11.2020 Komuna Buçimas

Komuna Pojan

Cel: 0672018510

Adresa: Lagjja Nr. 9, Rruga “Midhi Kostani”, Pallati Samarina. Korçë.

E-mail: catv.al@hotmail.com;


OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

KUKËS
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
67.     TV ME KABELL

“KUKËSI”

Shoqëria “TELEVIZIONI KUKËSI” sh.a.

K48021203K

Lutfi Meçka (adm. + 60%), Remzije Meçka (40%) 28.12.2004 – 28.12.2016
 1. Qyteti  Kukës,
 2. Qyteti Krumë.
Cel: 0682023606 / 0672311111/

Tel: 024223271/ 024223090

Adresa: Lagjja nr. 4, Kukës.

E-mail: kukes.tv@hotmail.com;

68.     TV ME KABELL

“TATA JUNIOR”

Shoqëria “Tata Junior” sh.p.k.

K89115601U

Ervin Tahiri

(admin. + 100%)

04.06.2009 – 04.06.2015 – 04.06.2020

 

Bashkia Bajram Curri Cel: 0693326780

Adresa: Lagjja “Partizani”, pallat 3 katësh, kati 1, Bajram Curri.

E-mail: ervindr1979@hotmail.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

LEZHË
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
69.     TV ME KABELL

“MAMURRAS”

Gjergj Gega

L08303302Q

 

Gjergj Gega 07.05.2011 – 07.05.2017 Qyteti Mamurras Cel: 0686364220 / 0672766148

Adresa: L. Zef Hoti, pallati 20, kati I, 20 m prane postes, Mamurras, Kurbin, Lezhë.

E-mail: gjergjgega2010@yahoo.com;

70.     TV ME KABELL

“TV KABLLOR LAÇI”

Pashk Laska K87521301R Pashk Laska

 

30.08.2015 – 04.08.2020 Njësia Administrative Laç. Cel: 0682058933

Adresa: Lagjja Nr. 2, Rruga “Unaza”, Pall. 4 katësh, kati 2, Laç.

E-mail: floriing_1980@hotmail.com;

71.     TV ME KABËLL “BESËLIDHJA” Preng Doda

L69012001L

 

G70307098A (akep)

 

Preng Doda 18.07.2016 – 18.07.2021 1.      Qyteti Lezhë

 1. Qyteti Rrëshen.
Cel: 0686491353

Adresa: (1) Lagjja 1, Rruga “Gjergj Fishta”, godina e Pallatit Kulturës, kati dytë, Rrëshen. (2) Lagjja “Beslidhja”, Ndërtese 3-katëshe, kati parë, nr. pasurie 6/188, zona kadastrale 8632, Lezhë.

E-mail: preng.doda.2016@gmail.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

SHKODËR
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
72.     TV ME KABELL

“DANJA”

Edi Tanushi

K76818004O

 

Edi Tanushi 23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Njesia Administrative Vau i Dejës Cel: 0684831154

Adresa: Rr. Rilindja, pallati nr.26, kati V, Vau I Dejes, Shkoder.

E-mail: Eddy-74@hotmail.it;

73.     TV ME KABELL “DRINI” Liberta Thanza

L46403009L

Liberta Thanza 14.07.2015 – 14.07.2020
 1. Komuna BUSHAT
 2. Komuna Guri i zi
 3. Komuna Velipojë
Cel: 0662323333

Adresa: Rruga Nacionale Bushat-Shkodër, pranë zyrave të Komunës Bushat, Shkodër.

E-mail: libertathanza@live.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

TIRANË
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
74.     TV ME KABELL

“ASPARAG”

Bardhyl Tosku

K33019864G

 

Bardhyl Tosku 100% 28.12.2004 – 28.12.2016 – 28.12.2021 Bashkia Rrogozhinë Cel: 0674133111/ 0695232470

Adresa: Lagjja nr.1, rruga e Kavajes, banesa nr.2, Rrogozhinë.

E-mail: bardhyl.tosku@hotmail.com;

elona_fetollari@yahoo.com;

75.     TV ME KABELL

“BLU”

Shoqëria “TV-BLU” sh.p.k

K83617801A

 

Roland Murrizi (admin.)

 

Besnik Murrizi  (50%), Myslim Murrizi (50%)

10.04.2006 – 10.04.2018 Komuna Golem Cel: 0682020630 / 0692095695 /

Adresa: Fshati Golem në Kavajë, ngjitur me “Hotel Delsa”, Kavajë.

E-mail:

76.     TV ME KABELL

“LUNA”

Admir Leka

L03301801S

Admir Leka 04.06.2009 –

04.06.2015 – 04.06.2020

 

Njesia Administrative :

Luz i Vogël

Cel: 0692052285 / 0692083175

Adresa: Ndertese nje kateshe, prane qendres, Vorrozen, Luz i vogel, Kavajë.

E-mail: ardiandardha@hotmail.com;

77.     TV ME KABELL

“C.A. KAVAJË

Shoqëria “CABLE ALBANIA KAVAJË” sh.p.k.

K92626801U

 

Arjan Sotiri (adm.),

 

Arben Skuqi (18%),

Brizida Sotiri (11.5%);

Arjan Sotiri (11%); Gentian Halili (10%) CABLE GROUP (49.5%)

10.07.2011 – 10.07.2017 Qyteti Kavaje Cel: 0692077854/ 0697396936/ 0698360621

Tel: 055245469 /

Adresa: Lagja nr. 2, Pallati Habili, (11

Katesh) ne hyrje te qytetit, L. nr 2, Pallati Habili (11 katesh), ne hyrje te qytetit, Kavaje.

E-mail: briz_ida@yahoo.com;

78.     TV ME KABELL

“VAQARR”

Edmond Manja

L32404012E

Edmond Manja 10.05.2014 – 10.05.2019 1.       Komuna Vaqarr,

2.       Komuna Pezë,

3.       Komuna Gjipal

Cel: 0686949111

Tel: 042374982

Adresa: Vaqarr qender, prane Postes, Vaqarr Tirane.

E-mail: manjaedmond@yahoo.com;

79.     TV ME KABELL

“J&P PRO”

Shoqëria“J & P PRO” sh.p.k

K72404002A

Gjergji Toshi

(admin. + 100%)

10.12.2014 – 17.12.2019 1.    Bashkia Vorë

2.    Bashkia Sukth

Cel: 0692069100

Adresa: Rruga “Fabrika e Qelqit”, zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore, Njesia Bashkiake nr.6, Tiranë.

E-mailgjergji.toshi@outlook.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN QARKUN

VLORË
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
80.     TV ME KABELL

“DELVINA”

Adriatik Bajrami

K66424519Q

 

Adriatik Bajrami 15.09.2005 – 05.09.2017 Bashkia Delvinë Cel: 0694319633/ 081522090

Adresa: L.”S. Ballaci”, Delvinë

E-mail: Tvkabllordelvina.@hotmail.com;

 

81.     TV ME KABELL

“ORIKUM”

Altin Shkurti

K77315201U

 

Altin Shkurti 23.04.2008 – 23.04.2014 – 23.04.2019

 

Bashkia Orikum Cel: 0696568181

Adresa: Banese dy kateshe ne hyrje te qytetit,tek kryqezimi, Orikum, Vlore.

E-mail: altinshkurti@yahoo.com;

82.     TV ME KABELL

“VJOSA”

 

Shezai Aliaj

K96530203C

 

Shezai Aliaj 01.09.2010 – 01.09.2016 – 01.09.2021 Njësia administrative: Novoselë Cel: 0692039949 /

Tel: 039540454

Adresa: Fshati Fitore, banesa 10 m pas ish SMT, Komuna Novosele, Vlore.

E-mail: shezaialiaj@yahoo.com;

83.     TV ME KABELL “VLORA CABLE” Shoqëria “Tv Kabllor Vlora Cable” sh.p.k.

L27112201S

Viktor Mata me 30 % të kuotave;

Nexhmedin Danaj 30 %  të kuotave;

Vexhi Danaj me 40 % të kuotave.

 

01.09.2011 – 01.09.2016 – 01.09.2021 Njesia Administrative Vlorë Cel: 0684096191 / 0682086856

Tel: 033409100 / 0409100 / 0428800

Adresa: (1) Kulla e pare, rrethi Skele, kati I, Vlore. (2) Lagjja 28 Nentori, Sheshi Artur Rustemi, Pallati 1174, Kati i pare, Vlorë.

E-mail: vloracable@gmail.com;

84.     TV ME KABELL

“TIVO CABLE”

Arben Lame L24722801B Arben Lame 13.02.2014 – 13.02.2019 Bashkia Konispol Cel: 0696598417 /0696431695

Adresa: Godine nje kateshe prane zyrave te Bashkisë, Konispol.

E-mail: null.sql@gmail.com;

85.     TV ME KABELL

“SARANDA KABËLL”

Krenar Avdulla  L43724802T Krenar Avdulla 10.12.1014 – 10.12.2019 Bashkia Sarandë Cel: 0692785859

Adresa: Lagjja nr. 4, rruga “Idriz Alimadhi”, pranë ish Burgut, Sarandë.

E-mail: erjon_sarande@hotmail.com;

86.     TV ME KABELL

“BEQAJ”

Shoqëria “Beqaj Kabllor 2014” sh.p.k.

L46528201S

Gazmir Beqaj (Admin. + 100%) 17.12.2014 – 17.12.2019 Bashkia Selenicë Cel: 0692077466

Adresa: Pallati 5 katësh, nr. 513, kati i 1-rë, Selenicë, Vlorë.

E-mail: beqajkabllor@gmail.com;

87.     TV ME KABËLL “SABATEL”

 

Shoqëria “Sabatel” sh.p.k.

K06924228G

Izder Avdulla (admin. + 30%);

AvdulYzeiri (30%);

SaliSaliu (305)

NISATEL (10%)

16.09.2016 -16.09.2021 Njesia Administrative, Babice Qender, Cel: 0682035215 / 033710065

Adresa: Bulevardi Ismail Qemali, lagjja Babice e Madhe, Nr.703, kati 2, Babicë, Vlorë.

E-mail: sali_saliu@yahoo.com;

 

OSHMA KABLLORË QË E USHTROJNË AKTIVITETIN NË

DISA QARQE
NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
             
88.     TV ME KABELL

“ABCOM”

1.Autorizuar per përsëritjen e shërbimit te programit audioviziv te te treteve mbështetur ne rrjet kabllor ABCOM;

2.Autorizuar per ofrimin e shërbimit te programit audioviziv mbështetur ne rrjet kabllor “3N1TV”

 

Shoq. “ABCOM” sh.p.k.

K11308001B

American Broadband B.V (100%); Genti Daci (Përfaqësues ligjor), Altin Leksani (Përfaqësues ligjor) 02.07.2013 – 02.07.2018 1.       Qyteti Tiranë;

2.       Nj.A. Farkë,

3.       Nj.A Kashar;

4.       Qyteti Fier,

5.       Qyteti Durrës,

6.       Qyteti Kavajë,

7.       Qyteti Lushnje,

8.       Qyteti Elbasan,

9.       Qyteti Vlorë,

10.   Qyteti Krujë

11.   Qyteti Fushë Krujë,

12.   Qyteti Pogradec,

13.   Qyteti Shkodër;

14.   Bashkia Kamëz

15.   Bashkia Vorë

Cel: 0682064090 / 0694045139 / 0684045139 / 0672045139

Adresa: (1) Rr. R. Collaku, mbrapa Telecomit Tiranë; (2) Rr. “Ibrahim Rugova”, Nd. 42, H. 7, Kati 2, Njësia bashkiake nr. 5, Tiranë

E-mail: gdaci@abcom.al;

aleksani@abcom.al;

ypulaj@abcom.al;

vdedolli@abcom.al;

89.     TV ME KABELL

“TELE.co. ALBANIA”

 

 

Shoqëria “Tele.co.Albania” sh.p.k.

J72510459J

Agim Çobo (admin.1); Shezai Çobo (admin.2);

 

Vladimir Çobo (18%)

Agim Çobo (18%)

Astrit Çobo (20%)

Shezai Çobo (26%)

Ismet Çobo (20%)

10.12.2014 – 10.12.2019

 

 

 

1. Njësia Administrative Fier

2. Njësia Administrative Kashar,

Cel: 0692086562

Adresa: (1) Lagjja “Kastriot”, Rr. “Brigada XI Sulmuese”, Fier. (2) Rrethrrotullimi i ri i Kasharit, rruga Tom Plezha, pallati Concord, kati i pare, Kashar, Tiranë.

E-mail: cobo_teleco@yahoo.com;

agimcobo@gmail.com;

90.     TV ME KABELL

“APT”

 

Eltion Thanasi

K74805602L

K69007514A (akep)

 

 

 

Eltion Thanasi 08.03.2006 – 08.03.2018 1.       Qyteti Memaliaj,

2.       Qyteti Sarandë,

3.       Qyteti Pukë,

4.       Qyteti Himarë

Cel: 0662073736

Adresa: (-) Rr. “Irfan Tomini”, Pll. 24, Ap. 5, Tiranë.

(1) Lagjja nr. 5, rruga Shpetim Disha, zona kadastrale 2646, nr. pasurisë 101, godine 1-kateshe, Memaliaj.

(2) Lagjja nr.2, rruga Abedin Dino, pallati nr.8, kati i pare, Sarandë.

(3) Rruga “Ymer Puka”, Blloku Nr1, Pallati nr 6, Kati 1, Sheshi Terbuni, Pukë.

(4) Qender Himare,ngjitur me Albtelekomin, Himarë.

E-mail: eltionthanasi@hotmail.com;

infi@aptcable.com;

91.     TV ME KABELL

“TEPELENA SAT”

Dritan Memushi

K69007513P (akep)

 

K68406007P

 

Dritan Memushi (adm. + 100%) 10.04.2006 – 10.04.2018 Bashkia Tepelenë,

Bashkia Ersekë

Komuna Ksamil

Cel:  0698791224

Adresa: L. Mustafa Matohiti, Tepelene

E-mail: hoxhatino@hotmail.com;

gentian_sala@yahoo.com;

 

 

OSHMA AUTORIZUAR PËR PËRSËRITJEN E SHËRBIMIT TË PROGRAMIT AUDIOVIZIV MBËSHTETUR NË RRJET IPTV/OTT

NR. EMRI I SUBJEKTIT (OSHMA) EMRI I PERSONIT FIZIK (JURIDIK) ORTAKET (AKSIONERET) AFATI I AUTORIZIMIT ZONA E LICENCIMIT ADRESA/KONTAKT
92.     ALBTELECOM

IPTV

Shoqëria “ALBTELECOM” sh.a.

J61824053N

POSTA SHQIPTARE sh.a. (3%); Ministria e Ekonimsë Tregëtisë dhe Energjitikës (16.77%) 09.12.2015 – 09.12.2020 IPTV: Berat, Uravajgurore, Kucovë, Corovodë, Polican, Durrës, Sukth, Manëz, Shijak, Krujë, Fushë-Krujë, Elbasan, Cërrik, Belsh, Peqin, Gramsh, Librazhd, Prrenjas, Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, Divjakë, Ballsh, Gjirokastër, Libohovë, Tepelenë, Memaliaj, Përmet, Këlcyrë, Korcë, Maliq, Ersekë, Leskovik, Bilisht, Pogradec, Kukës, Krumë, Bajram Curr, Lezhë, Shëngjin, Rrëshen, Rubik, Lac, Mamurras, Milot, Peshkopi, Bulqizë, Burrel, Klos, Shkodër, Koplik, Vau Dejës, Pukë, Fushë Arrëz, Tiranë, Kamëz, Vorë Kavajë, Rrogozhinë, Vlorë, Orikum, Selenicë, Himarë, Sarandë, Ksamil, konispol, Delvinë, Pezë, Kashar, Farkë, dhe Cakran. Cel: 0672000080 / 0672015820

Tel: 042290151

Adresa: (1) Autostrada Tr-Dr, Km 3, Tiranë. (2) Rr. Myslym SHYRI 42, Tiranë.

E-mail: www.albtelecom.al;

1iber.shpori@albtelecom.al;

hekuran.cengu@albtelecom.al;

loreta.pistolja@albtelecom.al;

93.     ALBTELECOM

OTT

Shoqëria “Albtelecom” sh.a.

J61824053N

POSTA SHQIPTARE sh.a. (3%); Ministria e Ekonimsë Tregëtisë dhe Energjitikës (16.77%) 09.12.2015 – 09.12.2020 Republika e Shqiperisë Cel: 0672000080 / 0672015820

Tel: 042290151

Adresa: (1) Autostrada Tr-Dr, Km 3, Tiranë. (2) Rr. Myslym SHYRI 42, Tiranë.

E-mail: www.albtelecom.al;

1iber.shpori@albtelecom.al;

hekuran.cengu@albtelecom.al;

loreta.pistolja@albtelecom.al;

94.     TRING TV

OTT

Shoqëria “Tring tv” sh.a.

K61931005K

Sotiraq Toshi 80%

Holta Dulaku 6 %

Melina Dulaku 6 %

Ridvana Dulaku 8%

Republika e Shqipërisë Cel:

Tel: +355 44 800 000 / +355 44 800 001

Adresa: Rr. “e Qelqit”, Kombinat, Tiranë

E-mail: info@tring.al;

95.     TIBO

OTT

Tibo sh.p.k.

L31708013Q

Adnand Mahmuti (admin) 09.12.2015 – 09.12.2020 Republika e Shqiperise Cel:

Tel: 042223380

Adresa: Njesia bashkiake nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, Pallati G&P, Kujdesi i Klientit, Kati II, 1001, Tiranë.

E-mail: adnand.hate@tibo.tv;

96.     BLETA

IPTV

Bleta sh.p.k.

K61819510N

Bledar Rrushi (admin.) 09.12.2015 – 09.12.2020 Qyteti Durres Cel: 0692031477

Tel: 052235498

Adresa: Rr. Dalip Peza, lagjia 17, pranë Ujësjellësit, Durrës.

E-mail: info@bleta.net;

brrushi@bleta.net;

arian@bleta.net;

97.     ULTRANET

OTT

“Untranet” sh.p.k.

L76625005G

Gentjan Canaj (admin) 09.12.2015 – 09.12.2020 Republika e Shqiperise Cel: 0682019201

Adresa: Lagjja “Perlat Rexhepi”, Rruga “Branko Kadia”, Nr. 6, Shkoder.

E-mail: gentjancanaj@ultranet.al;

98.     ABISSNET

OTT

Abissnet sh.a.

K01417001C

Herjeta Deliaj (admin) 09.12.2015 – 09.12.2020 Republika e Shqiperise Cel: 0696036067

Tel: 044300002

Adresa: Rr. Ismail Qemali, Pallati Abissnet, Kati i Dytë, Tiranë.

E-mail: nterkoneksion@abissnet.al;

genti@abissnet.al;

99.     DIGICOM

IPTV

Digicom sh.p.k.

L42018012R

 

I50830192B (akep)

Marin Gjonaj (admin) Bashkia Tirane Cel: 0694083396

Tel: 045600000

Adresa: Rr. Dervish Hima, nr.1, Ada Tower, Tiranë.

E-mail: marin.gjonaj@infotelecom.al;

100.          

 

 “NEXT TV”

OTT

Shoqëria “Next-TV” sh.p.k.

L41903016A

Vasil Luadhi adm +100% 27.02.2013 – 27.02.2019 1.Bashkia Kamëz

2. Republika e Shqipërisë

Cel: 0672084855

Adresa: Lagjja nr. 1, rr. “New York”, godina nr. 67, Kamëz, Tiranë.

E-mail: info@marion.al;

101.         DIGIT-ALB

OTT

Shoq.”Digit-Alb”sh.a; Nipt:K41719004D Alban Jaho (adm. 3%), Sara Hoxha (10.19%), Itan Hoxha (10.19%), Enkelejdi Joti(3%), Lorela Hoxha (10.19%), Petra Shomo (10%), Eduard Poda (3%), Arben Taipi (10%), Vjollca Hoxha (10.19%), Redia Hoxha (10.19%), Union Distribucion Servis Albania (10%), DEM Capital (10%), E&E INVESTMENT (10%), UNION GRUP SH.P.K. (10%), LORESA (30,60%) 19.05.2016-19.05.2021 Republika e Shqipërisë www.digitalb.al

 

102.         NISATEL

OTT

Shoq”Nisatel” sh.p.k; Nuis: K26330201T

 

Leoanard Vasha me 50% të kuotave

Ilia Marga me 50% të kuotave

19.05.2016-19.05.2021 Republika e Shqiperise  
103.         ABISSNET

OTT

Shoq. Abissnet sh.a., Nipt: K01417001C 2k Group aksionar me 100% te aksioneve, admi. Herjeta Deliaj Republika e Shqiperise