Në kuadër të formalizimit dhe ligjshmërisë të tregut audioviziv sekuestrohen pajisjet e “Tv Kabllor Jug”

 Në kuadër të formalizimit dhe ligjshmërisë të tregut audioviziv sekuestrohen pajisjet e “Tv Kabllor Jug”

Autoriteti i Mediave Audiovizive në kuadër të formalizimit të tregut audio dhe audioviziv dhe në kuadër të sigurimit të konkurrencës së ndershme midis operatorëve qofshin këta TV, radio apo kabllorë është duke vijuar në gjithë territorin e vendit aksionin për kontrollin dhe verifikimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre audiovizive në kundërshtim me aktet normative në fuqi.

Sot AMA, në një operacion në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, ka bërë sekuestrimin e pajisjeve audiovizive të një subjekti kabllor në qytetin e Fierit.  Subjektit “Tv kabllor Jug” i kishte përfunduar afati i autorizimit dhe nuk kishte bërë kërkesë për rinovim pranë autoritetit tonë. Përveç afatit të mosrinovimit të autorizimit, subjekti rezultonte debitor për mos shlyerje të detyrimeve financiare ndaj AMA-s që nga viti 2011. Por pavarësisht nga sa më sipër subjekti vijonte transmetimet audiovizive në mënyrë të kundërligjshme, pra, pa autorizimin e AMA-s.

Më parë ndaj subjektit“ TV Kabllor Jug” AMA ka marrë edhe masën e ndëshkimit me gjobë në vlerën 5.000. 000 lekë, pikërisht për shkak të ofrimit të shërbimeve audiovizive pa autorizim nga AMA.

Në këto kushte, Autoriteti i Mediave Audiovizive i bën thirrje gjithë subjekteve të jenë të kujdesshëm për rinovimin e licencave, dhe autorizimeve sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Verifikimet dhe inspektimet e AMA-s do të vijojnë intensivisht në të gjithë territorin e vendit.

 Tiranë, më 19.11.2015

Autoriteti i Mediave Audiovizive

 

Perpara Autoriteti i Mediave Audiovizive , bashkëpunon me ‘Grupin Koha” dhe Shoqërinë “Company 21” , për transmetimin e programeve të tyre në Shqipëri

Leave Your Comment