+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

Deklarata

Vendosja periodike në ekranet televizive e logos së ofrimit të kontributit të ndihmës dhe solidaritetit

Vendosja periodike në ekranet televizive e logos së ofrimit të kontributit të ndihmës dhe solidaritetit

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, në procesin e monitorimit të përmbajtjeve të emetuara nga subjektet televizive ka evidentuar deri më tani angazhimin e tyre maksimal në mbulimin hap pas hapi të situatës së jashtëzakonshme që ka krijuar tërmeti i ditës së martë dhe lëkundjet vijuese.

 

Pjesë e programacionit ka qenë dhe transmetimi periodik i spotit publicitar për ofrimin e kontributit në ndihmë të fatkeqësisë natyrore, që AMA, e shpërndau paraditen e 28 nëntorit 2019.

 

Në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, nevojave prioritare që ka për mbështetje të popullatës në zonat më të prekura, si dhe eficencës në grumbullimin dhe menaxhimin e fondeve të solidaritetit, vendosni në ekranet tuaja periodikisht, si dhe në website-in e televizonit logon e ofrimit të kontributit të ndihmës dhe solidaritetit.

 

Kjo do të ndihmojë dhe ndikojë në orientimin më të shpejtë të publikut dhe subjekteve të interesuara për akordimin e mbështetjes financiare, por dhe Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile në favor të eleminimit të pasojave të rënda të tërmetit të ditës së martë.

 

Duke vlerësuar maksimalisht bashkëpunimin me subjektet televizive të licencuara në përballimin e situatës, AMA, në vijim të monitorimit të përmbajtjeve të emetuara prej tyre, në orën 15.00 të ditës së sotme do të bëjë vlerësimin e zbatimit të kërkesave ligjore dhe rregullores në rrethanat e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet e Tiranës dhe Durrësit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

29 Nëntor 2019

Transmetimi nga televizionet dhe radiot i njoftimit solidarizues të qytetarëve për mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti është i detyrueshëm

Pas njoftimit për të transmetuar pa pagesë spotin publicitar për dhënie kontributi në ndihmë të fatkeqësisë natyrore, të cilin Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, e shpërndau tek operatorët radio dhe televizivë paraditen e 28 nëntorit 2019, është evidentuar reagim i menjëhershëm i pjesës më të madhe të tyre.

AMA e vlerëson maksimalisht këtë kontribut konkret të redaksive, si një mbështetje dhe solidaritet me familjet që po përballen me situatën e paprecedentë nga pasojat e rënda të tërmetit të ditës së martë, apo me të gjithë ata që po ndihmojnë papushim për të rikthyer normalitetin në zonat më të prekura nga lëkundjet që vijojnë ende.

Nga një pjesë e vogël e televizioneve dhe radiove transmetimi i spotit po vlerësohet si angazhim fakultativ. Kujtojmë këto subjekte se transmetimi i spotit pa pagesë, në kushtet kur në qarqet e Tiranës dhe Durrësit është shpalluar gjendja e fatkeqësisë natyrore është i detyrueshëm, në zbatim të nenit 34 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe rregullores “Për transmetimin pa shpërblim të informacioneve, mesazheve dhe njoftimeve me interes të lartë për publikun e gjerë”, miratuar nga AMA, me vendim nr. 76 datë 04.04.2016.

AMA do të vijojë monitorimin e transmetimeve dhe për rastet që nuk respektohen kërkesat e sipërcituara, do të nisë procedimin administrativ, konform kuadrit legjislativ në fuqi.

Nga opertorët radio dhe televizivë spoti informues dhe sensibilizues do të transmetohet të paktën një herë brenda 60 minutave, duke vijuar deri ditën e dielë, 01.12.2019, deri në një njoftim tjetër.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

28 Nëntor 2019

Njoftim nga Ministria e Mbrojtjes

Në lidhje me situatën e rëndë të krijuar nga tërmeti i ditës së martë, si dhe shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore me vendimin nr. 750, datë 27.11.2019 të Këshillit të Ministrave, më poshtë do të gjeni një njoftim të rëndësishëm të Ministrisë së Mbrojtjes.


Autoriteti i Mediave Audiovizive

28 Nëntor 2019

Autoriteti i Mediave Audiovizive akordon 5 milion lekë për solidarizim me të dëmtuarit nga tërmeti

Autoriteti i Mediave Audiovizive akordon 5 milion lekë për solidarizim me të dëmtuarit nga tërmeti

Në situatën e rëndë që ka krijuar tërmeti i ditës së martë dhe lëkundjeve vijuese, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, vendosi të akordojë fondin prej 5 milion lekësh të reja në ndihmë dhe në shërbim të familjeve më të prekura nga pasojat.

Në Ditën e Flamurit, AMA, tregon mbështetje dhe solidaritet me të gjithë ata që u goditën nga lëkundjet e tërmetit, si dhe për të gjithë ata që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar sa më shumë njerëz të rrezikuar, që të lehtësojnë dhimbjet dhe të qetësojnë situatën e paprecedentë, në rikthimin sa më parë të normalitetit në zonat e prekura.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

28 Nëntor 2019

NJOFTIM PËR MEDIAN

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, ka vlerësuar dhe vlerëson angazhimin konkret dhe profesional të redaksive audiovizive, në mbulimin e problematikave dhe situatës së paprecendetë të krijuar nga tërmeti i ditës së martë dhe lëkundjeve vijuese në territorin e Shqipërisë.

Informimi realist i ekipeve gazetareske në terren është një ndihmë e jashtëzakonshme për familjet e prekura nga pasojat e tërmetit, për popullatën në tërësi, për institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, për të gjitha ato organizma, subjekte a individë që janë angazhuar vullnetarisht për ndihmë dhe solidaritet.

AMA ka evidentuar dhe raste të transmetimeve të përmbajtjeve joetike, sidomos përfshirjen e intervistimeve apo marrjes së opinioneve nga të mitur të familjeve që kanë pësuar humbje të jetëve njerëzore ose lëndime të mëdha nga tërmeti. Redaksitë audiovizive duhet t’i evitojnë këto raste të nxituara dhe jo profesionale, të cilat ndikojnë në dëmtimin e shëndetit mendor dhe fizik të të miturve dhe krijojnë ngarkesa emocionale të panevojshme në publik.

Situata, sidomos në zonat më të prekura nga tërmeti është shumë e rëndë, ndaj redaksitë audiovizive është rasti që të tregohen më profesionalë dhe me verifikimin e fakteve dhe informatave që përcjellin për ndjekësit e tyre. Kjo është një ndihmë konkrete e tyre për të ruajtur qetësinë e nevojshme në të tilla situate, si dhe për të nxitur mbështetjen e të gjithë aktorëve për tejkalimin e gjendjes së vështirë dhe kthimin në normalitet sa më shpejt në zonat e prekura.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

28 Nëntor 2019

NJOFTIM MBI SOLIDARIZIMIN E QYTETARËVE PËR MBËSHTETJE TË FAMILJEVE TË PREKURA NGA TËRMETI

NJOFTIM MBI SOLIDARIZIMIN E QYTETARËVE PËR MBËSHTETJE TË FAMILJEVE TË PREKURA NGA TËRMETI
Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në zbatim të nenit 34 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe rregullores “Për transmetimin pa shpërblim të informacioneve, mesazheve dhe njoftimeve me interes të lartë për publikun e gjerë”, miratuar me vendimin e AMA-s, nr. 76 datë 04.04.2016, ka kërkuar nga të gjithë operatorët audiovizivë të transmetojnë pa pagesë spotin publicitar për dhënie kontributi në ndihmë të fatkeqësisë natyrore.
Duke mbajtur parasysh situatën e rëndë të krijuar për shkak të fatkeqësisë natyrore, tërmetit të datës 26 nëntor 2019, dhe pasgoditjeve vijuese, transmetimi i mesazhit të mësipërm është me interes të lartë për publikun e gjerë, pasi synon të ndërgjegjësojë qytetarët që të japin ndihmën e tyre në përballimin e kësaj situate.

AMA i bën thirrje publikut të gjerë të solidarizohet në mbështetje të familjeve të prekura nga tërmeti duke kontribuar gjithsecili sipas mundësive.

Më poshtë do të gjeni spotin publicitar:

 

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

28 Nëntor 2019

NJOFTIM PER MEDIA

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbledhjen e sotme, datë 25 Nëntor 2019, ndër të tjera trajtoi vijimësinë e procesit të digjitalizimit në qarqet ku ende nuk ka përfunduar ky proces.

Bazuar në të dhënat e monitorimeve të kryera së fundmi në terren, nga të cilat rezulton se qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë kanë mbulim më të mirë me sinjal numerik, krahasuar me qarqet e tjera (Kukës, Dibër, Gjirokastër), AMA unanimisht vendosi që:

  • Afati përfundimtar pӫr mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë të jetë data 31 mars 2020.

Nӫ zbatim të këtij vendimi, administrata e AMA-s, gjatë kësaj periudhe do të ndërmarrë masat e nevojshme ligjore, si vijimin e fushatës së informimit të publikut në allotmentet Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Vlorë, koordinimin me operatorët audiovizivë kombëtarë me qëllim marrjen e masave të nevojshme nga ana e tyre për instalimin e pikave të mbetura të transmetimit në allotmentet e sipërcituara si dhe mbulimin e plotë të territorit të këtyre qarqeve me sinjal numerik, koordinimin me operatorët audiovizivë lokalë/rajonalë të këtyre qarqeve me qëllim mbështetjen e programeve të tyre në rrjetet kombëtare numerike, si dhe vlerësimin lidhur me pajisjen e banorëve me pajisje marrëse DVB-T2 në këto qarqe.

Në përfundim, AMA u kërkon të gjithë operatorëve që operojnë në këto qarqe të marrin masat për respektimin e vendimit të AMA-s, si dhe u bën thirrje banorëve të këtyre qarqeve që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge, të pajisen me dekoder digjital tokësor të tipit DVB-T2 ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi, brenda datës 31 mars 2020.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

25 Nëntor 2019

 

AMA organizon Tryezën e Dytë të Diskutimit “Rregullimi ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në transmetimet audiovizive”

Të martën, më 19 nëntor 2019, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, organizoi në Tiranë Tryezën e Dytë të Diskutimit “Rregullimi ligjor në marrëdhëniet e punës së gazetarëve në transmetimet audiovizive”. Tryeza e Parë po mbi këtë çështje është zhvilluar po nga AMA në bashkëpunim me Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë në maj të vitit të kaluar.

Pikërisht dhe propozimet e sugjerimet konkrete që janë bërë nga komuniteti i gazetarëve në Tryezën e Parë ishin pikënisja e diskutimit, ku u përfshinë përfaqësues nga OSHMA-të, shoqatat dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e tyre, ligjvënës dhe zyrtarë e eskpertë nga institucionet publike që kanë në fokus marrëdhëniet e punës, profesorë dhe kërkues nga shkencat e komunikimit dhe gazetarisë, përfaqësues nga OSBE etj.

Synimi kryesor i Tryezës ishte hedhja e hapave të mëtejshëm në konceptimin dhe realizimin e një praktike ligjore dhe administrative që garanton siguri dhe kushte më të mira në redaksitë audiovizive, duke u bazuar në marrëdhënie të qëndrueshme mes punëmarrësit dhe punëdhënësit, në trajtimin dinjitoz dhe konform kuadrit ligjor shqiptar, si dhe akteve ndërkombëtare, ku Shqipëria është palë ose ka nënshkruar.

Kryetari i AMA-s, Gentian Sala, në fjalën hapëse evidentoi faktin se Autoriteti gjithmonë ka vlerësuar dhe vlerëson se në ushtrimin e profesionit të tyre gazetarët, redaktorët, reporterët a bashkëpunëtorët merr një rëndësi shumë të madhe respektimi i standardeve të marrëdhënieve të punës, duke i lidhur këto drejtpërdrejt me nivelin e lirisë, pavarësisë dhe integritetit të medias.

“Sikundër dhe në Tryezën e Parë mbi këtë temë po investohemi që të krijojmë një hapësirë të dobishme komunikimi dhe debati profesional dhe ekspertizë mbi gjetjen e zgjidhjeve më të mira, duke ftuar të gjitha palët e interesuara në këtë proces”.

Për kryetarin e AMA-s, jemi në kushtet “kur kemi një pikënisje, kemi një bazë konkrete me propozime nga Tryeza e Parë, ndaj dhe presim që puna të eci më tej. Duke konfiguruar dhe miratuar një sistem rregullativ të qëndrueshëm, që jep impakt pozitiv në performancën, rolin dhe përgjegjësitë e redaksive audiovizive. Pse jo, duke nxitur një proces të natyrshëm zinxhir të reflektimit dhe reagimit mbi marrëdhëniet e punës për të gjithë pjesët e tregut mediatik”.

Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Musa Ulqini, ka vlerësuar inciativën e AMA-s për të diskutuar me gjithë grupet e interesit për një aspekt shumë të ndjeshëm dhe ku ka nevojë për përmirësime ligjore. “Ne do të shikojmë dhe vlerësojmë çdo propozim apo kërkesë që do të na vijë nga shoqatat dhe organizatat e medias, duke i shndërruar këto në amendime dhe rregullime që e bëjnë sa më funksional kuadrin ligjor që fokusohet në marrëdhëniet e punës”.

Kryeinspektori në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Çështjeve Sociale, Arben Seferaj, prezantoi në Tryezë disa tregues të këtij institucioni për punësimin në sektorin mediatik, si dhe për transparencën në publikimin e të dhënave përmes informimit virtual. Ai ftoi drejtuesit e shoqatave dhe vetë gazetarët që të ishin bashkëpunues me Inspektoriatin për eficencë në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe për mosdiskrimimin e punëmarrësve.

Shefi i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në Fakultetin e Histori Filologjisë në Universitetin e Tiranës, prof. asoc. Mark Marku, u fokusua në diskutimin e tij tek garancia që duhet t’u jepet gazetarëve në ushtrimin e profesionit të tyre, në përgatitjen dhe përhapjen e përmbajtjeve. “Gazetari mund të ketë një rrogë të sigurtë, por nëse ai nuk lejohet të ushtrojë i lirë profesionin, atëherë nuk kemi bërë asgjë”.

Kryetari i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, Aleksandër Çipa, prezantoi për të pranishmit disa nga problemet më të mprehta me të cilat përballen gazetarët, duke vecuar propozimin për krijimin e “Fondit të Asistencës për Gazetarët”, që sipas tij do të jetë një suport i dobishëm për ta, krijuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe agjenci të tjera.  Çipa tha se në dekadën e fundit kishte më shumë ndjeshmëri dhe reagim publik për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të gazetarëve shqiptarë.

Përfaqësuesi i Citizen Channel, Lorin Kadiu, paraqiti në Tryezë një përmbledhje të gjetjeve kryesore të një studimi që kjo organizatë ka realizuar së bashku me Qendrën Shqiptare për Gazetari Cilësore, mbi marrëdhëniet e punës së gazetarëve shqiptarë.

Në debat u përfshinë dhe përfaqësues të tjerë të medias, duke nënvizuar nevojën e përmirësimeve ligjore në favor të marrëdhënieve më të mira të punës së gazetarëve, si dhe duke nxitur një proces vetrregullimi për këtë objektiv.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive             

Tiranë, 19.11.2019

NJOFTIM PËR DIGJITALIZIMIN

Finalizimi i procesit të digjitalizimit në qarqet Tiranë dhe Durrës, çon në pesë numrin e qarqeve në rang vendi, ku tashmë janë mbyllur transmetimet analoge. Me kalimin në transmetimet numerike në këto qarqe, ku është përqendruar numri më i madh i banorëve, rreth 80% e popullsisë tashmë ka akses në transmetimet digjitale.

Përmes kësaj teknologjie, publiku ka mundësi të ndjekë numër më të lartë programesh, (në Tiranë-Durrës transmetohen 38 kanale pa pagesë), mundësohen shërbime më cilësore, ofrohet më shumë mundësi zgjedhje, më shumë interaktivitet, rritet konkurrenca në treg dhe si rrjedhojë nxiten operatorët audiovizivë drejt përmirësimit të cilësisë së programeve televizive.

Ky proces me rëndësi mbarëkombëtar është produkt i një pune të gjatë dhe voluminoze të AMA-s në bashkëpunim me qeverinë, operatorët audiovizivë dhe publikun.

Në funksion të këtij procesi, AMA ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për të finalizuar me sukses këtë detyrim, duke plotësuar kuadrin rregullator, licencuar operatorët privatë kombëtarë numerike, koordinuar me operatorët për lirimin e frekuencave të zëna në mënyrë të paligjshme dhe migrimin (zhvendosjen) në frekuencat e përcaktuara, lirimin e brezit DD2 për t’u përdorur për rrjetet mobile. AMA ka ndërmarrë një fushatë të gjerë informuese për publikun përmes të gjithë kanaleve të komunikimit si dhe ka asistuar me strukturën Call Center për të informuar të gjitha shtresat e popullsisë, përfshirë moshën e tretë, të cilët kanë akses të kufizuar në teknologjitë e reja.

Gjithashtu, qeveria shqiptare në kuadër të këtij procesi ka shpërndarë 88 mijë dekodera falas për familjet që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, ka subvencionuar operatorët audiovizivë për mbulimin e pjesshëm të kostove që shoqërojnë procesin e digjitalizimit, si dhe ka akorduar fonde vjetore për financimin e fushatës së informimit publik.

Autoriteti i Mediave Audiovizive falënderon publikun për mirëkuptimin e treguar në të gjithë ecurinë e këtij procesi tejet sfidues për të gjithë aktorët e përfshirë. Proces i cili sjell një ndryshim rrënjësor në mënyrën e të parit televizor për shoqërinë dhe e rendit Shqipërinë në vendet evropianë të cilat kanë përqafuar teknologjinë e re si një detyrim ndërkombëtar që buron nga Marrëveshja Ndërkombëtare e Gjenevës 2006.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

8 Tetor 2019

 

Konferenca mediatike “Radiot fetare në gjuhën shqipe”

Përfaqësues nga radiot fetare, ekspertë dhe studiues të medias, deputetë dhe drejtues të institucioneve publike, klerikë të religjioneve, u mblodhën të mërkurën paradite në Tiranë në konferencën “Radiot fetare në gjuhën shqipe”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive, në rolin e organizatorit të aktivitetit synon që përmes prezantimeve dhe diskutimeve nga të pranishmit të nxjerrë në pah rolin dhe kontributin e redaksive fetare të komunitetit, në promovimin e tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve.

Ministrja e Kulturës znj.Elva Margariti në fjalën e saj u përqendrua tek rëndësia e këtij takimi edhe pse “ gjatë këtyre 30 viteve toleranca fetare është një nga vlerat më të mëdha që i është njohur Shqiptarëve”. Ministrja Margariti, u shpreh se temat që trajtojnë mediat fetare promovojnë mjedisin e tolerancës në Shqipëri dhe i bëjnë një shërbim të mirë asaj.

Nga Selia e Shenjtë mori pjesë Prefekti i Dikasterit të Vatikanit për Komunikimet Shoqërore, Dr. Paolo Ruffini, i cili në fjalën e tij u ndal tek rëndësia e komunikimit në shoqëri i radiove fetare dhe roli i tyre në krijimin e një mjedisi sa më të drejtë dhe të shëndetshëm për fjalën. Sipas tij, “asgjë sa radioja nuk u jep kaq kuptim fjalëve”.

Në këtë drejtim ai nënvizoi rëndësinë e radio Vatikanit, e cila prej 68 vitesh transmeton në gjuhën shqipe, zhvillimet historike të Shqiptarëve, përfshirë ndryshimin e sistemeve dhe sfidat më të mëdha me të cilat përballet shoqëria jonë.

“Zëri i Radio Vatikanit në gjuhën shqipe e shoqëroi udhën e bashkatdhetarëve tuaj gjatë kalvarit të diktaturës komuniste. Mbrojti dinjitetin e njeriut nga çdo formë abuzimi. Tregoi historinë e kombit tuaj, duke filluar nga ajo e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, “Athleta Christi”. I bëri të njohura vlerat, nënvizoi ndryshimet themelore e sinjalizoi ngjarjet më të rëndësishme, deri në agimin e lirisë e të demokracisë”, theksoi ai.

Rëndësia e radiove fetare, vijoi Ruffini, shihet gjerësisht në rolin e tyre për të hedhur farën e paqes, duke dëshmuar fenë. Siç edhe pohon Dokumenti për Vëllazërimin Njerëzor, nënshkruar në Abu Dabi, “dialog ndërmjet besimtarëve do të thotë të takohemi në hapësirën e jashtëzakonshme të vlerave të përbashkëta shpirtërore, njerëzore e shoqërore e ta investojmë gjithë këtë në përhapjen e virtyteve më të larta morale, nxitur nga fetë”.

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive z. Gentian Sala, u ndal tek vlera e këtij aktiviteti për nxitjen e bashkëpunimit fetar dhe forcimin e mëtejshëm të mesazheve paqtuese që këto institucione kanë dhënë në shoqëri. Z. Sala vlerësoi kontributin e radiove fetare të komunitetit të cilat përbëjnë një segment të tregut audioviziv që dallon nga pjesa tjetër, për qëndrueshmërinë e aktivitetit, vullnetarizmin e angazhimit të stafit në redaksi dhe për sasinë dhe larminë e temave që përgatiten nga vetë radioja.

Kryetari i AMA-s vijoi më tej se “ fillesat e këtyre radiove në vitin e “Mbrapshtë” 1997 kanë një domethënie të qartë për angazhimin e komuniteteve fetare në momentet e kaosit dhe trazirave sociale dhe politike të asaj periudhe”.

Radiot fetare janë refleksion i tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve të ndryshme në vendin tonë dhe kjo konferencë shërben si prezantim i rolit dhe ndikimit të tyre pozitiv në shoqërinë tonë multifetare, angazhimin për produkte cilësore dhe pasurimin me më shumë pozitivitet të besimit fetar brenda dhe jashtë objekteve të kultit, përfundoi z.Sala.

Për herë të parë transmetimet me përmbajtje fetare si dhe zyrtarë nga publiku shqiptar janë ndjekur prej 3 tetorit të vitit 1951, me fillimin nga puna të seksionit shqip të Radio Vatikanit.

Megjithëse aktiviteti fetar dhe liria e ushtrimit të besimit kanë qenë të ndaluara në Shqipërinë komuniste, sërish ka pasur shumë dëgjues të Radio Vatikanit që ndiqnin fshehurazi programet e saj.

Pas miratimit të ligjit për mediat audiovizive të vitit 2013, AMA, ka miratuar akte nënligjore që kanë bërë të mundur qartësimin e procedurave të licencimit të tyre, duke e konsoliduar këtë pjesë të tregut audioviziv, në shërbim të komuniteteve fetare dhe ndjekësve të transmetimeve të tyre. Aktualisht operojnë katër subjekte, radio Spektrum e komunitetit Musliman, Radio Maria e besimit Katolik, Radio Ngjallja e Kishës Ortodokse dhe Radio Dodona e Kryegjyshatës Bektashianë.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

2 tetor 2019