Select Page

Deklarata

Finalizimi i procesit të digjitalizimit të transmetimeve audiovizive

Digjitalizimi i transmetimeve audiovizive ka përfunduar plotësisht më datë 30 dhjetor 2020, duke realizuar dhe përmbushur në këtë mënyrë këtë detyrim ndërkombëtar dhe kombëtar të mbartur ndër vite.

Procesi i digjitalizimit të transmetimeve audiovizive, konsiderohet një zhvillim i rëndësishëm në fushën e medias, pasi sjell një ndryshim rrënjësor të mënyrës së të parit televizor. Procesi i digjitalizimit pritet të ketë një impakt të ndjeshëm social në shoqërinë shqiptare, pasi rritja e numrit të programeve televizive do të çojë në shtimin e mundësive të zgjedhjeve për qytetarët tanë, dhe kjo do të çojë në rritjen e konkurrencës në treg. Automatikisht rritja e konkurrencës do të nxisë operatorët audiovizivë drejt përmirësimit të cilësisë së programeve televizive shqiptare.

Tranzicioni në transmetimet digjitale televizive në Shqipëri ka kaluar përmes një rruge të gjatë dhe në përballje me një sërë sfidash, për rregullatorin, operatorët audiovizive si dhe teleshikuesit shqiptar.

Implementimi i këtij procesi në zbatim të kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi, është realizuar përmes një bashkëpunimi të ngushtë me të gjithë palët e përfshira në këtë proces, ku një rol kryesor ka pasur Autoriteti i Mediave Audiovizive. 

Përfitimet që sjell procesi i digjitalizimit janë të ndjeshme dhe të prekshme nga të gjithë qytetarët shqiptarë.

Në bazë të zonës së licensimit të OSHMA-ve të ndryshme, aktualisht qytetarët shqiptarë kanë mundësinë të kenë akses në një rang prej 28 deri ne 39 kanale të lira (pa pagesë).

Në kuadër të këtij procesi, AMA ka ndërmarrë aktivitete të ndryshme si:

  • Përgatitjen e kuadrit rregullator në mbështetje të ligjit 97/2013;
  • Licencimin e operatorëve privatë kombëtarë numerikë;
  • Lirimin e frekuencave të zëna në mënyrë të paligjshme;
  • Migrimin e operatorëve nga frekuencat që kishin në përdorim në frekuenca të tjera në mënyrë që frekuencat e rrjeteve kombëtare numerike të ishin të lira;
  • Përcaktimin e numrit logjik të programit për të gjithë operatorët në treg;
  • Miratimin e pagesës për mbështetjen e operatorëve lokalë/rajonalë në rrjetin kombëtar të operatorit publik shqiptar;
  • Organizimin e fushatës sensibilizuese për publikun e gjerë, në kuadër të informimit të përgjithshëm mbi procesin, si dhe detajeve të tjera teknike lidhur me mënyrat e aksesimit të transmetimeve digjitale;
  • Ngritjen e strukturës Call Center në mbështetje të publikut shqiptar për çdo paqartësi lidhur me procesin apo çdo informacion tjetër që u nevojitej.

Struktura Call Center do të vijojë edhe përgjatë vitit 2021 të ofrojë mbështetjen e saj ndaj nevojave të qytetarëve.

Në përfundim, AMA falënderon të gjithë aktorët që janë përfshirë në këtë proces dhe në mënyrë të veçantë operatorin publik shqiptar dhe të gjithë operatorët audiovizive lokalë/rajonalë dhe kombëtarë që kanë bashkëpunuar ngushtësisht me AMA-n në realizimin e këtij procesi.

Falënderojmë qytetarët shqiptarë që tashmë kanë përqafuar këtë teknologji të re me gjithë vështirësitë që ata kanë pasur, jo vetëm nga ana financiare por edhe në përdorimin e kësaj teknologjie.

 
AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Tiranë, më 13.01.2021

Tryeza e diskutimit – “Fëmijët dhe shprehitë e edukimit mediatik”

Ditën e enjte, më 17 dhjetor 2020, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, organizoi tryezën e diskutimit virtual me temë “Fëmijët dhe shprehitë e edukimit mediatik”, në vijim të aktiviteteve që AMA realizon me fokus mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme në transmetimet audio dhe audiovizive.

Autoriteti që nga viti 2017 ka mbështetur 5 projekte mbi edukimin mediatik dhe fëmijët, të organizuara nga organizatat e shoqërisë civile, një prej të cilëve ka qenë një konferencë ndërkombëtare në Tiranë majin e vitit të kaluar.

AMA e ka përfshirë angazhimin e tij në fushën e edukimit mediatik dhe në strategjinë e veprimit të institucionit në periudhën 2021-2023, aspekt që u vlerësua nga pjesmarrësit në tryezën e diskutimit virtual.

Prezentë në tryezë ishin zyrtarë dhe ekspertë nga institucionet dhe agjencitë publike të arsimit, nga Universiteti i Tiranës, subjekte të shoqërisë civile, apo kërkues të fushës, të cilët trajtuan problematika që lidhen me përfshirjen e edukimit mediatik në kurrikulat e nxënësve dhe studentëve, për kombinimin e njohurive teorike me aftësimin teknologjik, për nevojën e iniciativave vetërregulluese të redaksive gazetareske për të evituar lajmet e pavërteta dhe ato të shtrembëruara etj.

Diskutantët theksuan se edukimin mediatik duhet ta vendosim në fokus jo vetëm me fëmijët por edhe me vetë median. Në media transmetohen më së shumti kronika për fëmijët problematik dhe shumë pak kronika pozitive për këtë kategori, gjë që sjell demotivim tek brezi i ri.

U përmend dhe rasti i platformave rinore ku të rinjtë gjejnë gjithmonë më shumë veten të komunikojnë me njëri-tjetrin, për të mos rënë pre e bullizmit në mediat sociale.

Përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe nga Sektori i Zhvillimit të Kurrikulës në Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar, përmendën dhe faktin se në trajnimet e mësuesve do të futet edhe moduli i edukimi mediatik, i huazuar nga manuali i UNESCO-s. Impakti i pritshëm është se nxënënësi i edukuar mediatikisht, gjithashtu do të kërkojë cilësi nga media.

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 17.12.2020

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE DHE KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NËNSHKRUAJNË MEMORANDUM MIRËKUPTIMI

 

Me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, me fokus rëndësinë e garantimit të mbrojtjes nga diskriminimi në fushën e shërbimeve audiovizive Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nënshkruajnë memorandum mirëkuptimi.

Ky Memorandum mirëkuptimi synon institucionalizimin e bashkëpunimit dhe përcaktimin e rregullave dhe mënyrave brenda të cilave Institucioni i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Autoriteti i Mediave Audiovizive, do të zhvillojnë marrëdhëniet e tyre institucionale në kuadër të punës së përbashkët për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut, për çështje të interesit  të përbashkët që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi në fushën e mediave audio dhe/ose audiovizive.

Gjatë takimit të organizuar në ambientet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Z. Gentian Sala, Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive, theksoi se “…respektimi dhe mbrojtja e grupeve të margjinalizuara është në fokus të punës sonë ndaj dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve tona do të jetë një vlerë e shtuar në zgjidhjen e atyre problemeve që has ky kontingjent i shoqërisë”.

Z. Robert Gajda, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi u shpreh se”…. mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut, siç është dhe mbrojtja nga diskriminimi në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare, është një e drejtë legjitime e qytetarëve shqiptarë”.

Bazuar në këtë memorandum, palët angazhohen për realizimin e veprimtarisë së përbashkët për respektimin, forcimin  dhe avancimin e mbrojtjes së të drejtave themelore të njeriut, në mënyrë të veçantë, të të drejtave që lidhen me mbrojtjen e grupeve të margjinalizuara; rritjen e bashkëpunimit në drejtim të forcimit të zbatimit të legjislacionit në fuqi, të transparencës dhe të llogaridhënies; për të parandaluar e ndaluar rastet e veprimtarisë së  paligjshme, si dhe për të kërkuar ndërhyrje të ndryshme nga subjektet mediatike në vend sa herë që është e nevojshme.

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 23.11.2020

NJOFTIM PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE

Nisur nga pasqyrimi më i fundit nga mediat audiovizive i një rasti të rëndë si përpjekje për vetëvrasje i një pacienti në spitalin infektiv në Tiranë, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, apelon ndaj OSHMA-ve që të evitojnë transmetimin me detaje të akteve të tilla dëshpëruese.
 
Duke vlerësuar maksimalisht angazhimin dhe përkushtimin e redaksive audiovizive për të raportuar dhe mbuluar hap pas hapi dinamikën e pandemisë, si një ndihmë për qytetarët dhe institucionet në parandalimin apo zbutjen e pasojave nga përhapja e koronavirusit, transmetimi dhe ritransmetimi me imtësi i rrethanave tragjike në ekrane sjell impakt me nota dëshpëruese tek audienca.
 
Përballja e shoqërisë shqiptare me Covid-19, e cila, si kudo, ka prodhuar ndryshime në dinamikën e zhvillimit, ka prodhuar pengesa dhe ngadalësi, ka prodhuar vështirësi e stres tek popullata, tek sipërmarrësit a vendimarrësit e çdo niveli.
 
Redaksitë audiovizive kanë rol të pazëvendësueshëm në informimin dhe edukimin e publikut, por e drejta e tyre për informim të gjithanshëm dhe profesional do të ishte joproduktive nëse përzihet me raportime në mënyrë të ekzagjeruar të akteve dëshpëruese e fatkeqe, në këtë kohë të mbingarkuar psikologjikisht për popullatën, sidomos për ata të cilët kanë familjarë, të afërm apo miq e të njohur të tyre të prekur nga Covid -19, si dhe për ekipet shëndetësore që janë në vijën e parë të përballjes.
 
Informimi i balancuar dhe profesional nga redaksitë audiovizive ndihmon në kapërcimin e kësaj situate të paprecendentë, në parandalimin e rreziqeve të përhapjes së koronavirusit nga persona potecialisht të infektuar dhe në rikthimin në normalitet.
 
AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE
Tiranë, më 10.11.2020

KRYETARI I AMA-S TAKON MINISTRIN E INFORMATIKËS DHE ADMINISTRATËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive Gentian Sala zhvilloi një takim me Ministrin e Informatikës dhe Administratës të Maqedonisë së Veriut z. Jeton Shaqiri.

Gjatë këtij takimi u diskutua mbi nevojën për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet dy institucioneve rregullatorë të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, por edhe çdo problem që AMA mund të ketë në nivel qëndror në Maqedoninë e Veriut.
Kryetari i AMA-s, z. Sala vuri në dukje se mes institucioneve rregullatorë deri më tani bashkëpunimi lë për të dëshiruar, ndaj ka nevojë për një impuls të ri në këtë marrëdhënie.

“Autoriteti ka marrëdhënie të ngushta me Kosovën dhe Malin e Zi, por nuk mund të themi të njëjtën gjë edhe për autoritetin rregullator të Maqedonisë së Veriut. Besoj se është në interesin e të dy palëve të rrisim dhe forcojmë këtë bashkëpunim mes nesh, aq më tepër kur flasim për një hapësirë shqipfolëse dhe ku mediat shqiptare luajnë një rol të rëndësishëm informues dhe jo vetëm”.

Gjatë këtij takimi, të dy Shaqiri dhe Sala diskutuan mbi problematikat e brendshme në raport me rregullimin e medias. Ministri Shaqiri vuri në dukje impaktin që pritet të shkaktojë ligji i miratuar nga qeveria Maqedonase për tregun audioviz, ligj i cili parashikon ndër të tjera ndjekje penale për operatorët e mediave audiovizive në rast të mungesës së një deklarate nga ana e tyre lidhur me të drejtat e transmetimit për kanalet televizive vendase apo të huaja që ato transmetojnë.

Kryetari i AMA-s z.Sala shprehu shqetësim në lidhje me këtë çështje, e cila prek publikun shqiptar, por edhe platformat mediatike shqiptare që ofrojnë shërbim në Maqedoninë e Veriut.

Ata diskutuan dhe për efektet që ka shkaktuar Pandemia e Covid-19 në raport me median.

Të dy zyrtarët ranë dakord për të intensifikuar takimet në nivel të lartë drejtues dhe në nivel teknik me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe adresimin e çështjeve rregullatore mes dy vendeve.

Autoriteti i Mediave Audiovizive
Tiranë, 2 Nëntor 2020