+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Deklarata

NJOFTIM PËR DIGJITALIZIMIN

Finalizimi i procesit të digjitalizimit në qarqet Tiranë dhe Durrës, çon në pesë numrin e qarqeve në rang vendi, ku tashmë janë mbyllur transmetimet analoge. Me kalimin në transmetimet numerike në këto qarqe, ku është përqendruar numri më i madh i banorëve, rreth 80% e popullsisë tashmë ka akses në transmetimet digjitale.

Përmes kësaj teknologjie, publiku ka mundësi të ndjekë numër më të lartë programesh, (në Tiranë-Durrës transmetohen 38 kanale pa pagesë), mundësohen shërbime më cilësore, ofrohet më shumë mundësi zgjedhje, më shumë interaktivitet, rritet konkurrenca në treg dhe si rrjedhojë nxiten operatorët audiovizivë drejt përmirësimit të cilësisë së programeve televizive.

Ky proces me rëndësi mbarëkombëtar është produkt i një pune të gjatë dhe voluminoze të AMA-s në bashkëpunim me qeverinë, operatorët audiovizivë dhe publikun.

Në funksion të këtij procesi, AMA ka ndërmarrë hapat e nevojshëm për të finalizuar me sukses këtë detyrim, duke plotësuar kuadrin rregullator, licencuar operatorët privatë kombëtarë numerike, koordinuar me operatorët për lirimin e frekuencave të zëna në mënyrë të paligjshme dhe migrimin (zhvendosjen) në frekuencat e përcaktuara, lirimin e brezit DD2 për t’u përdorur për rrjetet mobile. AMA ka ndërmarrë një fushatë të gjerë informuese për publikun përmes të gjithë kanaleve të komunikimit si dhe ka asistuar me strukturën Call Center për të informuar të gjitha shtresat e popullsisë, përfshirë moshën e tretë, të cilët kanë akses të kufizuar në teknologjitë e reja.

Gjithashtu, qeveria shqiptare në kuadër të këtij procesi ka shpërndarë 88 mijë dekodera falas për familjet që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike, ka subvencionuar operatorët audiovizivë për mbulimin e pjesshëm të kostove që shoqërojnë procesin e digjitalizimit, si dhe ka akorduar fonde vjetore për financimin e fushatës së informimit publik.

Autoriteti i Mediave Audiovizive falënderon publikun për mirëkuptimin e treguar në të gjithë ecurinë e këtij procesi tejet sfidues për të gjithë aktorët e përfshirë. Proces i cili sjell një ndryshim rrënjësor në mënyrën e të parit televizor për shoqërinë dhe e rendit Shqipërinë në vendet evropianë të cilat kanë përqafuar teknologjinë e re si një detyrim ndërkombëtar që buron nga Marrëveshja Ndërkombëtare e Gjenevës 2006.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

8 Tetor 2019

 

Konferenca mediatike “Radiot fetare në gjuhën shqipe”

Përfaqësues nga radiot fetare, ekspertë dhe studiues të medias, deputetë dhe drejtues të institucioneve publike, klerikë të religjioneve, u mblodhën të mërkurën paradite në Tiranë në konferencën “Radiot fetare në gjuhën shqipe”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive, në rolin e organizatorit të aktivitetit synon që përmes prezantimeve dhe diskutimeve nga të pranishmit të nxjerrë në pah rolin dhe kontributin e redaksive fetare të komunitetit, në promovimin e tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve.

Ministrja e Kulturës znj.Elva Margariti në fjalën e saj u përqendrua tek rëndësia e këtij takimi edhe pse “ gjatë këtyre 30 viteve toleranca fetare është një nga vlerat më të mëdha që i është njohur Shqiptarëve”. Ministrja Margariti, u shpreh se temat që trajtojnë mediat fetare promovojnë mjedisin e tolerancës në Shqipëri dhe i bëjnë një shërbim të mirë asaj.

Nga Selia e Shenjtë mori pjesë Prefekti i Dikasterit të Vatikanit për Komunikimet Shoqërore, Dr. Paolo Ruffini, i cili në fjalën e tij u ndal tek rëndësia e komunikimit në shoqëri i radiove fetare dhe roli i tyre në krijimin e një mjedisi sa më të drejtë dhe të shëndetshëm për fjalën. Sipas tij, “asgjë sa radioja nuk u jep kaq kuptim fjalëve”.

Në këtë drejtim ai nënvizoi rëndësinë e radio Vatikanit, e cila prej 68 vitesh transmeton në gjuhën shqipe, zhvillimet historike të Shqiptarëve, përfshirë ndryshimin e sistemeve dhe sfidat më të mëdha me të cilat përballet shoqëria jonë.

“Zëri i Radio Vatikanit në gjuhën shqipe e shoqëroi udhën e bashkatdhetarëve tuaj gjatë kalvarit të diktaturës komuniste. Mbrojti dinjitetin e njeriut nga çdo formë abuzimi. Tregoi historinë e kombit tuaj, duke filluar nga ajo e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, “Athleta Christi”. I bëri të njohura vlerat, nënvizoi ndryshimet themelore e sinjalizoi ngjarjet më të rëndësishme, deri në agimin e lirisë e të demokracisë”, theksoi ai.

Rëndësia e radiove fetare, vijoi Ruffini, shihet gjerësisht në rolin e tyre për të hedhur farën e paqes, duke dëshmuar fenë. Siç edhe pohon Dokumenti për Vëllazërimin Njerëzor, nënshkruar në Abu Dabi, “dialog ndërmjet besimtarëve do të thotë të takohemi në hapësirën e jashtëzakonshme të vlerave të përbashkëta shpirtërore, njerëzore e shoqërore e ta investojmë gjithë këtë në përhapjen e virtyteve më të larta morale, nxitur nga fetë”.

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive z. Gentian Sala, u ndal tek vlera e këtij aktiviteti për nxitjen e bashkëpunimit fetar dhe forcimin e mëtejshëm të mesazheve paqtuese që këto institucione kanë dhënë në shoqëri. Z. Sala vlerësoi kontributin e radiove fetare të komunitetit të cilat përbëjnë një segment të tregut audioviziv që dallon nga pjesa tjetër, për qëndrueshmërinë e aktivitetit, vullnetarizmin e angazhimit të stafit në redaksi dhe për sasinë dhe larminë e temave që përgatiten nga vetë radioja.

Kryetari i AMA-s vijoi më tej se “ fillesat e këtyre radiove në vitin e “Mbrapshtë” 1997 kanë një domethënie të qartë për angazhimin e komuniteteve fetare në momentet e kaosit dhe trazirave sociale dhe politike të asaj periudhe”.

Radiot fetare janë refleksion i tolerancës dhe bashkëjetesës mes besimeve të ndryshme në vendin tonë dhe kjo konferencë shërben si prezantim i rolit dhe ndikimit të tyre pozitiv në shoqërinë tonë multifetare, angazhimin për produkte cilësore dhe pasurimin me më shumë pozitivitet të besimit fetar brenda dhe jashtë objekteve të kultit, përfundoi z.Sala.

Për herë të parë transmetimet me përmbajtje fetare si dhe zyrtarë nga publiku shqiptar janë ndjekur prej 3 tetorit të vitit 1951, me fillimin nga puna të seksionit shqip të Radio Vatikanit.

Megjithëse aktiviteti fetar dhe liria e ushtrimit të besimit kanë qenë të ndaluara në Shqipërinë komuniste, sërish ka pasur shumë dëgjues të Radio Vatikanit që ndiqnin fshehurazi programet e saj.

Pas miratimit të ligjit për mediat audiovizive të vitit 2013, AMA, ka miratuar akte nënligjore që kanë bërë të mundur qartësimin e procedurave të licencimit të tyre, duke e konsoliduar këtë pjesë të tregut audioviziv, në shërbim të komuniteteve fetare dhe ndjekësve të transmetimeve të tyre. Aktualisht operojnë katër subjekte, radio Spektrum e komunitetit Musliman, Radio Maria e besimit Katolik, Radio Ngjallja e Kishës Ortodokse dhe Radio Dodona e Kryegjyshatës Bektashianë.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

2 tetor 2019

NJOFTIM PËR SHTYP

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbledhjen e tij të zhvilluar sot, më datë 30 shtator 2019, vendosi mbylljen e transmetimeve analoge në qarqet Tiranë dhe Durrës, në 01 tetor 2019, si dhe shtyrjen e afatit të kalimit në transmetimet numerike për qarkun Vlorë, deri në një datë të dytë që do të përcaktohet në vijim nga AMA.

Bordi u njoh me masat e marra nga AMA gjatë kësaj periudhe për administrimin e procesit të kalimit në transmetimet numerike. Lidhur me pajisjen e popullatës me dekodera, nga të dhënat dhe informacionet e depozituara nga operatorë të ndryshëm tregtarë, ka rezultuar se në treg ka numër mëse të mjaftueshëm dekoderash, që plotësojnë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Kujtojmë se qeveria në kuadër të këtij procesi ka shpërndarë 88 mijë dekodera falas për familjet që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike.

AMA gjatë vitit të fundit ka intensifikuar dhe diversifikuar fushatën e informimit të publikut duke e përcjellë atë nëpëmjet mediumeve të ndryshme informative.

Me kalimin në transmetimet numerike, shikuesit kanë mundësi të ndjekin 38 kanale pa pagesë të cilat mund të shikohen nga të gjithë dekoderat e tipit DVB-T2, më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit. Mbulimi me sinjal numerik i territorit dhe cilësia e transmetimit përmes teknologjisë digjitale janë shumë herë më të larta krahasuar me teknologjinë analoge.

AMA, pavarësisht se pjesa më e madhe e qytetarëve tashmë janë të pajisur me dekodera, fton qytetarët që nuk janë pajisur ende me këtë pajisje, të marrin masa për të mundësuar aksesin në transmetimet televizive numerike.

 

Tiranë, 30 shtator 2019                        

 AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

AMA organizon tryezën e diskutimit “Fëmijët dhe reklamat në transmetimet audiovizive”

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi sot më datë 17 shtator 2019, tryezën e  diskutimit, me temë “Fëmijët dhe reklamat në median audiovizive”. Ky takim zhvillohet në funksion të zbatimit të prioriteteve të AMA-s por edhe të rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetë, përfaqësues të grupit të deputetëve “Miqtë e Fëmijëve”, nga OSHMA-të, organizatat jo qeveritare që kanë në fokus të punës së tyre liritë dhe të drejtat e fëmijëve, nga institucionet publike, ekspertë të fushës, etj.

Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte krijimi i një hapësire të dobishme për të diskutuar me të gjithë grupet e interesit, mbi aspekte të mbulimit në reklamat audiovizve të problematikave që lidhen me fëmijët.

Zëvendëskryetari AMA-s, z. Sami Nezaj që në hapje të tryezës theksoi rëndësinë që ka adresimi i duhur i çështjeve që lidhen me të drejtat e fëmijëve sidomos mbrojtja e tyre nga përmbajtja e dëmshme mediatike. Kodi i Transmetimit dhe akte të tjera nënligjore të miratuara nga Autoriteti, janë akte shumë të dobishme që ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e raportimit për fëmijët por edhe të hapësirave reklamuese të subjekteve audio dhe audiovizive, tha z. Nezaj.

Përfaqësuesja nga Grupi i Deputetëve “Miqtë e Fëmijëve”, Znj. Blerina Gjylameti, pasi përshëndeti iniciativat e fundit të AMA-s për veprimtari sensibilizuese për mbrojtjen e të miturve, shprehu gadishmërinë për të intensifikuar kontributin e Kuvendit të Shqipërisë dhe posaçërisht të Grupit “Miqtë e Fëmijëve” në përmirësimin e klimës mediatike dhe koordinimin më të mirë mes institucioneve publike dhe shoqërisë civile.

Z. Arben Muka, Drejtor në Drejtorinë e Programeve, në AMA, prezantoi aspekte të angazhimit të institucionit, duke nxjerrë në pah proceset e shqyrtimeve analitike të përmbajtjeve të emetuara, si dhe të të gjitha ankesave që mbërrijnë. AMA është e vëmendshme edhe për përmirësimet e kuadrit rregullator që të reflektojnë dukuri dhe problematika konkrete që evidentohen nga transmetimet e përmbajtjeve audio dhe audiovizive.

Kryetari i Këshillit të Ankesave pranë AMA-s, z. Urim Bajrami, njohu të pranishmit me procedimin e Këshillit për ankesat që vijnë nga individët apo subjektet duke pasur përparësi ato që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve. Ai paraqiti një përmbledhje të punës së këtij Këshilli dhe të ankesave të shqyrtuara, ku 40% e tyre kanë si subjekt fëmijët. Z. Bajrami përmendi dhe pjesë të Kodit të Transmetimit mbi reklamat dhe fëmijët.

Diskutimi u përqendrua te koordinimi i institucioneve në evidentimin e rasteve të shkeljes së Kodit të Transmetimit si dhe mundësinë e organizimit të fushatave të informimit dhe ndërgjegjësimit me redaksitë audiovizive por edhe me vetë prindërit dhe komunitetin e fëmijëve.

17 shtator 2019 

NJOFTIM PËR MEDIAN

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në vijim të shqyrtimit të ankesave të mbërritura pranë Autoritetit në lidhje me mungesën e sinjalit të televizionit kombëtar “Klan” dhe televizionit “Klan Plus” në platformën satelitore “Digitalb”, ka ndjekur procedurat përkatëse administrative, në cilësinë e autoritetit rregullator të shërbimeve audiovizive, në mbrojtje të interesit publik.

AMA ka kërkuar zyrtarisht prej shoqërisë “Digit-Alb”sh.a., dhe televizionit “Klan” paraqitjen e shpjegimeve si dhe dokumentacionin përkatës për këtë çështje.

Po ashtu, AMA i është drejtuar Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, duke kërkuar ndërhyrjen e këtij institucioni, me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive, në zbatim të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit lidhur midis dy institucioneve tona.

Në vijim të komunikimeve të mëtejshme shkresore, shoqërisë “Digitalb” sh.a., iu kërkua të depozitojë kontratën tip që kjo shoqëri lidh me abonentët e saj, kontratë e cila në thelbin e saj parashikon, ndër të tjera, se “Digitalb mund të ndryshojë përmbajtjen e programeve të tij gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, sipas politikave dhe programacionit që vendos “Digitalb”. Kontrata në fjalë iu dërgua Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorit si institucion përgjegjës për vlerësimin e plotë të çështjes. Deri tani nuk ka ende një vlerësim nga ky Komision mbi kërkesat tona.

AMA rithekson se mbetet e angazhuar për të bashkëpunuar ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

9 shtator 2019

Njoftim për digjitalizimin

Bordi drejtues i Autoritetit të Mediave Audiovizive u mblodh sot, me datë 29.08.2019 dhe trajtoi si një ndër çështjet kryesore ecurinë e procesit të Digjitalizimit në qarqet Tiranë, Durrës, Vlorë.

Në kuadër të vlerësimit dhe analizimit të situatës në lidhje me informimin e qytetarëve për procesin e digjitalizimit si dhe pajisjen e tyre me dekodera, AMA ka kryer sondazhe periodike me një kampion prej 1600 të intervistuarish. Nga sondazhet e kryera ka rezultuar se një numër i konsiderueshëm qytetarësh shohin vetëm transmetime analoge.

AMA gjithashtu ka kërkuar informacion nga operatorët ekonomikë në treg lidhur me sasinë e dekoderëve që disponojnë. Ky informacion nuk është vënë në dispozicion nga disa operatorë, kryesisht platformat audiovizive të cilat tregtojnë dekodera. Gjithashtu, informacion i është kërkuar edhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave lidhur me sasinë e dekoderëve të importuar në vendin tonë, por informacioni i përcjellë nuk konsiderohet i plotë edhe nga vetë ky autoritet.

Në mungesë të këtyre informacioneve, AMA nuk mund të identifikojë sasinë e dekoderëve të disponueshëm në treg me qëllim plotësimin e nevojave të popullsisë e cila ende nuk është pajisur me dekoder.

Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij procesi, përcaktimet në Strategjinë për Kalimet në Transmetime Numerike, sipas të cilës transmetimet analoge në një zonë të caktuar mbyllen pasi e gjithë popullsia (ose pjesa më e madhe e saj të jetë pajisur me marrës numerikë), dhe referuar rekomandimeve të lëna nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, si dhe duke vlerësuar faktin që në qarqet Tiranë, Durrës dhe Vlorë, banon gjysma e popullsisë së vendit dhe impakti i këtij procesi është i ndjeshëm tek shumë qytetarë, Bordi i AMA-s unanimisht vendosi:

  • Shtyrjen e afatit të mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Tiranë, Durrës dhe Vlorë me 30 ditë.
  • Operatorët ekonomike në treg, kryesisht platformat audiovizive të cilët tregtojnë dekodera, të vënë në dispozicion të AMA-s informacionin e kërkuar në mënyrë të përsëritur, lidhur me sasinë e dekoderëve që disponojnë.
  • Operatorët privatë kombëtarë të cilët ende nuk mbulojnë me sinjal numerik zonat urbane (Bashkitë Sarandë, Himarë), të marrin masa të menjëhershme për shtrimin e  infrastrukturës digjitale edhe në këto zona.
  • T’i drejtohet qeverisë me kërkesën për ngritjen e menjëhershme të Komitetit Ndërinstitucional të punës për ndjekjen e procesit të digjitalizimit, i cili nuk është funksional që prej shtatorit 2017.

Bordi i AMA-s vlerësoi se shtyrja e afatit me 4 javë nga njëra anë do t’u krijojë mundësi qytetarëve të marrin masat e nevojshme në mënyrë që të përfitojnë shërbimin audioviziv dhe nga ana tjetër operatorëve u jepet mundësia të realizojnë një shërbim më të mirë ndaj qytetarëve.

 

AMA kërkon mirëkuptimin e qytetarëve tashmë të pajisur me dekodera si dhe të operatorëve audiovizivë të cilët kanë përfunduar implementimin e infrastrukturës digjitale dhe kanë dalë me oferta për qytetarët, dhe në veçanti Operatorit Publik Shqiptar, lidhur me këtë vendim.

 

Së fundmi, i bëjmë thirrje qytetarëve të pajisen me dekodera në mënyrë që të përfitojnë shërbimet audiovizive digjitale.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

29 Gusht 2019

Njoftim për median

Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë tre ditëve të fundit ka marrë një numër të konsiderueshëm ankesash nga qytetarët në lidhje me mungesën e sinjalit të Televizionit Kombëtar “Klan” dhe “Klan Plus” në platformën satelitore “Digitalb” dhe në dy nga platformat IPTV që ritransmetojnë paketën televizive “Digitalb”.

Në këto kushte, Këshilli i Ankesave pranë AMA-s ka mbledhur të gjithë ankesat e mbërritura pranë institucionit dhe ka nisur procedimin  konform ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, së pari duke kërkuar informacion nga platforma “Digitalb” dhe Televizioni “Klan”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive në mbështetje të interesit më të lartë publik, në zbatim të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, nënshkruar në datën 13 qershor 2019, ka kërkuar ndërhyrjen e këtij institucionit me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive.

AMA mbetet e angazhuar për adresimin e plotë të situatës së krijuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

06.08.2019