+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Deklarata

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Grupi i deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në Kuvendin e Shqipërisë, në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA), organizuan sot më datë 12 korrik 2019, tryezën e përbashkët të diskutimit, me temë “Fëmijët në median audiovizive”. Ky takim zhvillohet në funksion të zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit për AMA-n.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetë, përfaqësues të mediave audiovizive, përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve shtetërore, etj.
Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte krijimi i një hapësire të dobishme për të diskutuar me të gjithë grupet e interesit, mbi aspekte të mbulimit të problematikave që lidhen me raportimin e fëmijëve në median audiovizive.

Zëvendëskryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Vasilika Hysi, njëkohësisht zëvendëskryetare e Grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në fjalën e saj falenderoi Autoritetin e Mediave Audiovizive për fillimin e punës për zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë dhe theksoi rolin e Autoritetit në çështje sensitive sikurse janë të drejtat e fëmijëve. Duke shprehur mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë ndaj AMA-s për të adresuar çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve, znj. Hysi tha se kjo tryezë diskutimi është një vlerë e shtuar dhe një moment i mirë reflektimi për aktorët e përfshirë, median, shoqërinë dhe komunitetin, mbi rolin e tyre në edukimin e fëmijëve.

Ndërsa zj. Milva Ekonomi, Zëvendëskryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë, foli për rëndësinë që ka sot bashkëpunimi institucional, por edhe më gjerë, për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Ajo theksoi rëndësinë e monitorimit të përmbajtjeve audiovizive, kryesisht me fokus dhunën ndaj fëmijëve dhe reklamat për pijet energjike dhe pijet e gazuara me sheqer të shtuar, si produkte të dëmshme për mirërritjen e fëmijëve.
Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, në fjalën e tij u ndal tek puna që ka kryer ky institucion në funksion të mbrojtjes së fëmijëve në transmetimet audiovizive. Z. Sala vlerësoi se ka një rritje të ndërgjegjësimit të medias, por edhe të publikut ndaj kësaj problematike. Ai nënvizoi nevojën për rol të shtuar të operatorit publik si i vetmi organ që ka në fokus mbi të gjitha interesin e publikut. Gjatë 5 viteve të fundit, vijoi z. Sala, “jemi përpjekur të bashkërendojmë punën dhe aktivitetin e të gjithë aktorëve të përfshirë, në mënyrë që të adresojmë si duhet këtë problematikë”. Momenti kulmor i kësaj veprimtarie ka qënë dhe vendimi i Bordit të AMA-s, që ka përcaktuar si prioritet mbrojtjen e fëmijëve në transmetimet audiovizive”.
Znj. Elma Tërshana dhe znj. Julia Alushi nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, prezantuan gjetjet e studimit të kryer në bashkëpunim me UNICEF-in mbi “Portretizimin e fëmijëve në media”.
Kryetari i Këshillit të Ankesave pranë AMA-s, z. Urim Bajrami, paraqiti një përmbledhje të punës së këtij Këshilli që prej muajit prill 2016, kur u konstitua kjo strukturë, duke nënvizuar vlerësimin për çdo ankesë të adresuar dhe shpjeguar praktikën e mirë të krijuar për shqyrtimin e ankesave.
Takimi vijoi më pas me diskutime nga pjesëmarrësit në tryezë, që do të pasohet nga takime të tjera edhe në të ardhmen.

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Me ftesë të Drejtorit të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, Dom David Xhuxha, një delegacion i Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, po zhvillon takime pune në redaksinë e këtij stacioni, që ka nisur nga transmetimi që gjatë periudhës së regjimit komunist në vendin tonë.

Delegacioni i Autoritetit ka në përbërje Kryetarin, z. Gentian Sala, Zëvendëskryetarin z. Sami Nezaj, anëtarin e bordit z. Agron Gjekmarkaj dhe Drejtorin e Programacionit z. Arben Muka.

Në takimet që janë zhvilluar është folur për radiot religjoze në vendin tonë, ndikimin dhe angazhimin e tyre për të evidentuar tolerancën dhe bashkëjetesën mes besimeve të ndryshme. Është vlerësuar bashkëpunimi mes redaksive të radiove fetare, të besimit mysliman, ortodoks e katolik, si dhe përpjekjet që bëjnë për larminë programore dhe profesionalizmin.

Përfaqësuesit e delegacionit të AMAs u ftuan dhe në një bisedë në studion e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, ku u nënvizua dhe propozimi për të organizuar në Tiranë një tryezë diskutimi me përfaqësues të të gjithave radiove fetare në Shqipëri, si dhe ku do të ftohen dhe ekspertë të medias e komunikimit, pedagogë dhe kërkues të gazetarisë, klerikë nga të gjitha komunitetet fetare etj.

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                       

2 Korrik 2019

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mediave Audiovizive dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në fushë e mbrojtjes së konsumatorit

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive z. Gentian Sala, bashkë me Ministren e Financave dhe Ekonomisë znj. Anila Denaj, nënshkruan sot Marrëveshjen e Bashkëpunimit për mbrojtjen e interesit të përgjithshëm të konsumatorëve në fushën e mediave audiovizive, gjatë praktikave tregtare të ofrimit të shërbimeve nga operatorët e fushës.Mbrojtja e konsumatorit është një ndër politikat më të rëndësishme të qeverisë dhe AMA-s dhe për të garantuar këtë, është detyrim i institucioneve shtetërore jo vetëm të hartojnë politika dhe akte ligjore, por t’i bëjnë ato sa më funksionale dhe të zbatueshme. Këtij qëllimi do t’i shërbejë dhe kjo Marrëveshje, e cila i hap rrugë bashkëpunimit mes dy institucioneve tona përmes një platforme komunikimi transparente, në funksion të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm publik.

Autoriteti i Mediave Audiovizive     

12 Qershor 2019

Zhvillohet takimi i radhës me operatorët lokalë/rajonalë për procesin e digjitalizimit dhe kompensimin financiar në kuadër të kalimit në transmetimet numerike

Autoriteti i Mediave Audiovizive, (AMA), organizoi sot më datë 11 qershor 2019, tryezën e diskutimit mbi procesin e digjitalizimit dhe procedurën e kompensimit financiar në kuadër të kalimit në transmetimet numerike.

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin përfaqësues nga operatorët lokalë/rajonalë, përfaqësues nga Shoqata e Transmetuesve Radiotelevizivë Kabllorë Valorë, (RRTL), si dhe përfaqësues të Komisionit Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi masën, mënyrën e kompensimit si dhe procedura e administrimit dhe kryerjes së pagesave për kompensimin financiar të subjekteve ekzistues lokalë/rajonale, në zbatim të ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, të ndryshuar.

Zëvendëskryetari i AMA-s, z. Sami Nezaj, në fjalën e tij hyrëse falënderoi për pjesëmarrjen operatorët dhe theksoi se AMA është e angazhuar t’i mbështesë operatorët lokalë/rajonalë në  shqetësimet e tyre në lidhje me zbatueshmërinë e ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, i ndryshuar, duke i dhënë kështu hapësire në këtë tryezë për të paraqitur problematikat jo vetëm për procesin e kompensimit por edhe më gjerë, procesin e mbylljes së transmetimeve analoge në tërësi.

Z. Dritan Xhelili, Drejtor Kabineti në AMA, theksoi rëndësinë e procesit të kompensimit të pjesshëm të operatorëve, për tarifën e mbështetjes së tyre në rrjet numerik, duke evidentuar impaktin e tij të drejtpërdrejtë në mbështetjen e operatorëve privatë lokalë/rajonalë, të cilët duke qenë më pranë komuniteteve lokalë, përfaqësojnë vlera të pluralizmit të mendimeve.

Po ashtu në takim, u trajtua problematika lidhur me rishikimin e tarifës së mbështetjes në rrjetin numerik të operatorit publik, i cili bazohet në shpenzimet faktike të kryera për funksionimin e rrjetit të RTSH-së.

Pjesëmarrësit në takim pretenduan se ligji 34/2017, nuk trajton dëmin financiar, që u është shkaktuar operatorëve lokalë/rajonalë, investimet e të cilëve ndër vite nuk janë marrë në konsideratë gjatë hartimit të këtij ligji, duke kundërshtuar gjithashtu edhe masën totale të kompensimit për këtë kategori.

Diskutimi vijoi me debate mbi zbatimin e ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, të ndryshuar.

AMA do të vijojë të punojë ngushtësisht me të gjithë Ofruesit e Shërbimit Mediatik me qëllim që procesi i kalimit në transmetimet numerike të realizohet me sukses në të gjithë territorin e vendit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

11 Qershor 2019

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi (EKIP) nënshkruan, më datë 30 maj 2019, një memorandum bashkëpunimi për “Mirëkuptim dhe Shkëmbim të Informacionit në fushat e Komunikimeve Elektronike dhe Mediave Audiovizive”.

Në mjediset e EKIP, u pritën Zëvendëskryetari i AMA-s, Z. Sami Nezaj, Drejtori i Kabinetit në AMA, Z. Dritan Xhelili, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe TIK Znj. Elkeda Domi.

Në ndjekje të axhendës, pas fjalës përshëndetëse të Presidentit të Këshillit të EKIP, Z. Branko Kovijanic, Z. Sami Nezaj falënderoi homologët tanë për bashkëpunimin e deritanishëm dhe vuri theksin në rëndësinë e vijimit të këtij bashkëpunimi në kuadër të interesave tona të përbashkëta. Në takim u prezantua gjithashtu situata e tregut të komunikimeve elektronike në Malin e Zi dhe situata e tregut audio/audiovizivë në Shqipëri si dhe u diskutua për  rëndësinë e rregullimit efektiv të sektorit të komunikimeve elektronike dhe të medias audiovizive si dhe promovimin e mëtejshëm të aktiviteteve dhe marrëdhënieve miqësore midis palëve.

Ky Memorandum do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë dhe do të ofrojë mbështetje në lidhje me zhvillimin e sektorit të komunikimeve elektronike dhe medias audiovizive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi do të vazhdojnë më tej dialogun e ndërsjelltë ndërmjet tyre në mbështetje të memorandumit të nënshkruar.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30 Maj 2019

 

Shtyrje afati për procedurën thirrje për aplikim projektesh

SHTYRJE AFATI PËR PROCEDURËN  THIRRJE PËR APLIKIME PROJEKTESH (2)

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) në vijim të “Thirrjes për Aplikime Projektesh (2)” për institucione që lidhen me mediat dhe organizata të shoqërisë civile, njofton se afati i paraqitjes së propozimeve për projekte i parashikuar për në daën 03.06.2019, ora 11.00, shtyhet për në datën 10.06.2019, ora 11.00.

Propozimet e depozituara në vijim të shpalljeve publike të AMA-s, do të hapen në datën 10.06.2019, ora 11.00.

 

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

31 Maj 2019

 

Njoftim për median

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në mbledhjen e datës 16.05.2019, ka marrë në shqyrtim reagimet mbi qëndrimet që janë mbajtur në rubrikën “Be Coffee”, të emisionit “E diela shqiptare”, transmetuar në televizionin kombëtar “Klan”, më datë 03.02.2019, mbi figurën e dëshmorit Mujo Ulqinaku.

Pasi ka dëgjuar relacionin e Këshillit të Ankesave mbi trajtimin e kësaj çështjeje vërejti se:

Akti i rezistencës dhe kontributi me sakrificën më sublime nga dëshmori Mujo Ulqinaku në momente tragjike për vendin, dukshëm ka marrë vlerësime të papërshtatshme dhe joetike nga autorët dhe aktorët e materialit humoristik. Përmendja me emër dhe mbiemër e tij në një krijim artistik dhe karakterizimi me nota qesharake e cinike shkojnë në favor të denigrimit për ata që konkretisht kontribuuan në mbrojtje të atdheut.

Ne vlerësojmë përfshirjen e përmbajtjeve humoristike dhe satirike në dobi të argëtimit dhe zbavitjes së ndjekësve të transmetimeve audiovizive, por kërkojmë dhe mirëkuptimin e krijuesve dhe aktorëve, për të mos tejkaluar normat etike, që shkaktojnë reagime negative në publik, sidomos në rastet e figurave historike dhe kombëtare.

Ndaj, AMA tërheq vëmendjen ndaj televizionit “Klan”, si dhe OSHMA-ve të tjera, për të pasur në konsideratë shmangien e krijimit të situatave të papërshtatshme që zbehin dhe nënvlerësojnë rolin, kontributin dhe nderimin e figurave historike të kombit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

16.05.2019

Zhvillohet konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Fëmijët dhe edukimi mediatik: përballë sfidave të reja”

Sot zhvilloi punimet në Tiranë, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Fëmijët dhe edukimi mediatik: përballë sfidave të reja. Kjo konferencë u organizua nga Instituti Shqiptar i Medias me mbështetjen e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, në kuadër të aktiviteteve të organizuara për 20 vjetorin e themelimit të Autoritetit.

Në nisje të kësaj konference, Kryetari i AMA-s, z.Gentian Sala, vlerësoi punimet e kësaj konference të cilat janë një vlerë e shtuar dhe një moment i mirë reflektimi për aktorët e përfshirë, median, shoqërinë dhe komunitetin mbi rolin e tyre.

Z. Sala theksoi rëndësinë që përbën mbrojtja e fëmijëve dhe trajtimi i tyre në media për Autoritetin, i cili e ka renditur si një ndër prioritetet kryesore të punës së tij.

Kryetari i AMA-s u ndal tek roli i Operatorit Publik, i cili duhet të shërbejë si model që bën diferencën por dhe referencën në media përsa i përket trajtimit të temave për fëmijë.

AMA, vijoi ai, “aleat të parë për çështje etike, për larminë dhe cilësinë e programeve për fëmijë duhet të kishte operatorin publik. RTSH ka fonde, nuk ka kërcënimin e të ardhurave nga reklamat për shkak të financimit nga qytetarët. Disponon kohë televizive, ka 12 kanale në të cilat mund të trajtojë tema të larmishme dhe të ndryshme për fëmijët, ka ligjet dhe potencialin për të marrë programe dhe disiplina të ndryshme nga homologët europianë”.

Ministrja e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, znj. Besa Shahini foli për rëndësinë që ka sot media në formimin e të rinjve dhe opinionit publik. Ministrja referoi shifra lidhur me besueshmërinë në media, ku siç tha ajo, “më shumë se 50 % e popullsisë beson dhe e merr për të vërtetë secilin lajm që dëgjon”. Znj. Shahini vuri në vëmendje se duhet të jemi vigjilent për të mos e marrë si të vërtetë çdo gjë që na thuhet nga media. Është e rëndësishme, nënvizoi ministrja, që të gjenden instrumentat për të edukuar jo vetëm fëmijët por të gjitha moshat mbi funksionimin dhe përmbajtjet mediatike. Znj. Shahini u shpreh e hapur mbi pranimin e mendimit të ekspertëve në lidhje me implementimin e teksteve të Edukimit Mediatik në shkollat shqiptare.

Drejtori i Institutit Shqiptar të Medias z. Remzi Lani në fjalën e tij vuri theksin në seriozitetin me të cilën duhet ta marrim Media Literacy. Ka ardhur koha, tha ai, që të përfshihet në kurrikulën shkollore lënda e Edukimit Mediatik, nga nivelet më të ulëta në ato më të larta. Në këtë mënyrë nuk do të jemi konsumatorë të verbër të asaj që na serviret por do të jemi të pajisur me filtra dhe me mendim kritik.

Përfaqësues i UNICEF në Shqipëri z. Roberto de Bernardi, tha se çështja e fëmijëve në audiovizual duhet të zgjidhet sa më shpejt. Megjithatë, ai pranoi se koncepti “media literacy” ka ndryshuar me kalimin e kohës, kjo për ndikimin gjithnjë e më të madh të teknologjisë në median tradicionale. 3/4 e fëmijëve shqiptarë, tha z. de Bernardi zotërojnë një aparat celular, smart, përmes të cilëve informohen.

Konferenca vijoi me diskutimin në tre panele, mbi tema specifike në lidhje me të drejtat e fëmijës në median audiovizive.

Të drejtat e fëmijëve dhe edukimi mediatik, standardet dhe praktikat ndërkombëtare, u sollën në vëmendje të pjesëmarrësve standardet dhe praktikat europiane mbi të drejtat e fëmijëve dhe edukimin mediatik. Ekspertët ndërkombëtare, drejtorë mediash dhe lektorë diskutuan mbi këtë problematikë si një sfidë reale e ditëve të sotme.

Raportimi i fëmijëve në median shqiptare: një perspektivë gazetareske, ishte diskutimi i panelit të dytë. Me këtë rast u paraqiten gjetjet e para të një monitorimi të mbulimit të fëmijëve nga media elektronike. Paneli me përfaqësues të AMA-s, ekspertë të medias, por dhe agjencinë shtetërore për të drejtat e fëmijëve, diskutoi mbi situatën dhe instrumentët e duhur për të ndërhyrë në përmirësimin e raportimit dhe trajtimit të këtyre rasteve.

Paneli i tretë u ndal tek edukimi mediatik dhe fëmijët një perspektivë e shoqërisë civile, diskutoi mbi të dhëna dhe raste konkrete të raportimeve në media dhe pasojat që ka sjellë raportimi në media në jetën e këtyre fëmijëve dhe familjeve.

Në këtë aktivitet ishin të përfshirë të gjithë institucionet dhe aktorët e dorës së parë që merren dhe trajtojnë problematika lidhur me mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive                            

Tiranë, 15.05.2019