+355 67 303 3000 info@ama.gov.al
Select Page

Deklarata

Delegacioni i AMA-s në Kuvendin e Republikës së Kosovës

Një delegacion nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, kryesuar nga kryetari Z. Gentian Sala ishte sot dt.12.10.2020 në Kuvendin e Republikës së Kosovës në Prishtinë, në një takim zyrtar në Komisionin Parlamentar për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media, në prezencë të kryetarit Z. Mërgim Lushtaku, dy nënkryetarëve, Z. Valon Ramadani dhe Z. Albert Kinolli, si dhe deputetëve të tjerë në komision. Në shkurt të vitit 2019 përfaqësues të komisionit kanë qenë për vizitë në mjediset e AMA-s në Tiranë.

Gjatë takimit, drejtuesit e delegacioneve, Z. Sala dhe Z. Lushtaku, kanë vlerësuar bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e rregullimit të transmetimeve audiovizive, si dhe prezencën më të shtuar dhe të larmishme të programeve televizive nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.

Ashtu si dhe në takimin e parë të zhvilluar në Tiranë, pjesa më e madhe e diskutimit u fokusua tek procesi i digjitalizimit. Avancimi i procesit në tregun audioviziv të Shqipërisë, u përshkrua si një përvojë për Kosovën, si në përmirësimet e nevojshme të kuadrit ligjor, ashtu dhe në aspektet teknike dhe teknologjike. Fakti që rreth 30 përqind e qytetarëve në Shqipëri kanë mundësi të ndjekin deri në 39 kanale pa pagesë, u gjykua nga deputetët e pranishëm si një impakt shumë i dobishëm i digjitalizimit për popullatën që nuk ka të ardhura të mjaftueshme financiare për shërbime audiovizive me pagesë.

Delegacioni nga Kosova shprehu gatishmërinë për një vizitë të afërt pune në mjediset e AMA-s në Tiranë, për të diskutuar mbi qasjet e duhura në legjislacion. apo në ndërtimin e infrastrukturës së përshtatshme teknologjike për të avancuar në procesin e digjitalizimit edhe në Republikën e Kosovës.

Z. Sala përmendi dhe rekomandimin e Kuvendit të Shqipërisë që AMA të intensifikojë kooperimin me institucionin homolog në Kosovë, KPM. Ai informoi deputetët e Komisionit Parlamentar për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe Media në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe për akordin mes dy rregullatoreve në Tiranë dhe në Prishtinë për trajtimin sa më të shpejtë dhe profesionalisht të rasteve të ankesave që bëjnë qytetarët apo subjektet nga të dy shtetet për përmbajtjet audiovizive të transmetuara.

Kjo u vleresua nga deputetët e pranishëm në takim, të cilët kanë nxitur bashkëpunimin më të ngushtë mes AMA-s dhe KPM-së, në shërbim dhe në dobi të publikut në Shqipëri dhe në Kosovë.

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

12.10.2020

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Ministria e Kulturës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Ministria e Kulturës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi, për realizimin e projekteve të përbashkëta audiovizuale mbi promovimin e trashëgimisë kulturore

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Ministria e Kulturës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, për realizimin e projekteve të përbashkëta audiovizuale mbi promovimin e trashëgimisë sonë kulturore.

AMA miratoi fondin me vlerë 7.2 milionë lekë për Ministrinë e Kulturës për prodhime audiovizuale, që kanë në fokus edukimin mediatik, lidhur me artin dhe kulturën në media.

Projektet që mbështet AMA janë: Muzeu i ri i Filmit, një ndër projektet e Ministrisë së Kulturës; realizimi i videotureve për “Itinerarin Fishtian”, që rrëfen gjithë rrugëtimin jetësor dhe krijues të At Gjergj Fishtës apo Via Egnatian, një nga rrugët mijëravjeçare, që lidhte Lindjen me Perëndimin.

Konteksti i ri, i krijuar prej pandemisë Covid-19, i vendosi institucionet kulturore përpara një realiteti të ri, që kërkon një qasje të re tek publiku, sidomos ai i grup moshave të reja. Në këtë këndvështrim po shihen të gjitha format e bashkëpunimit, që i ofrojnë publikut një produkt i cili i afron ata me trashëgiminë kulturore dhe artin.

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve, e cila u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Kulturës, ministrja Znj. Elva Margariti u shpreh se “gjetja e partnerëve të duhur, është një hallkë kyç në çuarjen përpara të disa projekteve, që synojnë promovimin e kulturës sonë, dhe AMA është pikërisht një nga ata partnerë që i përgjigjet më së miri vizionit të Ministrisë së Kulturës, për realizimin e një “revolucioni” digjital, duke iu përshtatur kërkesave të kohës dhe duke shfrytëzuar edhe aftësitë e të rinjve në lëmin e teknologjisë”.

Kryetari i AMA-s, Z. Gentian Sala u shpreh se “projektet me në fokus të rinjtë dhe promovimin e trashëgimisë kulturore kanë qenë gjithnjë në vëmendjen e këtij institucioni. Pas një bashkëpunim tepër të frytshëm me Fakultetin e Histori-Filologjisë, Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, AMA gjen hapësira bashkëpunimi edhe me Ministrinë e Kulturës”.

Bazuar në këtë marrëveshje, palët angazhohen për krijimin e hapësirave mbështetëse, për ruajtjen e krijimtarisë artistike, si dhe për të promovuar artin e kulturën në fushën audivovizive. AMA si anëtar me të drejta të plota në Observatorin Europian Audiovizual, organizëm që mbulon aktivitetet e kinemasë i cili monitoron tregun kinematografik brenda Bashkimit Evropian dhe vendeve që synojnë anëtarësimin  në BE, me dëshirën e mirë për të konsoliduar bashkëpunimin ndër-institucional në drejtime konkrete, firmosi këtë marrëveshje.  

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 08.10.2020

Paneli virtual i diskutimit “Reklamat për fëmijë dhe me fëmijët” organizuar nga AMA

Ditën e martë, 06.10.2020, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, organizoi panelin virtual të diskutimit me temë “Reklamat për fëmijë dhe me fëmijët”. Për AMA-n mbrojtja e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme audiovizive qenë dhe mbetet prioritet, ku një pjesë të tyre e zënë dhe reklamat dhe komunikimet tregtare.

Trajtimi i ankesave që vijnë nga individë apo subjekte, monitorimi dhe shqyrtimi i përmbajtjeve të transmetuara dhe përmirësimi i akteve nënligjore mbi këtë aspekt janë ndër angazhimet kryesore të Autoritetit.

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues të OSHMA-ve kombëtare dhe lokale, institucione publike dhe organizata jofitimprurëse që fokusohen dhe në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ekspertë të medias e komunikimit etj.

Gjatë diskutimit u përmendën referenca të kuadrit ligjor në fuqi, si  ligji 97/2013, për transmetimet audiovizive, i ndryshuar,  Kodi i Transmetimit të AMA-s, rregullorja e reklamave, apo dhe nga ligji për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit.

Të pranishmit ngritën si problematikë promocionin për aktivitetin online të fëmijëve, mbi pajisje të ndryshme elektronike që i bëjnë ata të varur nga përdorimi i internetit. Gjithashtu dhe evitimi i reklamave audiovizive, ku përfshihen fëmijët në reklamat e produkteve të ndryshme ushqimore, u përmend si domosdoshmëri nga diskutantët.

Në panel pati propozime nga përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, që nga OSHMA-të, në mënyrë të veçantë nga RTSH-ja, duhet të ketë transmetim të reklamave pa pagesë, me përmbajtje mesazhesh në favor të respektimit të të drejtave të fëmijëve. Në këtë aspekt u nënvizua nga përfaqësuesit e AMA-s, fakti se ligji 97/2013 i ka të përcaktuara rrethanat se kur OSHMA-të transmetojnë informacione pa pagesë dhe propozimi që bëhet nga OJF-të duhet të garantojë ndryshime dhe amendime të ligjit ekzistues. Një propozim tjetër ishte dhe për ndalimin e përdorimit të imazhit të fëmijëve në transmetimet audiovizive në funksion të fushatave elektorale.

Paneli ka përsëritur nevojën e bashkëpunimit mes aktorëve të angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, duke sinjalizuar dhe trajtuar me profesionalizëm raste të përmbajtjeve të papërshtatshme audiovizive që dëmtojnë zhvillimin fizik, mendor dhe moral të tyre.

 

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Tiranë, më 06.10.2020

Finalizohet procesi digjitalizimit në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë

Sot, datë 30.09.2020, në mesditë, në 4 qarqe të vendit, në Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë janë mbyllur të gjitha transmetimet televizive analoge. Kalimi nga analogu në numerik në këto qarqe është vijim i procesit të digjitalizimit që më herët ka ndodhur dhe në qarqet e Tiranës, Durrësit, Beratit, Korçës dhe Fierit. Ashtu siç është përmendur nga AMA gjatë fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut për procesin e digjitalizimit, kalimi nga analogu në numerik ofron cilësi shërbimi dhe shumëllojshmëri programesh për qytetarët, si dhe nxit interaktivitetin e rrit konkurrencën në treg mes operatorëve audiovizivë.

Digjitalizimi i transmetimeve audiovizive rrit dhe numrin e kanaleve pa pagesë që përfitojnë qytetarët. Kështu, banorët e qarkut Shkodër shikojnë aktualisht 37 kanale pa pagesë, ata të qarkut të Vlorës 36, të Elbasanit 33 dhe qarkut të Lezhës 32 kanale.

AMA falenderon subjektet audiovizive kombëtare dhe lokale e rajonale për angazhimin në finalizimin e procesit të digjitalizimit në 4 qarqet.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30 Shtator 2020

Më 30 shtator 2020 mbyllen transmetimet televizive analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë

Në vijim të procesit të digjitalizimit të transmetimeve televizive në vendin tonë, ditën e mërkurë, datë 30 shtator 2020, do të finalizohet kalimi nga sistemi analog në atë numerik për qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë.

Procesi do të kryhet nga ora 10.00 deri më 11.00 dhe pas kësaj kohe nuk do të ketë më transmetime analoge për shikuesit e programeve televizive në këto qarqe.

AMA, sikundër ka lajmëruar dhe gjatë fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit për digjitalizimin, kujton qytetarët që nuk janë pajisur ende me dekodera ta bëjnë këtë sa më parë.

Kalimi nga analogu në numerik ofron cilësi shërbimi dhe shumëllojshmëri programesh për qytetarët, rrit numrin e kanaleve pa pagesë, nxit interaktivitetin, si dhe rrit konkurrencën në treg mes operatorëve audiovizivë.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 29.Shtator 2020

INTENSIFIKIM NË BASHKËPUNIMIN MES AMA-S DHE KPM-SË

Ditën e premte, 25.09.2020, në mjediset e AMA-s u zhvillua një takim pune mes autoriteteve rregullatore të Shqipërisë dhe të Kosovës.

Kryetari AMA-s, z. Gentian Sala dhe Kryeshefi Ekzekutiv i KPM-së (Komisioni i Pavarur i Medias në Kosovë), z. Luan Latifi përmendën bashkëpunimin dhe komunikimin sistematik të institucioneve, në shërbim të konsolidimit të performancës institucionale për rregullimin e tregut audioviziv. Kalimi i transmetimeve nga analogu në digjital dhe aplikimet e reja teknologjike mbeten aspekte ku AMA dhe KPM kanë energji dhe hapësira për të intensifikuar më shumë shkëmbimin e informacionit dhe përvojave, bazuar dhe në praktikat e rregullatorëve në vendet e BE-së.

Dy drejtuesit e institucioneve trajtuan dhe rolin e impaktin e transmetimeve përtej kufirit, ku transmetimet e subjekteve audiovizive nga Shqipëria ndiqen në territorin e Republikës së Kosovës, dhe anasjelltas dhe për subjektet nga Kosova në Shqipëri. Për trajtimin e problematikave që krijohen, për ankesa të ndryshme të qytetarëve nga të dy vendet, u pa mundësia e realizimit të shkëmbimit të informacionit nga dy institucionet për zgjidhjen më të shpejtë dhe profesionale të tyre.

Shkëmbimi i komunikimit virtual mes dy institucioneve ishte një pikë tjetër e takimit, e cila u vlerësua si mekanizëm në favor të intensifikimit të bashkëpunimit dhe mbulimit të angazhimeve me interes të ndërsjelltë. Kjo do të konkretizohet shumë shpejt me instalimin e linqeve në faqet respektive zyrtare online të AMA-s dhe të KPM-së.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 25.09.2020

Transmetimi i mesazhit informues dhe ndërgjegjësues për publikun për COVID-19

Në vijim të fushatës së informimit dhe ndërgjegjësimit të publikut për të parandaluar dhe evituar pasojat nga përhapja në shkallë të gjerë e COVID-19, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka përgatitur një mesazh audioviziv me udhëzime bazike dhe praktike mbi kujdesin personal dhe kolektiv të qytetarëve.

 

Bazuar në nenin 34 të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku flitet për informacionet që transmetohen pa shpërblim, si dhe kërkesat e rregullores së miratuar me vendim të AMA nr. 76 datë 04.04.2016, konkretisht nenin 6, pika 4, ju duhet ta transmetoni mesazhin (linkun e gjeni më poshtë) sa më shpesh të jetë e mundur.

 

AMA ka vlerësuar dhe vlerëson kontributin e jashtëzakonshëm të redaksive audio dhe audiovizive në këtë periudhë jo të zakonshme në përballjen me koronavirusin, duke besuar në vijimin e bashkëpunimit në shërbim të interesit të publikut.

 

Linku i mesazhit për transmetim

  

Autoriteti i Mediave Audiovizive​​​

15 Korrik 2020

Shtyhet edhe 3 muaj procesi i digjitalizimit në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë

Autoriteti i Mediave Audiovizive vendos datën 30 shtator 2020 si afatin përfundimtar për digjitalizimin e transmetimeve analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë.

Situata e krijuar nga Pandemia e Covid-19, kur numri i të prekurve sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë rezulton të jetë në shifra të konsiderueshme, ka krijuar vështirësi në finalizimin e këtij procesi ndaj dhe marrja e masave për parandalimin e përhapjes së virusit vijon të mbetet prioritet.

Anëtarët e Bordit të AMA-s në mbledhjen e tyre të ditës së sotme gjithashtu morën në shqyrtim edhe informacionet e mbledhura në terren nga të katër qarqet e mësipërme. Nga të dhënat e mbledhura në terren rezulton se disa aspekte kërkojnë ende kohë për finalizimin e procesit të digjitalizimit, përmes të cilit të përfitojnë të gjithë ndjekësit e përmbajtjeve audiovizive.

Nga monitorimet e kryera rezulton se nuk ka përfunduar plotësisht infrastruktura e transmetimit. Janë instaluar pikat e transmetimit në bashkitë kryesore të këtyre qarqeve, por ndërkohë mbeten pa sinjal disa bashki të tjera.

Një problematikë që u përmend ishte dhe se në të katër këto qarqe, operatorët lokalë nuk kanë mbështetur programin e tyre në rrjetin e RTSH-së apo në ndonjë rrjet tjetër privat kombëtar numerik.

Sa i takon procesit të pajisjes së qytetarëve me dekodera, ditët e fundit në adresë të AMA-s u paraqitën mjaft ankesa nga qytetarët lidhur me grumbullime të konsiderueshme blerësish pranë zyrave postare ose pikave të ndryshme të shitjeve. Ndaj dhe një pjesë e tyre kanë kërkuar shtyrjen e fikjes së sinjalit analog.

AMA, në këtë vendimmarrje mban në konsideratë edhe kohën e cila përkon me sezonin turistik i cili është dëmtuar jo pak nga Pandemia.

Në përfundim, AMA duke konsideruar situatën e krijuar nga Covid-19, faktin që subjektet nuk kanë shtruar plotësisht infrastrukturën teknike, mosdëmtimin e sektorit të turizmit dhe me qëllim parandalimin e grumbullimeve të qytetarëve që stimulon përhapjen e virusit, ra dakord të shtyjë afatin e mbylljes së transmetimeve analoge në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë, deri në datën 30 shtator 2020.

Kjo periudhë 3 mujore do të monitorohet në vijimësi nga AMA, për ta përmbyllur deri më 30 shtator 2020 kalimin e transmetimeve nga analogu në digjital në qarqet Elbasan, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë.

Autoriteti i Mediave Audiovizive      29 qershor 2020

Mesazhi audioviziv për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut 

Përballja disamujore me koronavirusin ka nxjerrë në pah dhe rolin e ndikimin e mediave audiovizive në fushatën e informimit dhe sensibilizimit të publikut, për të parandaluar dhe evituar pasojat nga përhapja në shkallë të gjerë të COVID 19. AMA ka vlerësuar dhe vlerëson kontributin konkret të palodhur të redaksive gjatë kësaj periudhe.

 

Nisur nga shtimi i rasteve në ditët e fundit të të infektuarve në qarqe të ndryshme të vendit, por dhe nga nevoja për ta kapërcyer situatën e pandemisë, fushata e informimit dhe ndërgjegjësimit të popullatës vijon, ku përfshihen dhe subjektet audio dhe audiovizive kombëtare dhe lokale.

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka realizuar së fundmi një mesazh sensiblizues, me udhëzime bazike e praktike mbi kujdesin personal dhe kolektiv për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.

 

Bazuar në nenin 34 të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku flitet për informacionet që transmetohen pa shpërblim, si dhe kërkesat e rregullores së miratuar me vendim të AMA nr. 76 datë 04.04.2016, konkretisht nenin 6, pika 4, ju duhet ta transmetoni mesazhin (linkun e gjeni më poshtë) sa më shpesh të jetë e mundur.

 

Linku: https://we.tl/t-aT7dQIxcTT

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive  21 Qershor 2020