+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Deklarata

Njoftim për median

Autoriteti i Mediave Audiovizive gjatë tre ditëve të fundit ka marrë një numër të konsiderueshëm ankesash nga qytetarët në lidhje me mungesën e sinjalit të Televizionit Kombëtar “Klan” dhe “Klan Plus” në platformën satelitore “Digitalb” dhe në dy nga platformat IPTV që ritransmetojnë paketën televizive “Digitalb”.

Në këto kushte, Këshilli i Ankesave pranë AMA-s ka mbledhur të gjithë ankesat e mbërritura pranë institucionit dhe ka nisur procedimin  konform ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, së pari duke kërkuar informacion nga platforma “Digitalb” dhe Televizioni “Klan”.

Autoriteti i Mediave Audiovizive në mbështetje të interesit më të lartë publik, në zbatim të ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit të Mediave Audiovizive, nënshkruar në datën 13 qershor 2019, ka kërkuar ndërhyrjen e këtij institucionit me qëllim garantimin e të drejtave të konsumatorëve dhe shmangien e praktikave të pandershme tregtare në fushën e shërbimeve mediatike audiovizive.

AMA mbetet e angazhuar për adresimin e plotë të situatës së krijuar dhe bashkëpunimin e ngushtë me institucionet që sigurojnë konkurrencën në treg për shmangien e situatave të ngjashme në të ardhmen.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

06.08.2019

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Kuvendi i Shqipërisë dhe AMA organizojnë tryezën e diskutimit me temë “Fëmijët në median audiovizive”

Grupi i deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në Kuvendin e Shqipërisë, në bashkëpunim me Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA), organizuan sot më datë 12 korrik 2019, tryezën e përbashkët të diskutimit, me temë “Fëmijët në median audiovizive”. Ky takim zhvillohet në funksion të zbatimit të rekomandimeve të Kuvendit për AMA-n.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetë, përfaqësues të mediave audiovizive, përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve shtetërore, etj.
Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte krijimi i një hapësire të dobishme për të diskutuar me të gjithë grupet e interesit, mbi aspekte të mbulimit të problematikave që lidhen me raportimin e fëmijëve në median audiovizive.

Zëvendëskryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Vasilika Hysi, njëkohësisht zëvendëskryetare e Grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, në fjalën e saj falenderoi Autoritetin e Mediave Audiovizive për fillimin e punës për zbatimin e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë dhe theksoi rolin e Autoritetit në çështje sensitive sikurse janë të drejtat e fëmijëve. Duke shprehur mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë ndaj AMA-s për të adresuar çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve, znj. Hysi tha se kjo tryezë diskutimi është një vlerë e shtuar dhe një moment i mirë reflektimi për aktorët e përfshirë, median, shoqërinë dhe komunitetin, mbi rolin e tyre në edukimin e fëmijëve.

Ndërsa zj. Milva Ekonomi, Zëvendëskryetare e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Kuvendin e Shqipërisë, foli për rëndësinë që ka sot bashkëpunimi institucional, por edhe më gjerë, për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Ajo theksoi rëndësinë e monitorimit të përmbajtjeve audiovizive, kryesisht me fokus dhunën ndaj fëmijëve dhe reklamat për pijet energjike dhe pijet e gazuara me sheqer të shtuar, si produkte të dëmshme për mirërritjen e fëmijëve.
Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala, në fjalën e tij u ndal tek puna që ka kryer ky institucion në funksion të mbrojtjes së fëmijëve në transmetimet audiovizive. Z. Sala vlerësoi se ka një rritje të ndërgjegjësimit të medias, por edhe të publikut ndaj kësaj problematike. Ai nënvizoi nevojën për rol të shtuar të operatorit publik si i vetmi organ që ka në fokus mbi të gjitha interesin e publikut. Gjatë 5 viteve të fundit, vijoi z. Sala, “jemi përpjekur të bashkërendojmë punën dhe aktivitetin e të gjithë aktorëve të përfshirë, në mënyrë që të adresojmë si duhet këtë problematikë”. Momenti kulmor i kësaj veprimtarie ka qënë dhe vendimi i Bordit të AMA-s, që ka përcaktuar si prioritet mbrojtjen e fëmijëve në transmetimet audiovizive”.
Znj. Elma Tërshana dhe znj. Julia Alushi nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, prezantuan gjetjet e studimit të kryer në bashkëpunim me UNICEF-in mbi “Portretizimin e fëmijëve në media”.
Kryetari i Këshillit të Ankesave pranë AMA-s, z. Urim Bajrami, paraqiti një përmbledhje të punës së këtij Këshilli që prej muajit prill 2016, kur u konstitua kjo strukturë, duke nënvizuar vlerësimin për çdo ankesë të adresuar dhe shpjeguar praktikën e mirë të krijuar për shqyrtimin e ankesave.
Takimi vijoi më pas me diskutime nga pjesëmarrësit në tryezë, që do të pasohet nga takime të tjera edhe në të ardhmen.

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Radiot religjoze në favor të tolerancës dhe bashkëjetesës

Me ftesë të Drejtorit të Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, Dom David Xhuxha, një delegacion i Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, po zhvillon takime pune në redaksinë e këtij stacioni, që ka nisur nga transmetimi që gjatë periudhës së regjimit komunist në vendin tonë.

Delegacioni i Autoritetit ka në përbërje Kryetarin, z. Gentian Sala, Zëvendëskryetarin z. Sami Nezaj, anëtarin e bordit z. Agron Gjekmarkaj dhe Drejtorin e Programacionit z. Arben Muka.

Në takimet që janë zhvilluar është folur për radiot religjoze në vendin tonë, ndikimin dhe angazhimin e tyre për të evidentuar tolerancën dhe bashkëjetesën mes besimeve të ndryshme. Është vlerësuar bashkëpunimi mes redaksive të radiove fetare, të besimit mysliman, ortodoks e katolik, si dhe përpjekjet që bëjnë për larminë programore dhe profesionalizmin.

Përfaqësuesit e delegacionit të AMAs u ftuan dhe në një bisedë në studion e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe, ku u nënvizua dhe propozimi për të organizuar në Tiranë një tryezë diskutimi me përfaqësues të të gjithave radiove fetare në Shqipëri, si dhe ku do të ftohen dhe ekspertë të medias e komunikimit, pedagogë dhe kërkues të gazetarisë, klerikë nga të gjitha komunitetet fetare etj.

Autoriteti i Mediave Audiovizive                                       

2 Korrik 2019

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mediave Audiovizive dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në fushë e mbrojtjes së konsumatorit

Kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive z. Gentian Sala, bashkë me Ministren e Financave dhe Ekonomisë znj. Anila Denaj, nënshkruan sot Marrëveshjen e Bashkëpunimit për mbrojtjen e interesit të përgjithshëm të konsumatorëve në fushën e mediave audiovizive, gjatë praktikave tregtare të ofrimit të shërbimeve nga operatorët e fushës.Mbrojtja e konsumatorit është një ndër politikat më të rëndësishme të qeverisë dhe AMA-s dhe për të garantuar këtë, është detyrim i institucioneve shtetërore jo vetëm të hartojnë politika dhe akte ligjore, por t’i bëjnë ato sa më funksionale dhe të zbatueshme. Këtij qëllimi do t’i shërbejë dhe kjo Marrëveshje, e cila i hap rrugë bashkëpunimit mes dy institucioneve tona përmes një platforme komunikimi transparente, në funksion të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm publik.

Autoriteti i Mediave Audiovizive     

12 Qershor 2019

Zhvillohet takimi i radhës me operatorët lokalë/rajonalë për procesin e digjitalizimit dhe kompensimin financiar në kuadër të kalimit në transmetimet numerike

Autoriteti i Mediave Audiovizive, (AMA), organizoi sot më datë 11 qershor 2019, tryezën e diskutimit mbi procesin e digjitalizimit dhe procedurën e kompensimit financiar në kuadër të kalimit në transmetimet numerike.

Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin përfaqësues nga operatorët lokalë/rajonalë, përfaqësues nga Shoqata e Transmetuesve Radiotelevizivë Kabllorë Valorë, (RRTL), si dhe përfaqësues të Komisionit Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.

Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi mbi masën, mënyrën e kompensimit si dhe procedura e administrimit dhe kryerjes së pagesave për kompensimin financiar të subjekteve ekzistues lokalë/rajonale, në zbatim të ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, të ndryshuar.

Zëvendëskryetari i AMA-s, z. Sami Nezaj, në fjalën e tij hyrëse falënderoi për pjesëmarrjen operatorët dhe theksoi se AMA është e angazhuar t’i mbështesë operatorët lokalë/rajonalë në  shqetësimet e tyre në lidhje me zbatueshmërinë e ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, i ndryshuar, duke i dhënë kështu hapësire në këtë tryezë për të paraqitur problematikat jo vetëm për procesin e kompensimit por edhe më gjerë, procesin e mbylljes së transmetimeve analoge në tërësi.

Z. Dritan Xhelili, Drejtor Kabineti në AMA, theksoi rëndësinë e procesit të kompensimit të pjesshëm të operatorëve, për tarifën e mbështetjes së tyre në rrjet numerik, duke evidentuar impaktin e tij të drejtpërdrejtë në mbështetjen e operatorëve privatë lokalë/rajonalë, të cilët duke qenë më pranë komuniteteve lokalë, përfaqësojnë vlera të pluralizmit të mendimeve.

Po ashtu në takim, u trajtua problematika lidhur me rishikimin e tarifës së mbështetjes në rrjetin numerik të operatorit publik, i cili bazohet në shpenzimet faktike të kryera për funksionimin e rrjetit të RTSH-së.

Pjesëmarrësit në takim pretenduan se ligji 34/2017, nuk trajton dëmin financiar, që u është shkaktuar operatorëve lokalë/rajonalë, investimet e të cilëve ndër vite nuk janë marrë në konsideratë gjatë hartimit të këtij ligji, duke kundërshtuar gjithashtu edhe masën totale të kompensimit për këtë kategori.

Diskutimi vijoi me debate mbi zbatimin e ligjit nr. 34/2017 “Për Lirimin e Frekuencave të Dixhital Dividentit”, të ndryshuar.

AMA do të vijojë të punojë ngushtësisht me të gjithë Ofruesit e Shërbimit Mediatik me qëllim që procesi i kalimit në transmetimet numerike të realizohet me sukses në të gjithë territorin e vendit.

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

11 Qershor 2019

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare e Malit të Zi nënshkruajnë memorandumin e bashkëpunimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi (EKIP) nënshkruan, më datë 30 maj 2019, një memorandum bashkëpunimi për “Mirëkuptim dhe Shkëmbim të Informacionit në fushat e Komunikimeve Elektronike dhe Mediave Audiovizive”.

Në mjediset e EKIP, u pritën Zëvendëskryetari i AMA-s, Z. Sami Nezaj, Drejtori i Kabinetit në AMA, Z. Dritan Xhelili, Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Frekuencave dhe TIK Znj. Elkeda Domi.

Në ndjekje të axhendës, pas fjalës përshëndetëse të Presidentit të Këshillit të EKIP, Z. Branko Kovijanic, Z. Sami Nezaj falënderoi homologët tanë për bashkëpunimin e deritanishëm dhe vuri theksin në rëndësinë e vijimit të këtij bashkëpunimi në kuadër të interesave tona të përbashkëta. Në takim u prezantua gjithashtu situata e tregut të komunikimeve elektronike në Malin e Zi dhe situata e tregut audio/audiovizivë në Shqipëri si dhe u diskutua për  rëndësinë e rregullimit efektiv të sektorit të komunikimeve elektronike dhe të medias audiovizive si dhe promovimin e mëtejshëm të aktiviteteve dhe marrëdhënieve miqësore midis palëve.

Ky Memorandum do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Malit të Zi dhe Republikës së Shqipërisë dhe do të ofrojë mbështetje në lidhje me zhvillimin e sektorit të komunikimeve elektronike dhe medias audiovizive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive dhe Agjencia për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Malit të Zi do të vazhdojnë më tej dialogun e ndërsjelltë ndërmjet tyre në mbështetje të memorandumit të nënshkruar.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 30 Maj 2019

 

Shtyrje afati për procedurën thirrje për aplikim projektesh

SHTYRJE AFATI PËR PROCEDURËN  THIRRJE PËR APLIKIME PROJEKTESH (2)

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) në vijim të “Thirrjes për Aplikime Projektesh (2)” për institucione që lidhen me mediat dhe organizata të shoqërisë civile, njofton se afati i paraqitjes së propozimeve për projekte i parashikuar për në daën 03.06.2019, ora 11.00, shtyhet për në datën 10.06.2019, ora 11.00.

Propozimet e depozituara në vijim të shpalljeve publike të AMA-s, do të hapen në datën 10.06.2019, ora 11.00.

 

 

Autoriteti i Mediave Audiovizive

31 Maj 2019