Qarku Durrës – Tryeza e dhjetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 24 janar 2023, në Durrës, tryezën e dhjetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza gjithëpërfshirëse në qarkun e Durrësit u paraqiti grupeve të interesit qasjen, linjat dhe strukturën e rishikimit të Kodit në tërësi, me fokus te kapitujt “Barazia gjinore dhe mbrojtja […]

Qarku Berat – Tryeza e nëntë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 20 janar 2023, në Berat, tryezën e nëntë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza pati karakter gjithëpërfshirës, ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet pasuese u përqendruan me përparësi te “Barazia gjinore dhe mbrojtja e interesit më të lartë të fëmijës në transmetimet […]

Roli i redaksive audiovizive në përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe dhe pasurimin e saj

Në procesin e monitorimit dhe shqyrtimit të përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të, Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, i është rikthyer dhe çështjeve të respektimit të standardit të shqipes së folur dhe të shkruar nga redaksitë audiovizive. Mediet në tërësi, por dhe ajo audiovizive në veçanti, kanë rol të jashtëzakonshëm në ruajtjen e vlerave të gjuhës […]

Qarku Korçë – Tryeza e tetë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) organizoi më 18 janar 2023, në Korçë, tryezën e tetë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Tryeza gjithëpërfshirëse në qarkun e Korçës u paraqiti grupeve të interesit qasjen, linjat dhe strukturën e rishikimit të Kodit në tërësi, me fokus te kapitujt “Barazia gjinore dhe mbrojtja […]

Qarku Kukës – Tryeza e shtatë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi në Kukës, më 12 janar 2023, tryezën e shtatë të këshillimit publik. Të pranishmit u njohën fillimisht me Projektkodin në tërësi, për t’u përqendruar më pas konkretisht te kapitujt “Barazia gjinore”, “Parandalimi dhe luftimi i gjuhës së urrejtjes”, “E drejta për […]

Takim dypalësh RSH-BE për funksionimin e institucioneve demokratike

Një delegacion i AMA-s, drejtuar nga kryetarja e Autoritetit, znj. Armela Krasniqi, mori pjesë në takimin dypalësh për funksionimin e institucioneve demokratike që u zhvillua më 16 janar 2023 në Bruksel, në kuadër të negocimit të grupimit të parë të kapitujve të acquis së BE, “Themelorët”. Znj. Krasniqi prezantoi qasjen e institucionit mbi median në […]

Qarku Dibër – Tryeza e gjashtë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi më 10 janar 2023, në Peshkopi tryezën e gjashtë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Ndonëse tryeza e zhvilluar në qarkun e Dibrës pati karakter gjithëpërfshirës dhe diskutimet prekën të gjithë kapitujt e Projektkodit, vëmendja kryesore u përqendrua veçanërisht te detyrimet e rrjedhura në […]

Kryetarja e AMA-s zgjidhet Zv.Presidente e Rrjetit Mesdhetar të Autoriteteve Rregullatore

Armela Krasniqi është zgjedhur si zëvëndës Presidente e Rrjetit Mesdhetar të Autoriteteve Rregullatore, MNRA, pas një procesi votimi ku u përfshinë përfaqësues nga 27 vendet anëtare. Kjo është hera e parë që Shqipëria merr një pozicion të lartë drejtues në një nga platformat më të rëndësishme në fushën e transmetimeve të mediave audiovizive. MNRA është […]

Bashkëpunim ndërinstitucional për edukimin mediatik për fëmijët dhe të rinjtë.

Kryetarja e Autoritetit të Medias Audiovizive, znj. Armela Krasniqi ka pritur një delegacion nga Ministria e Arsimit për Shkencën, Arsimin e Lartë dhe Rininë të Kantonit të Sarajevës së Bosnje-Hercegovinës, kryesuar nga ministrja, Prof.dr. Aleksandra Nikolić.Tema kryesore e diskutimit ishte bashkëpunimi ndërinstitucional mbi edukimin për median dhe informacionin që i promovon ato nga këndvështrimi i […]

Zhvillohet në Shkodër tryeza e pestë e këshillimit publik në kuadër të rishikimit të Kodit të Transmetimit.

Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), organizoi në Shkodër, më 13 tetor 2022, tryezën e pestë të këshillimit publik, në kuadrin e rishikimit të Kodit të Transmetimit. Në ndryshim prej katër tryezave paraprirëse me karakter tematik, të zhvilluara në Tiranë, tryeza e zhvilluar në Shkodër pati karakter gjeneralist. Por ndonëse si paraqitja ashtu edhe diskutimet e […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara