Takimi i parë me operatorët televizivë vendorë mbi ecurinë e procesit të digjitalizimit

Takimi i parë me operatorët televizivë vendorë mbi ecurinë e procesit të digjitalizimit Ditën e hënë më datë 1 Qershor 2015,  Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, zhvilloi në Tiranë një takim konsultativ me operatorët televizivë lokalë dhe rajonalë në kuadër të procesit të digjitalizimit. Fokusi kryesor i diskutimit ishte mbi problematikat e mbështetjes së operatorëve […]

Kujtesë për pasqyrimin e fushatës zgjedhore te 21 qershorit 2015 nga ana e subjekteve audio dhe audiovizive

KUJTESË  PËR PASQYRIMIN LIGJOR, ETIK DHE PROFESIONAL TË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET VENDORE 21 QERSHOR 2015  Në mbështetje të Ligjit nr. 97/2013 ”Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), u kujton të gjithë subjekteve audio dhe audiovizivë […]

Takimi i 41 i Platformës Evropiane të Autoriteteve Rregullatorë, EPRA

Takimi i 41 i Platformës Evropiane të Autoriteteve Rregullatorë, EPRA Në datat 14-15 Maj u zhvillua në Bern të Zvicrës Takimi i 41 i Platformës Evropiane të Autoriteteve Rregullatorë, EPRA. Në këtë aktiviteti ishte pjesëmarrës dhe një delegacion nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA në përbërje të të cilit ishin Z. Gentian Sala, Kryetar i […]

Takim zyrtar me delegacionin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri

Takim zyrtar me delegacionin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri Në datën 12 maj 2015, kryetari i Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA, z. Gentian Sala, nënkryetari z. Sami Nezaj, anëtari i bordit z. Zylyftar Bregu dhe pjesë të stafit të AMA-s, zhvilluan një takim zyrtar me delegacionin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, në përbërje […]

Tërhiqet dokumentacioni për licencimin e 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare

Tërhiqet dokumentacioni për licencimin e 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare Në datën 23.04.2015 në ambientet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, AMA u zhvillua procedura e tërheqjes me short të dokumentacionit të licencimit të 5 rrjeteve numerike tokësore kombëtare. Procesi u mbikqyr nga nga komisioni i ngritur me Urdhrin nr. 126 datë 22.04.2015 të Kryetarit të […]

Njoftim

Njoftim Autoriteti i Mediave Adiovizive, AMA, njofton të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e mediave audio dhe audiovizive në mënyrë të kundraligjshme, të pa pajisur me licencë apo autorizim nga nga ky institucion, se ndaj tyre kanë nisur procedurat e verifikimit dhe evidentimit të këtij aktiviteti.

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”

Për miratimin e rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest” Në mbështetje të nenit 19, pika 1/ë dhe 16, dhe nenit 139, pika 1/a të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 124 të Kodit të Procedurave Administrative, Autoriteti i Mediave Audiovizive,

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik, sipas beauty contest

Për çeljen e procedurës të dhënies së 5 licencave private kombëtare transmetimi audioviziv numerik,  sipas  beauty contest  Në mbështetje të nenit 19, pika 16, nenit 139 të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe rregullores “Për licencimin e rrjeteve numerike dhe programeve të tyre, nëpërmjet procedurës së beauty contest”, miratuar me […]

Prezantimi i kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala, në tryezën “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat”

Prezantimi i kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala, në tryezën “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat” Ditën e premte, më 20 mars 2015, në Tiranë u zhvillua tryeza me temë “Komunikimi Digjital – Maksimizimi i Shfrytëzimit të Spektrit, Mundësitë dhe Sfidat”, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri z. Edi Rama, anëtarë […]