NJOFTIM PËR MEDIAT

SANKSION ME GJOBË Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA,) në zbatim të ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, ka monitoruar programin “Zonë e lirë” transmetuar në televizionin privat kombëtar “Tv Klan” në datat 8 dhe 9 maj 2015. Nga monitorimi rezultoi se gjatë programit janë cenuar disa nga parimet themelore të ligjit […]

Takimi i parë me operatorët televizivë vendorë mbi ecurinë e procesit të digjitalizimit

Takimi i parë me operatorët televizivë vendorë mbi ecurinë e procesit të digjitalizimit Ditën e hënë më datë 1 Qershor 2015,  Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, zhvilloi në Tiranë një takim konsultativ me operatorët televizivë lokalë dhe rajonalë në kuadër të procesit të digjitalizimit. Fokusi kryesor i diskutimit ishte mbi problematikat e mbështetjes së operatorëve […]

Kujtesë për pasqyrimin e fushatës zgjedhore te 21 qershorit 2015 nga ana e subjekteve audio dhe audiovizive

KUJTESË  PËR PASQYRIMIN LIGJOR, ETIK DHE PROFESIONAL TË FUSHATËS PËR ZGJEDHJET VENDORE 21 QERSHOR 2015  Në mbështetje të Ligjit nr. 97/2013 ”Për median audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), u kujton të gjithë subjekteve audio dhe audiovizivë […]

Na ndiqni në rrjete sociale:

Copyright 2021 | Autoriteti Mediave Audiovizive | Të drejtat e rezervuara