baner-web-digjitalizimi

ama-call-center

Nga ora 09:00 deri në 21:00

facebook-icon-ama

jeshileVeprimtari

  • Njoftim për të gjithë subjektet OSHMA përsëritës të shërbimit audioviziv të të tretëve

    Duke marrë shkas nga ankesat e shoqërive “DIGITALB” dhe “TRING”, në lidhje me transmetimin e programeve (kanaleve) dhe/ose transmetimin, përmes tyre, të eventeve sportive, për të cilat këto dy shoqëri gëzojnë të drejta ekskluzive transmetimi në territorin e Republikës së Shqipërisë, Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), në kuadër të përmbushjes së detyrave dhe ushtrimit të kompetencave të veta ligjore, tërheq vëmendjen e të gjithë subjekteve OSHMA, përsëritës të shërbimit audioviziv të të tretëve, që të zbatojnë kërkesat ligjore për respektimin e të drejtave të transmetimit,

Këshillimi publik

Na kontaktoni

Për pyetjet, ankimet dhe sugjerimet tuaja na shkruani ne:
Info@ama.gov.al
• Autoriteti i Mediave Audiovizive, Rruga “Abdi Toptani”, Tiranë, 1001.

blu_bg Legjislacioni