+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Kryetari i Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), Z. Gentian Sala, priti sot në një takim pune Z. Arben Seferaj, Kryeinspektor pranë Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH) dhe znj. Irida Qosja, Përgjegjëse në Drejtorinë e Inspektimit për Marrëdheniet e Punës dhe Statistikës pranë ISHPSHSH.

Qëllimi i takimit ishte garantimi i zbatimit të dispozitave ligjore për kushtet e punës, mbrojtjen e punëmarrësve në ushtrimin e profesionit të tyre, pagat, sigurimin dhe mirëqënien e gazetarit në sektorin e mediave audiovizive.

Kryetari i AMA-s, z. Gentian Sala dhe homologu i tij nga ISHPSHSH, z. Arben Seferaj, parashtruan shqetësimet e tyre mbi kushtet e punës së gazetarëve si dhe shprehën gatishmërinë të rrisin dhe forcojnë bashkëpunimin ndërmjet tyre për çështje të interesit të përbashkët që lidhen me zbatimin e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e punëmarrësve në fushën e mediave audio dhe/ose audiovizive.

Ky takim zyrtar, ishte shprehje konkrete për vullnet në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, i cili u shoqëruar edhe me nënshkrimin e një memorandum bashkëpunimi me qëllim shkëmbimin e informacioneve në mënyrë sa më të shpejtë dhe efektive.

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Tiranë, më 28 shkurt 2019