+355 67 303 3000 info@ama.gov.al

Shpallje rekrutimi ekspertesh te jashtem per njesi prokurimi mbikqyrje

[pdfviewer width=”1200px” height=”849px” beta=”true/false”]http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2015/12/SHPALLJE-REKRUTIMI-EKSPERTESH-TE-JASHTEM-PER-NJESI-PROKURIMI-Mbikqyrje.pdf[/pdfviewer]